Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Чи може отримати допомогу 21000 грн педагог-організатор, який має навантаження 1 ставку та не має викладацьких годин?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ваша основна посада педагога-організатора, то Вам виплата допомоги не передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

 

 

 

 

Я працівник відділу освіти і викладаю 6 годин фізики в школі. Чи оплачується моя робота під час карантину? (даю дітям дистанційно матеріал, завдання)

Аналогічно до педагогів, які мають повну ставку та працюють у школі за основним місцем роботи, сумісники так само отримують платню під час карантину. Згідно з тарифікацією та кількістю своїх годин. Про те, як нараховують зарплату таким учителям, ідеться в пункті 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 року № 102: “Оплата праці вчителів та інших педагогічних працівників, які працюють у двох і більше загальноосвітніх чи інших навчальних закладах, здійснюється виключно за тарифікацією, що відбувається у кожному з них з затвердженням відповідному вчителеві обсягу тижневого навантаження та інших виконуваних ним видів педагогічної роботи”.

Аналітичний центр АМУ

Стосовно виплат, які отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали вчителем та мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження у 2020 році та продовжують обіймати посаду вчителя. Якщо станом на 1 січня 2020 Педагогічний стаж 10,6 і з них 6 років декретної відпустки. Чи маю я право розраховувати на дану виплату?

Відповідно до частини другої статті 181 Кодексу законів про працю України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Зважаючи на вище зазначене, кошти в Державному бюджеті України на виплату допомоги для Вас не передбачені.

Аналітичний центр АМУ

 

Лозівська міська рада Харківської області звертається з наступними питаннями щодо впровадження Закону України №157 від 03.10.2019 "Про оренду державного та комунального майна": 1. Які повноваження у балансоутримувача та у орендодавця? 2. Ким буде проводитись переоцінка, чи буде конкурсний відбір оцінювача? якщо так, тоді хто буде проводити відбір та оплачувати оцінку ? 3. Чи можливе продовження дії договорів оренди на той самий термін, на який вони були укладені, а не до 01.07.2020 року? 4. Питання щодо орендної плати бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного або міського бюджету (раніше орендна плата становила 1 грн на рік)? 5. Який порядок здійснення поліпшень та ремонту майна, переданого в оренду, відповідно ст. 21 Закону України "Про оренду державного та комунального майна"?
1. Орендодавець:
- отримує заяви від потенційних орендарів;
- приймає рішення про включення майна в Перелік першого типу;
- реєструється через майданчик в ЕТС;
- включає об’єкт до Переліку в ЕТС (з 01.10.2020 р.);
- формує оголошення про проведення аукціону в ЕТС;
- підписує протокол аукціону та договір оренди майна.
Балансоутримувач:
- приймає рішення про намір передачі в оренду майна;
- вносить інформацію про об’єкт в ЕТС (з 01.10.2020 р.);
- підписує договір оренди (як третя сторона).
У разі, якщо балансоутримувач хоче здати до 400 кв.м. майна, то він може бути орендодавцем самостійно. В такому разі, він одночасно виконує функції орендодавця.
 
2. Переоцінка здійснюється балансоутримувачем. Відбір оцінювачів буде проводитись відповідно до чинного законодавства про закупівлі. Після проведення аукціону переможець аукціону буде відшкодовувати вартість здійсненої оцінки об’єкта оренди.
 
3. До набрання чинності рішенням КМУ про перелік підприємств, які надають соціально важливі послуги, договори продовжуватимуться на той самий строк, на який вони були укладені, за процедурою, яка діяла до 27.12.2019, тобто відповідно до ЗУ “Про оренду державного та комунального майна” 1992 року. 01.07.2020 – це крайня дата дії старих правил щодо продовження договорів у разі, якщо набрання чинності рішенням КМУ про перелік підприємств, які надають соціально важливі послуги, затягується.
 
4. На сайті ФДМУ оприлюднений проект Методики розрахунку орендної плати для державного майна, в якому встановлена 1 грн орендної плати для ряду організацій. На місцевому рівні ради можуть затвердити Методики розрахунку орендної плати для комунального майна, а до моменту такого затвердження користуватися Методикою для державного майна.
 
5. Стаття 21 Закону розділяє три види дозволів на проведення різних видів ремонтів:
  • поточний ремонт, без права компенсації його вартості або зарахування в рахунок орендної плати; на його здійснення потрібна згода балансоутримувача;
  • ремонтні роботи, вартість яких може бути зарахована в рахунок орендної плати за окремим рішенням орендодавця; розмір та порядок  таких зарахувань визначаються Порядком; таке зарахування здійснюється один раз протягом строку оренди та можливе лише за умови, що орендарем було належно отримано згоду на ремонт;
  • невід’ємні поліпшення, згода на проведення яких має бути отримана згідно з Законом та Порядку; невід’ємні поліпшення можуть бути компенсовані за умов та в порядку, визначених Порядком.
Чи отримає вчитель із предмету варіативної складової навчального плану допомогу відповідно до постанови КМУ № 179? А також чи стосується ця виплата вчителя, який ще вчиться у педучилище, а працює в школі за потребою?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Постанова не встановлює вимоги до рівня освіти педагогів, а також не класифікує вчителів за викладанням варіативної та інваріантної складових. У Вашому випадку якщо особа працює на посаді вчителя, то виплата у Державному бюджеті України їй передбачена.

Аналітичний центр АМУ

Працював тренером, а після закінчення інституту 6 років учителем. Чи передбачена мені одноразова виплата?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту.

Якщо Ви зараз працюєте на посаді вчителя, то Вам передбачені кошти в Державному бюджеті України.

Аналітичний центр АМУ

Працюю на посаді вчителя та соціального педагога до 10 років. Чи можлива виплата одноразова?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Якщо Ваша основна посада – соціальний педагог, то Вам виплата допомоги не передбачена. Якщо основна посада – вчитель, то допомога передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Працюю педагогом-організатором та вчителем 9 років. Чи передбачена мені одноразова виплата?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді педагога-організатора (основна посада), Вам виплата допомоги не передбачена.

 

Аналітичний центр АМУ

 

Добрий день, скажіть, будь ласка, а педагог-організатор, який має навантаження з біології, має право на одноразову допомогу відповідно до постанови 179?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді педагога-організатора (основна посада), Вам виплата допомоги не передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Доброго дня! Чи передбачена для мене виплата згідно з постановою Кабінету Міністрів України, якщо я працюю на посаді вчителя інформатики з 1 вересня 2019 року та маю 6 годин навантаження?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Якщо Ваша основна посада вчителя, то тільки тоді Вам виплата допомоги передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)