Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Добрий день! Після утворення філій, директорів закладів освіти перевели на посади завідувачів філіями. Який тарифний розряд потрібно їм встановити, якщо на посаді директорів закладів вони мали 16? (Про зміну істотних умов праці попереджені)

Відповідно до пункту 2 Схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298, для директорів (начальники, завідувачі) загальноосвітніх закладів усіх типів і найменувань, їх філій встановлено діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою 14-18.

Якщо на посаді директора закладу освіти зазначена особа мала 16 тарифний розряд, то на посаді завідувача філії їй можна встановити 14-15 тарифний розряд.

Аналітичний центр АМУ

Хто повинен затверджувати штатні розписи закладів освіти: начальник міського відділу освіти чи міський голова?

Частиною першою статті 23 Закону України «Про освіту» держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.

Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Згідно з абзацом другим-третім Закону України «Про повну загальну середню освіту» фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема на формування структури закладу загальної середньої освіти та його штатного розпису.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про повну загальну середню освіту» штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

Таким чином, керівник закладу освіти здійснює затвердження штатних розписів за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

Якщо у статуті (положенні) про міський відділ освіти у повноваженнях цього органу передбачено погодження штатних розписів закладів освіти, то їх погоджує начальник органу управління освітою.

Аналітичний центр АМУ

 

13 квітня 2020 року Верховною Радою України були прийняті зміни до бюджету України. Поясніть, будь ласка, чи залишилися виплати молодим вчителям у розмірі 21000 гривень? Дякую.

13 квітня 2020 року Парламент прийняв підготовлений Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету разом із Міністерством фінансів України проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» (№ 3279-д від 11.04.2020 року). У зв’язку із необхідністю вивільнення фінансового ресурсу Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Ідеться про скорочення видатків Міністерства освіти і науки із 131,6 млрд грн до 126,6 млрд грн, у тому числі за рахунок скорочення бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» на 1,553 млрд гривень.

Отже, передбачені постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» кошти на виплати допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років, у Державному бюджеті України 2020 року наразі відсутні.

У той же час, якщо частина коштів Стабілізаційного фонду – COVID-19 після завершення карантину буде збережена, то її повернуть на виконання визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» бюджетних програм.

Деталі за посиланням.

Аналітичний центр АМУ

Добрий день. Чи має право обслуговуючий персонал у закладі дошкільної освіти на щорічну одноразову допомогу на оздоровлення?

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Таким чином, законом не передбачено обов’язковості таких виплат обслуговуючому персоналу закладів освіти.

У той же час підпунктом «а» пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад належать, зокрема, видатки на дошкільну освіту. Отже, фінансування закладів дошкільної освіти перебуває у сфері повноважень органів місцевого самоврядування. Таким чином, засновник з метою матеріальної підтримки цієї категорії працівників може передбачати такі виплати у місцевому бюджеті.

Аналітичний центр АМУ

Запитання від громад Полтавської області, що надсилались на онлайн-вебінар від 26.03.2020р. 1. Продовження договорів оренди, укладених до набрання чинності Законом № 157 відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 157? 2. Продовження договорів оренди за результатами аукціону згідно ст.18 Закону № 157. Коли планується розпочати проведення аукціонів про продовження договорів оренди? 3. Згідно Закону № 157 розміщення інформації здійснюється орендодавцями на своїх офіційних веб- сайтах. Чи можливо розміщення інформації на офіційному сайті міської ради з урахуванням того, що не всі орендодавці мають свої офіційні веб- сайти? 4. Частина 1 ст.4 Закону № 157 визнає суб’єктами орендних відносин визначені представницьким органом місцевого самоврядування (органи такого представницького органу). Чи може сесія визнати таким органом спеціально створений робочий орган комісію без статусу юридичної особи, положення про який затверджує сесія? До складу такого органу планується включити працівників виконкому та депутатів міської ради. 5. Коли Кабінетом Міністрів України планується затвердити примірний договір оренди майна державної власності? 6. Питання щодо Методики розрахунку орендної плати: 6.1. Коли Кабінетом Міністрів України планується затвердити нову Методику розрахунку орендної плати ? 6.2. Які орендні ставки планується встановити в цій Методиці для орендарів із Переліку 2 типу? Чи можна це залишити за повноваженнями ОМС? 6.3. Чи планується зберегти орендну плату в розмірі 1 грн.? 7. Чи можливо укладати договори позички комунального майна на підставі розділу Цивільного кодексу України, який регулює питання позички? 8. Чи буде розміщення інформації в ЕТС платним для органу, уповноваженого представницьким органом місцевого самоврядування?
 
1. До набрання чинності рішенням КМУ про перелік підприємств, які надають соціально важливі послуги, договори продовжуватимуться на той самий строк, на який вони були укладені, за процедурою, яка діяла до 27.12.2019, тобто відповідно до ЗУ “Про оренду державного та комунального майна” 1992 року. 01.07.2020 – це крайня дата дії старих правил щодо продовження договорів у разі, якщо набрання чинності рішенням КМУ про перелік підприємств, які надають соціально важливі послуги, затягується.
 
2. Для продовження договору на аукціоні чинний орендар має подати заяву на продовження згідно Порядку (КМУ). Вимоги до документів, що долучаються до такої заяви перелічені в Порядку. Орендар має зареєструватись на аукціон, щоб система його ідентифікувала та під час аукціону зробити хоча б мінімальний крок. Під час аукціону буде визначено ціну, за якою інші учасники ринку згодні платити. Орендар реалізує своє переважне право шляхом погодження платити ціну, яка визначена за результатом аукціону. До 01.10.2020 року таке погодження буде надаватися шляхом підписання протоколу. Проте, з 01.10.2020 року у чинного орендаря з’явиться можливість погодитися на орендну плату, запропоновану за результатами аукціону, шляхом натискання кнопки.
Технічно аукціони на продовження договорів оренди будуть такими ж, як і звичайні аукціони.
 
3. На сайті міської ради можна створити окремі вкладки для орендодавців: органу, уповноваженого органом місцевого самоврядування, чи балансоутримувачів (якщо вони можуть виступати орендодавцями).
 
4. Орган, уповноважений представницьким органом місцевого самоврядування на управління майном комунальної власності, має бути створений відповідно до ЗУ «Про місцеве самоврядування в України» та інших законодавчих актів. Повноваження йому мають бути передані аналогічно згідно положень ЗУ «Про місцеве самоврядування в України».
 Оскільки орендодавець є підписантом договору оренди рекомендуємо створювати такий орган саме зі статусом юридичної особи. Водночас, створювати в якості орендодавця комісію в складі депутатів є недоцільним, оскільки розпорядження та управління комунальним майном має бути ефективним, здійснюватися на постійній основі та не залежати від присутності депутатів на засіданнях, які не отримують заробітної плати та несуть тільки політичну відповідальність за свої дії.
Відтак, доцільніше було б уповноважити на управління комунальним майно відділ виконавчого комітету місцевої ради у статусі юридичної особи.
 
5. Проект примірного договору оренди державного майна опублікований ФДМУ та наразі погоджується ЦОВВ. Як тільки будуть отримані всі погодження, проект буде наданий на Кабінет Міністрів України для затвердження.
 
6. Щодо Методики розрахунку:
6.1. Проект Методики опублікований ФДМУ та наразі погоджується ЦОВВ. Як тільки будуть отримані всі погодження, проект буде наданий на Кабінет Міністрів України для затвердження.
6.2. Зі ставками для пільговиків із ст. 15 Закону можна ознайомитися в проекті Методики. Водночас, місцеві ради можуть затвердити свої Методики розрахунку орендної плати для комунально майна. До затвердження місцевої Методики ОМС можуть користуватися державною методикою.
6.3. В проекті Методики є перелік орендарів, для яких буде застосовуватися орендна плата в розмірі 1 грн.
 
7. Законом встановлено, що забороняється передавати державне або комунальне майно в безоплатне користування або позичку.
 
8. Користування орендодавцем системою та розміщення інформації про майно в ЕТС є безоплатним.
 
Додатково повідомляємо, що з проблемними питаннями Асоціація міст України звернулась за офіційними розясненнями з листом до Мінекономіки. Детальніше про отримання відповіді буде повідомлено у рубриці "ЗЕМЛЯ та МАЙНО"
З метою запобігання поширенню інфекцій, спричинених COVID-19 в закладах освіти призупинено освітній процес. Усіх педагогів переведено на роботу в дистанційному режимі. Як бути з технічними працівниками?

Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України «простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами». Порядок оплати часу простою визначений частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України: «Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)». Оскільки молодший обслуговуючий персонал відповідно до своїх функціональних обов’язків не може виконувати роботу дистанційно, (як, наприклад, учителі, які здійснюють іншу організаційну та методичну роботу, а також забезпечують дистанційне навчання учнів), то на час карантину ці працівники отримують не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Аналітичний центр АМУ

 

Добрий день. 6 років працюю на посаді вчителя, а з 02.01.2020 року на посаді виконуючої обов'язки директора і вчителя. Чи маю право на отримання разової допомоги згідно з постановою КМУ № 179? Дякую.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги». Виплати проводяться за основним місцем роботи.
Оскільки станом на 1 січня 2020 року Ви працювали на посаді вчителя, виплата Вам була передбачена у Державному бюджеті України.
Аналітичний центр АМУ
 
Доброго вечора! Надайте, будь ласка, роз’яснення. Сьогодні, 08.04.2020 року, Т.в.о Міністра освіти і науки України в інтерв’ю сказала, що на постанову щодо виплат одноразової допомоги молодим учителям, у Верховній Раді програми немає, а точніше вона відтермінована до закінчення карантину. Тільки після закінчення карантину будуть вирішувати у Верховній Раді, чи давати цю допомогу вчителям, чи ні. Питання: чи дійсно це так? Дякую.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років. На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції.

У той же час постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» було встановлено карантин на всій території України.

Оскільки ця обставина виникла після того, як було затверджено Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», з’явилась необхідність в Уряду України переглянути бюджетні програми з метою формування Стабілізаційного фонду – COVID-19, кошти з якого мають піти на боротьбу з пандемією та попередження розповсюдження захворювань.

Уряд на розгляд Верховної Ради України 30 березня 2020 року вже вносив проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» (№ 3279 від 29.03.2020 року, КМУ). Цим проєктом, зокрема, скорочувалась бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти», розмір якої складає 1,553 млрд гривень. У свою чергу Верховна Рада України не підтримала цей законопроєкт і погодила необхідність внесення альтернативного законопроєкту.

Очікувано, його Уряд внесе на розгляд Парламенту 13 квітня 2020 року. Ймовірно, що виплати допомоги учителям  закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту будуть вилучені до Стабілізаційного фонду – COVID-19. Адже пріоритетом для держави є збереження життя та здоров’я її громадян.

У той же час, якщо кошти Стабілізаційного фонду – COVID-19 після завершення карантину будуть збережені, то їх повернуть на виконання визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» бюджетних програм.

Аналітичний центр АМУ

 

Добрий день. Маю запитання щодо молодшого обслуговуючого персоналу у закладі загальної середньої освіти (прибиральники, робітник по ремонту будівлі, кухар), яким за 60-65 років. Заробітну плату за березень отримали 100% (фінансуються з місцевого бюджету). Як бути у квітні? Персонал побоюється ходити на роботу, просять мене надати їм довідку з місця роботи, а я розумію, що якщо вони не будуть чергувати за гнучким графіком про заробітну плату 100% не може бути й мови. Дякую.
Про обмеження, встановлені до осіб 60 річного та старше віку
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Було встановлено карантин на всій території України. Крім того, 08 квітня 2020 року Уряд постановою Кабінету Міністрів України № 262 вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, якими передбачено заборону покидати місце проживання особам, які досягли 60-річного віку, крім осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, військовослужбовців та працівників Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які:
  • провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної, нафтохімічної, машинобудівної промисловості, гірничо-металургійної галузі, галузях транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, галузі оборонної промисловості;
  • мають безперервний промисловий цикл;
  • надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;
  • є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;
  • включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.”
Як бачимо, у переліку цих організацій відсутні заклади освіти. Зважаючи на це та з метою попередження можливого захворювання на коронавірус, працівники цього віку мають залишатись удома.
Щодо оплати праці
Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України «простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами». Порядок оплати часу простою визначений частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України: «Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)». Оскільки молодший обслуговуючий персонал відповідно до своїх функціональних обов’язків не може виконувати роботу дистанційно, (як, наприклад, учителі, які здійснюють іншу організаційну та методичну роботу, а також забезпечують дистанційне навчання учнів), то на час карантину ці працівники отримують не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Аналітичний центр АМУ

Добрий день! Підкажіть, як має оплачуватись праця за гнучким (дистанційним) графіком для молодшого обслуговуючого персоналу закладу (техпрацівники, двірники), які на період карантина фактично на роботу не ходять? Якщо це вважається простоєм, то хто його має оголосити?
Щодо оплати праці
Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України «простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами». Такими обставинами може вважатись введення карантину постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Нагадуємо, що актом встановлено карантин на всій території України.
Порядок оплати часу простою визначений частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України: «Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)». Оскільки молодший обслуговуючий персонал відповідно до своїх функціональних обов’язків не може виконувати роботу дистанційно, (як, наприклад, учителі, які здійснюють іншу організаційну та методичну роботу, а також забезпечують дистанційне навчання учнів), то на час карантину ці працівники отримують не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
 
Щодо особи, відповідальної за оголошення простою
Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про освіту» держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту» автономія - право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом. Відповідно до цього Закону суб’єктом освітньої діяльності є, зокрема, заклад освіти.
Згідно з частиною першою статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Зважаючи на це, оголошення простою для молодшого обслуговуючого персоналу закладу належить до компетенції керівника закладу освіти.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)