Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Працюю вчителем початкових класів 4 роки на декретному місці. Чи маю право отримати одноразову виплату для молодих учителів? Дякую!

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Оскільки станом на 1 січня 2020 року Ви перебували на посаді вчителя, мали педагогічне навантаження і продовжуєте обіймати посаду вчителя, відповідна виплата для Вас закладена у Державному бюджеті України. Як тільки кошти надійдуть у місцевий бюджет, Ви отримаєте відповідну одноразову до допомогу. Виплата буде здійснена до кінця 2020 року.

Аналітичний центр АМУ

Чи має право асистент учителя, вихователь групи подовженого дня, практичний психолог право на одноразову допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році», якщо вони мають педагогічний стаж 1 рік, але немає уроків?

 

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Аналітичний центр АМУ

Чи має право вчитель, який станом на 01 січня 2020 року знаходиться в декретній відпустці, право на одноразову допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2020 році»?

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Оскільки станом на 1 січня 2020 року особа перебуває у декретній відпустці, а отже, не має педагогічного навантаження у 2020 році, одна з умов одержання коштів не дотримується.

Таким чином, виплата одноразової допомоги для цієї особи не передбачена в Державному бюджеті України на 2020 рік.

Аналітичний центр АМУ

Чи можна ввести в штат закладу дошкільної освіти додатково 0,5 ставки вихователя, щоб директор закладу дошкільної освіти не відпрацьовував безкоштовно 3 години на групі? (Наповнюваність групи 15-20 дітей)
Відповідно до пункту 4 розділу І Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 04.11.2010 року № 1055, директори (завідувачі) одно- і двогруповими дошкільними навчальними закладами (крім дошкільних навчальних закладів з цілодобовим перебуванням дітей або тих, які мають одну таку групу) працюють з дітьми в групі протягом 3-х годин на день.
Таким чином, 3-х годинна робота директора малокомплектного закладу дошкільної освіти з дітьми в групі не є безкоштовною, оскільки передбачена в посадовому окладі керівника.
 
Аналітичний центр АМУ
Я працюю вчителем початкових класів та заступником директора з виховної роботи, стаж роботи буде 10 років 17 серпня 2020 року. Чи отримаю одноразову виплату?

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Оскільки станом на 1 січня 2020 року Ваш стаж педагогічної роботи склав до 10 років, Ви продовжуєте обіймати посаду вчителя початкових класів та маєте педагогічне навантаження, виплата одноразової допомоги для Вас була передбачена в Державному бюджеті України на 2020 рік. Як тільки кошти надійдуть у місцевий бюджет, Ви отримаєте відповідну одноразову до допомогу. Виплата буде здійснена до кінця 2020 року.

Аналітичний центр АМУ

Працівник за основним місцем з 2005 року по 2017 рік працює на посаді завідувача бібліотекою закладу загальної середньої освіти, поряд з основною роботою викладає українську мову (від 4 до 6 годин на тиждень кожного року по-різному). Як учитель української мови, він працював за наказом про розподіл педагогічного навантаження. Чи вносити цей період до стажу педагогічної роботи?
Згідно з пунктом 6 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року № 78, основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи (витяги з наказів, відомостей про виплату заробітної плати тощо), які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи.
До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963. Звертаємо увагу, що посада вчителя української мови належить до посад педагогічних працівників.
При цьому зауважуємо, що відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року № 78, працівникам підприємств, установ, організацій, які, крім основної роботи, працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах.
Згідно з абзацом другим частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку. Таким чином, 0,25 ставки передбачає 4,5 години.
Отже, до стажу педагогічної роботи зазначеній особі вноситься лише період, коли вона викладала українську мову 4,5 та більше годин протягом навчального тижня.
Аналітичний центр АМУ
Підкажіть, будь ласка, на 1 січня 2020 року я працювала у школі і маю стаж 6 років, з лютого перебуваю на лікарняному по вагітності. Чи отримаю я одноразову допомогу, якщо так, то що потрібно для цього зробити?

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Оскільки станом на 1 січня 2020 року Ваш стаж педагогічної роботи склав 6 років, Ви продовжували обіймати посаду вчителя та мали педагогічне навантаження, а також, продовжуєте обіймати посаду вчителя, перебуваючи на лікарняному (трудові відносини з Вами не розірвані), виплата одноразової допомоги для Вас була передбачена в Державному бюджеті України на 2020 рік. Як тільки кошти надійдуть у місцевий бюджет, Ви отримаєте відповідну одноразову до допомогу. Для цього Вам не потрібно додатково надавати у заклад освіти ніякі документи. Виплата буде здійснена до кінця 2020 року.

Аналітичний центр АМУ

Я працюю вчителем 10 років. Скажіть, будь ласка, чи підлягаю я виплаті молодим вчителям, коли у мене 10 років виповнилось 01.12.2019 року, але перші три місяці я працювала на 0,5 ставки?

Щодо загального трудового стажу

Відповідно до частини першої статті 82 Кодексу законів про працю України до стажу роботи зокрема, зараховується час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу. Таким чином, період Вашої трудової діяльності на 0,5 ставки зараховується до загального стажу педагогічної роботи.

 

Щодо категорій педагогів, яким будуть здійснюватись виплати

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти», що станом на 04.03.2020 року не оприлюднена й не на була чинності, затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Згідно з абзацом третім Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Оскільки станом на 1 січня 2020 року Ваш стаж педагогічної роботи склав 10 років та 1 місяць, кошти зазначеної вище субвенції у Державному бюджеті України для Вас не передбачені.

Аналітичний центр АМУ

Протягом 2017 року відповідно до вимог Постанови КМУ від 14.02.2017 №88 місту було надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Оскільки кошти вказаної субвенції своєчасно не надійшли у місто (лише наприкінці квітня 2017 року), то за період січень-квітень видатки на виплату заробітної плати (разом із нарахуваннями) педагогічним працівникам, які проводили корекційно-розвиткові зайняття з дітьми з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальної середньої освіти, здійснювались за рахунок коштів міського бюджету. Це дало можливість уникнути виникнення заборгованості із заробітної плати та здійснити вчасну та у повному обсязі її виплату. Після надходження коштів субвенції на розрахункові рахунки, було здійснено перерахунок та повернуто кошти до міського бюджету шляхом виплати заробітної плати працівникам галузі, заробітну плату яким виплачується за рахунок коштів міського бюджету. Просимо Вас надати роз’яснення щодо правомірності вказаних дій.

Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України «субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції».

Відповідно до пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року № 88, За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

  • проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
  • придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти. На придбання зазначених засобів для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів загальної середньої, дошкільної освіти, використовується не більш як 35 відсотків загального обсягу субвенції. За наявності у закладі декількох осіб з особливими освітніми потребами з однаковими порушеннями у разі потреби можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами затверджується наказом МОН;
  • оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування) відповідно до вимог, затверджених МОН.

Таким чином, виплата за рахунок цієї субвенції заробітної плати працівникам галузі, заробітна плата яким виплачується за рахунок коштів міського бюджету, може бути розцінена органами фінансового контролю як нецільове використання коштів зазначеної субвенції та відповідне бюджетне порушення.

Аналітичний центр АМУ

 

Новопризначені директори-новачки школи обираються на 2 роки. Наступний термін повинен бути 4 чи 6 років?

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

При цьому звертаємо увагу, що одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше).

Таким чином, із керівником закладу освіти, який призначається вперше на посаду, укладається строковий трудовий на два роки. Після того засновник (засновників) закладу або уповноважений ним (ними) орган приймає рішення щодо продовження строкового трудового договору із керівником, то таке продовження здійснюється на чотири роки. Це буде вважатись першим строком перебування на посаді керівника закладу освіти.

Після того, як 6 років перебування на посаді мине, керівник закладу освіти на загальних підставах має право взяти участь у конкурсі на посаду керівника цього закладу загальної середньої освіти. У разі перемоги він призначається на посаду на умовах строкового трудового договору строком на шість років.

Зауважуємо, що після перебування на посаді 12 років цей керівник закладу освіти, має право брати участь у конкурсі на керівника іншого закладу загальної середньої освіти.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)