Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Якщо ліквідовується відділ освіти райдержадміністрації та методичний кабінет, відповідно припиняє свою роботу атестаційна комісія ІІ рівня, хто продовжує атестацію педагогів?
Атестація педагогів закладів освіти сіл, селищ, міст, які увійшли до територіальних громад, здійснюється відповідно до роз’яснень Міністерства освіти і науки у листі від 16.02.2016 № 1/9-80. 
МОН рекомендує для організованого проведення атестації педпрацівників керуватися пунктом 2.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, яким встановлено, що атестаційні комісії ІІ рівня створюються у відділах освіти районних держадміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади. 
Прийняття рішень щодо присвоєння педпрацівникам навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад, кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та/або присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням), тобто рішень, які  належать до компетенції атестаційних комісій ІІ рівня, здійснюється атестаційними комісіями органів управління освітою територіальних громад. 
Порядок атестації педпрацівників, прийняття рішень щодо яких належить до компетенції атестаційних комісій навчальних закладів, залишився незмінним.
 
Порадьте, чи є обов'яковою норма, що відділ освіти, молоді та спорту сільської ради (Отг) повинен бути юр. особою. (населення 3 тис., закладів освіти, культури та бібліотек 15)
Відповідно до норм законодавства місцева рада самостійно визначає, чи створювати виконавчий орган і який статус матимуть його структурні підрозділи (юридичні або неюридичні особи).
Рішення про конкретний перелік структурних підрозділів, штатну чисельність органів місцевого самоврядування приймається конкретною радою, виходячи з наявних фінансових ресурсів в місцевому бюджеті та враховуючи пріоритетність і обсяги повноважень у тому, чи іншому напрямку.
 Ні норми законодавства у сфері місцевого самоврядування, ні норми бюджетного законодавства не вимагають створювати відділ освіти як юридичну особу з огляду на отримання освітньої субвенції.
Однак при визначенні організаційної форми органу управління освітою варто врахувати, що статус юридичної особи значно зменшить навантаження на голову територіальної громади, оскільки керівник структурного підрозділу з управління освітою матиме право підпису документів, у тому числі – фінансових. Зважаючи на повноту повноважень органів місцевого самоврядування у сфері освіти що стосуються матеріально-технічного забезпечення функціонування закладів освіти, що розташовані на їх території, отримання освітньої субвенції і нарахування заробітної плати працівникам закладів освіти, організації харчування, підвезення учасників навчального процесу, організації підготовки навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень закладів та ін, вважаємо за необхідне рекомендувати створення відділу освіти саме як юридичної особи.
Відповідно до постанови КМУ була сформована Олександрійська ОТГ, до якої увійшли сільська і селищна ради, які раніше були у складі Олександрійської міської ради, і ще дві сільських ради, які раніше були у складі іншої ОТГ. Питання - на першій сесії Олександрійської міської ради 8 скликання можна заслухати лише інформацію голови ТВК про результати виборів депутатів та міського голови чи обов'язково необхдіно приймати рішення про обрання секретаря ради, затвердження виконкому, вирішення питань щодо старост та ін.?

Відповідь на це Ваше питання та відповіді на інші питання щодо алгоритму дій органів та посадових осіб місцевого самоврядування (з урахуванням положень законопроекту 3651-д) розміщені у посібниках, які були підготовлені для допомоги територіальним громадам для ефективної організації діяльності органів місцевого самоврядування після проведення місцевих виборів.

http://auc.org.ua/library

Чи може виконавчий комітет місцевої ради як колегіальний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради бути створений в якості юридичної особи? Тобто за прикладом місцевих рад (сільських, селищних, міських), які є колегіальними представницькими органами без працівників на постійній основі та створюються як юридичні особи

Просимо ознайомитися з добіркою практичних матеріалів, які були підгтовлені фахівцями АМУ для допомоги територіальним громадам у побудові ефективного управління та розбудови інституційної спроможності її органів.

http://auc.org.ua/library

Працював на виборній посаді Тернівського сільського голови,Новоград-Волинського р-ну протягом 22років. Після місцевих виборів виборів у новосформованій Ярунській територіальній громаді 25.10.2020р. обрали нового сільського голову. Після оголошення результатів виборів у мене припинились повноваження як сільського голови, про що зроблено запис у трудовій книжці. Повернутися на роботу, на якій я працював /колгоспі/ я не в змозі, так як дане господарство припинило своє існування в 2001році. Чи можу я розраховувати на виплату серенього заробітку від новоствореноі громади на протязі 6 місяців? Звернувся до центру зайнятості що поставили на облік як безробітний, мені відповіли ,що можуть , але грошову виплату призначать після 6місяців після мого звернення. Рекомендували звернутися до ОТГ для виплати на протязі 6місяців.

АМУ вже надавала схожу консультацію, з якою Ви можете ознайомитися за посиланням:

https://www.auc.org.ua/faq?date_filter[min][date]=&date_filter[max][date]=&field_branch_tid=156&page=6

Працевлаштування виборної посадової особи припиненої сільської ради, якій не запропоновано роботу в раді ОТГ

Додатково до запропонованої відповіді акцентуємо Вашу увагу на тому, що на виплату середньої заробітної плати відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93 може претендувати особа, яка одночасно:

  • звільнена з посади у зв’язку із закінченням повноважень;
  • звільнена з попереднього місця роботи за п.5 ст. 36 КЗпП (у зв’язку з обранням на иборну посаду);
  • після припинення повноважень не може бути прийнята на роботу на попереднє місце;
  • не має права на пенсійне забезпечення або на призначення пенсії за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років.
Чи може спеціаліст відділу освіти в ОТГ бути не посадовою особою?
Чи може спеціаліст відділу освіти в ОТГ бути не посадовою особою?
Відповідно до статті 2 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовою особою місцевого самоврядування» є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, які є органами, як зазначено у ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», що створені сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування та має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. Відповідно отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
Тобто якщо «спеціаліст» - це назва посади у відділі освіти, а не загальна назва працівників, що розуміються на певних питаннях, то однозначно посади спеціалістів управлінь, відділів чи інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування є посадовими особами, які відповідно до статті 14 відносяться до тієї чи іншої категорії.
Технічні працівники, обслуговуючий персонал, згідно з ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» не є посадовими особами місцевого самоврядування.
Хочемо звернути Вашу увагу на те, що згідно зі змінами, внесеними у червні цього року до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» термін ОТГ вже не вживається.
Чи можна скасувати рішення районної ради щодо припинення діяльності та ліквідації Центру позашкільної освіти. Які дії звільнених працівників? Які можливі заходи недопущення припинення діяльності закладів позашкільної освіти?
Найперше необхідно зазначити, що зі змісту заданого запитання неможливо дати повну й вичерпну відповідь.
Разом з тим для розгляду цього питання необхідно звернути увагу на кілька моментів, а саме:
  1. щодо можливості прийняття рішення про припинення діяльності закладу позашкільної освіти, то ліквідація закладів освіти, як і створення, перепрофілювання та реорганізація дійсно належить до повноважень районних рад (ст. 66 ЗУ «Про освіту», ст. 14 «Про позашкільну освіту»);
  2. щодо скасування рішення місцевих рад, то відповідно до законодавства рішення районної ради можуть бути скасовані в судовому порядку, чи рішенням самої районної ради. Необхідною умовою для скасування такого рішення у суді є порушення ним чинного законодавства;
  3. щодо можливостей утримання закладів позашкільної освіти, то відповідно до вимог бюджетного законодавства  (ст. 89 Бюджетного кодексу України  із  змінами внесеними ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» у вересні 2020 року) позашкільна освіта з 1 січня 2021 року, не належить до видатків районного бюджету, а належить до видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст. Також, згідно з  пунктом 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» районні ради зобов’язані передавати сільським, селищним та міським радам об’єкти спільної власності територіальних громад, до яких належать і заклади позашкільної освіти, що знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад – за зверненням відповідної сільської, селищної або міської ради.
Конструктивним шляхом вирішення питання збереження закладу позашкільної освіти вбачається проведення перемовин з громадою, на території якої знаходиться заклад, та заручившись підтримкою відповідної ради, яка зобов’язується звернутись до районної ради щодо передачі у власність громади Центру позашкільної світи та забезпечити його необхідним фінансуванням, просити про перегляд і скасування рішення районної ради та передачу закладу цій місцевій раді.
Чи можна скасувати рішення районної ради щодо припинення діяльності та ліквідації Центру позашкільної освіти. Які дії звільнених працівників? Які можливі заходи недопущення припинення діяльності закладів позашкільної освіти?
Найперше необхідно зазначити, що зі змісту заданого запитання неможливо дати повну й вичерпну відповідь.
Разом з тим для розгляду цього питання необхідно звернути увагу на кілька моментів, а саме:
  1. щодо можливості прийняття рішення про припинення діяльності закладу позашкільної освіти, то ліквідація закладів освіти, як і створення, перепрофілювання та реорганізація дійсно належить до повноважень районних рад (ст. 66 ЗУ «Про освіту», ст. 14 «Про позашкільну освіту»);
  2. щодо скасування рішення місцевих рад, то відповідно до законодавства рішення районної ради можуть бути скасовані в судовому порядку, чи рішенням самої районної ради. Необхідною умовою для скасування такого рішення є порушення ним чинного законодавства;
  3. щодо можливостей утримання закладів позашкільної освіти, то відповідно до вимог бюджетного законодавства  (ст. 89 Бюджетного кодексу України  із  змінами внесеними ЗУ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» у вересні 2020 року) позашкільна освіта з 1 січня 2021 року, не належить до видатків районного бюджету, а належить до видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст. Також, згідно з  пунктом 10 Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» районні ради зобов’язані передавати сільським, селищним та міським радам об’єкти спільної власності територіальних громад, до яких належать і заклади позашкільної освіти, що знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад – за зверненням відповідної сільської, селищної або міської ради.
Конструктивним шляхом вирішення питання збереження закладу позашкільної освіти вбачається проведення перемовин з громадою, на території якої знаходиться заклад, та заручившись підтримкою відповідної ради, яка зобов’язується звернутись до районної ради щодо передачі у власність громади Центру позашкільної світи та забезпечити його необхідним фінансуванням, просити про перегляд і скасування рішення районної ради та передачу закладу цій місцевій раді.
Чи може у відділі освіти ОТГ бути посада "Інспектор відділу освіти", якщо Законом України " Про освіту" функції інспектування зняті?
Назва будь-якої посади в організації визначається колом функціональних обов’язків та повноважень, що покладаються на посадову особу, в межах повноважень, які покладені на саму організацію.
Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти є чітко визначеними у Законі України «Про освіту» та Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», що є спеціальним законом, який регулює питання місцевого самоврядування, і не можуть бути розширеними Ці повноваження стосуються переважно виконання сервісних функцій: забезпечення діяльності закладів освіти, розвиток мережі закладів освіти, доступність освіти, підвезення учнів а також аналіз статистичної інформації, прогнозування, планування (детальніше у  ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст 66 ЗУ "Про освіту").
Прийнятий у 2017 році Закон України «Про освіту» суттєво змінив систему управління освітою: зменшив обсяг державного регулювання, розширив автономію закладів освіти та трансформував функції органів управління освітою, скасувавши функцію інспектування шкіл, а здійснювати контроль у сфері освіти – уповноважив центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти (Держслужбу з якості освіти) та його територіальні органи (ст 69 ЗУ «Про освіту»).
Оскільки, посада «Інспектор відділу освіти» за колом виконання своїх обов’язків передбачає, що посадовою особою здійснюватимуться заходи контролю: інспектування, перевірки закладів освіти тощо, то така назва посади у структурному підрозділі виконавчих органів територіальної громади, суперечить тим повноваженням, які  визначені чинним законодавством для органів місцевого самоврядування у сфері освіти. Натомість, відповідно до ст. 14 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», у виконавчих органах передбачені посади спеціалістів.
В ОТГ планується утворити Центр надання соціальних послуг. Згідно норм законодавства керівника такого закладу необхідно призначити на конкурсній основі. Буде прийматися рішення міської ради про утворення ЦНСП та одразу ж рішення про проведення конкурсного відбору. Питання: чи можна провести конкурсний відбір на посаду керівника до моменту реєстрації новоутвореної юридичної особи?

Відповідно до Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору, затверджену Урядовою постановою від 03.03.2020 № 200, в оголошенні про проведення конкурсу зазначаються, зокрема, відомості про надавача соціальних послуг та найменування посади та умови оплати праці. Без юридично наявної установи неможливо надати вищезазначену інформацію. Тому, рекомендуємо прийняти рішення про проведення конкурсу після прийняття рішення про утворення нового надавача соціальних послуг.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)