Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Відбувся конкурс на заміщення вакантних посад керівників ДНЗ. Один конкурс 2 посади. Переможців визначено. Рішення сесії про призначення на посади. За кандидатуру одного переможця депутати проголосували, за іншого - ні, рішення не призначати. Як бути в подальшому? Оголошувати новий конкурс (це вже буде 3 раз), чи можливо далі призначати особу, яку затвердили рішенням сесії? Чи оголошувати конкурс лише на посаду, яку не погодили депутати. чи можливо такий варіант, що допустити ту особу-учасника конкурсу, яка за незатвердженою кандидатурою набрала найбільшу кількість голосів?

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту» органи місцевого самоврядування виконують функцію засновника закладів дошкільної освіти на відповідній території. Згідно з частиною третьою статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. Якщо за аналогією до призначення керівників закладів загальної середньої освіти Ви проводите конкурсний відбір на посаду керівників закладів дошкільної освіти, то маєте користуватись нормами власного розробленого та затвердженого радою положення. Цей документ готується з урахуванням специфіки дошкільної освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» (далі ‒ Положення).

Відповідно до пункту 5 Положення «для проведення конкурсу засновник затверджує персональний склад конкурсної комісії», а отже, до такого складу можуть входити представники ради (депутати та голова ради). Таким чином рада делегує свого представника до роботи в конкурсній комісії. Поряд із тим зауважуємо, що згідно з пунктом 12 Положення засновник протягом трьох днів з дня визначення переможця конкурсу призначає його на посаду й укладає з ним строковий трудовий договір. Отже, процедури окремого погодження радою призначення на посаду переможця конкурсу за результатами конкурсу не передбачено законодавством. Переможець конкурсу має бути в триденний термін призначений на посаду за строковим трудовим договором. Оскільки відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях, то він призначає керівника закладу освіти відповідним розпорядчим документом (за умови, якщо рада не делегувала ці повноваження уповноваженому органу, тобто відділу/управлінню освіти, що має бути передбачено у затвердженому радою положенні).

Повторний конкурс оголошується лише тоді, коли відповідно до умов пункту 11 Положення сама конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся.

Аналітичний центр АМУ

Як підготувати рішення міської ради "Про встановлення ставок та пільг по сплаті за землю" за новою формою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №483 від 24.05.2017 ?
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» носить рекомендаційний характер та не зобов’язує органи місцевого самоврядування встановлювати ставки та пільги із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за встановленою формою. В той же час при використанні запропонованої форми орган місцевого самоврядування в рішенні зазначає код і найменування виду цільового призначення земель відповідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
У разі встановлення органом місцевого самоврядування різних ставок земельного податку для земельних ділянок, які перебувають у власності та постійному користуванні, вважаємо за доцільне до рішення про встановлення ставок земельного податку додавати окремий додаток про встановлення ставок земельного податку для земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні.
Для ділянок, цільвое використаня яких було встановлене до прийняття Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548 (тобто цільове призначення яких не відповідає цьому Клафікатору) вважаємо за доцільне до рішення про встановлення ставок земельного податку додавати окремий додаток про встановлення ставок земельного податку для земельних ділянок з такими цільвоим призначеннями.
Таким чином, на нашу думку, рішення про встановлення ставок земельного податку може мати такі додатки:
  1. Ставки земельного податку за цільвоми призначеннями відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548, та які перебувають у приватній власності
  2. Ставки земельного податку за цільвоми призначеннями відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548, та які перебувають у постійному користуванні
  3. Ставки земельного податку за цільовим призначенням, яке не відповідає Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548, та які перебувають у приватній власності.
  4. Ставки земельного податку за цільовим призначенням, яке не відповідає Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548, та які перебувають у постійному користуванні.
 
Зауважуємо, що оподаткування земельних ділянок  має відбуватися відповідно до встановленних ставок земельного податку з врахуванням цільовго призначення, а не кодів економічної діяльності підприємств.
Підготовлено Аналітичним центром АМУ

 

Учитель початкових класів, стаж 41 рік, повинна атестуватися у березні 2018 року. Але відмовилась від проходження курсів підвищення кваліфікації. Учитель не був атестований згідно з Положенням про атестацію та переведений на іншу посаду. Чи можливий варіант повернення учителя на попередню посаду? Які посади, окрім учителя початкових класів, можна їй запропонувати?
Відповідно до пункту 1.8 Типового положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, умовою чергової атестації педагогічних  працівників є обовʼязкове проходження не рідше одного разу на пʼять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.
Згідно з пунктом 3.20 Положення атестація педагогічного  працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік  проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання.
Вважатимемо, що вчитель не пройшов підвищення кваліфікації з поважної причини, тому рішенням атестаційної комісії можливо було перенести атестацію на наступний рік (але вже терміни пройшли).
Згідно з пунктом 3.16 педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо: 1)  має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти; 2) виконує посадові обов'язки у повному обсязі; 3) пройшов підвищення кваліфікації.
Відповідно до пункту 6.3. у разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівником навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю (працівника слід письмово попередити за два місяці).
Розірвання трудового договору за таких підстав допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому  закладі (установі). При цьому звертаємо увагу, що всі працівники, які працюють на педагогічних посадах, мають обовʼязково проходити підвищення кваліфікації. Отже, ви можете запропонувати зазначеній особі перейти на непедагогічну посаду. Умовою повернення вчителя на попередню посаду може бути проходження ним підвищення кваліфікації та прийняття рішення атестаційною комісією про визнання педагога таким, що відповідає займаній посаді.
Аналітичний центр АМУ

 

 

 

В ОТГ діє Положення про порядок призначення та звільнення з посад керівників підприємств та закладів комунальної власності, відповідно до якого призначались директори шкіл. 1 квітня оголошено конкурс на призначення директора вечірньої школи і 30 квітня завершено прийом документів від кандидатів на дану посаду. 27 квітня 2018 року опублікований наказ МОН №291 від 28.03.2018 року «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», згідно з яким потрібно розробити «свої» положення про конкурс. Чи можна продовжити проведення конкурсу на призначення директора школи відповідно до раніше прийнятого Положення ОТГ, чи слід розробити та прийняти нове положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти і продовжити його за цим новим положенням?

Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти розробляється на основі Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти (далі ‒ Типове положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291. Згідно з абзацом другим пункту 1 Типового положення «засновники закладів загальної середньої освіти на підставі цього Типового положення розробляють і затверджують власні положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти». Отже, засновник закладів освіти, тобто рада ОТГ, має затвердити на основі Типового положення нове положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Після затвердження Положення у новій редакції втратить чинність попереднє положення, що було затверджене радою ОТГ раніше.

Оскільки затверджене раніше радою Положення не втратило чинності й відповідно до нього були оголошені умови проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти зважаючи не тривалість термінів проведення конкурсу, рекомендуємо завершити розпочатий конкурс, а потім затвердити положення у новій редакції, що буде узгоджена з наказом МОН від 28.03.2018 року № 291.

Аналітичний центр АМУ

Надайте, будь ласка, розʼяснення щодо такої ситуації. В центрі ОТГ є школа І-ІІІ ступенів, яку планують зробити "опорною", кількість учнів у ній складає 349 чол. До складу ОТГ увійшла лише одна громада, в якій є школа І-ІІ ступенів, кількість учнів - 52 чол. Запитання: Чи можливо школу І-ІІ ступенів зробити філією школи І-ІІІ ступенів без пониження ступеня цієї школи?

Діяльність опорної школи регулюється Положенням про освітній округ (далі ‒ Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777. Відповідно до пункту 2 Положення засновниками (співзасновниками) освітнього округу, опорного закладу та його філій можуть бути, окрім інших органів місцевого самоврядування, представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад. Згідно з пунктом 6 Положення саме засновник визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому загальноосвітніх навчальних закладів на конкурсній основі відповідно до затверджених ним умов.

Відповідно до абзацу третього пункту 2 Положення «Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також за рішенням засновника ‒ функції основної школи, дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу».

Отже, школа І-ІІ ступенів без пониження ступеня може бути філією опорного закладу освіти, якщо буде відповідне рішення засновника, тобто ради ОТГ.

Аналітичний центр АМУ

 

Трудові книги керівників закладів дошкільної освіти передані з відділу освіти РДА до виконкому ради ОТГ, назви закладів ще не змінені (не зареєстровані у держреєстратора), рішення про зміну засновника прийняте. Керівник закладу дошкільної освіти звільняється. Як зробити запис у трудову про зміну підпорядкування, засновника? Чи треба якесь пояснення, що приймав на роботу відділ освіти РДА, а звільняє сільська рада?

Щодо звільнення керівника закладу дошкільної освіти

Відповідно до статті 36 КЗпП України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Таким чином, факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника). Якщо після прийняття навчального закладу, ОТГ буде здійснювати упорядкування структури закладу, скорочення його чисельності або штату, то за умови дотримання порядку, передбаченого ст. 49-2 КЗпП України, звільнення працівника можливо.

У ситуації, коли після передачі закладу нічого не міняється, підстави для звільнення працівників відсутні.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. При цьому відповідно до частини першої статті 47 Кодексу Законів про працю України власник або уповноважений ним орган зобовʼязаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Отже, розпорядчий документ про звільнення керівника дошкільного навчального закладу має видати селищна рада (засновник) або уповноважений нею орган управління освітою.

 

Щодо записів у трудову книжку про зміну підпорядкування, засновника

Про зміну назви закладу освіти робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінюсті 17.08.1993 за № 110.

Так, пунктом 2.15 вказаної Інструкції передбачено: «2.15. Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: «Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то», а у графі 4 проставляється підстава перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.».

Рекомендуємо вносити зміни назви закладів дошкільної освіти до трудових книжок працівників після відповідної реєстрації у державного реєстратора.

Аналітичний центр АМУ

 

Як нараховується розмір річної орендної плати за користування землею громадській організації? Чи є пільги?
Відповідно до вимог Податкового кодексу України пільг по нарахуванню і сплаті за земельні ділянки,  які надані громадським організаціям на умовах оренди не передбачено. При нарахуванні  розмірів орендної плати за земельні ділянки, органи місцевого самоврядування мають керуватися статтями 288-288.7 Податкового кодексу України і Положеннями про встановлення розмірів орендної плати, які затверджені органом місцевого самоврядування на території якого розміщена земельна ділянка.

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

Чи в праві ОМС прийняти рішення про прийняття на баланс багатоквартирного будинку на підставі звернення забудовника?
У разі звернення забудовника щодо прийняття на баланс багатоквартирного будинку органи місцевого самоврядування не можуть приймати  рішення про прийняття на баланс багатоквартирного будинку.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку. Стаття 5 даного закону визначає, що спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників. Статтею 9 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», змінено форми управління багатоквартирним будинком. Визначено, що управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками. За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції - об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку). Перехідними положеннями даного закону . Кабінету Міністрів України було доручено розробити порядок списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків. Так на виконання  вимог пункту 6 перехідних положень закону розроблено постанову Кабінету Міністрів України від 20.04.16 № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків».

 

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

Не всі створили земельні відділи і навіть не всі мають землевпорядників при ОТГ. На кого орган місцевого самоврядування може покласти повноваження з організації і проведення земельних торгів?
Рішення про конкретний перелік структурних підрозділів, штатну чисельність органів місцевого самоврядування прийматиметься конкретною сільською, селищною, міською радою виходячи з головного принципу – наявності фінансових ресурсів в місцевому бюджеті на утримання відповідного штату. І вже потім враховуватиметься пріоритетність того чи іншого напрямку, що впливатиме на рішення: чи це буде управління, відділ чи відповідальний спеціаліст. Тобто, вирішення питань управління земельними ресурсами може бути покладене на окремого фахівця (наприклад – землевпорядник, юрист тощо) або структурний підрозділ (наприклад, відділ виконкому, окремий виконавчий орган – відділ, управління).

 

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

Більшість голів не розуміють навіть з чого почати, щоб провести земельний аукціон. Хто має його організовувати? Якщо це громада, то хто замовник таких послуг у ОТГ?
Питання організації і проведення земельних торгів у формі аукціону врегульовані нормами статей 135-137 Земельного кодексу України.
По перше - Організатором земельних торгів земельних ділянок комунальної власності є відповідна сільська, селищна, міська рада об’єднаної територіальної громади (стаття 135 ЗКУ).  Адже орган місцевого самоврядування здійснює реалізацію права комунальної власності на земельні ділянки територіальної громади. (Відповідно до статті 60 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду).
В даному випадку на земельних торгах може бути продане лише право оренди, оскільки п. 15 Прикінцевих положень Земельного кодексу України не допускає купівлю-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
По друге – Орган місцевого самоврядування має запланувати бюджетні видатки на такі дії. Одним із варіантів є написання програми розвитку земельних відносин, у якій по пунктам будуть виписані дії і терміни підготовки та проведення торгів або виготовлення іншої документації на земельні ділянки територіальної громади. Також у програмі буде визначено відповідального виконавця. Зокрема це може бути фахівець з юридичних та фінансових питань або комунального майна у разі відсутності посад землевпорядників. Орган місцевого самоврядування рішенням ради визначає і затверджує перелік земельних ділянок, що підлягають продажу. Після затвердження переліку, у разі якщо право на земельну ділянку зареєстровано у Державному земельному кадастрі і проведена реєстрація прав на нерухоме майно за територіальною громадою, орган місцевого самоврядування замовляє витяг з технічної документації нормативної грошової оцінки земельної ділянки, оскільки планує здійснити продаж права оренди. Виконавцем земельних торгів є суб’єкт господарювання, який уклав з сільською, селищною, міською радою ОТГ (організатором земельних торгів) договір про їх проведення. Виконавця земельних торгів може визначити комісія сільської, селищної, міської ради. Орган місцевого самоврядування дає оголошення про визначення виконавця земельних торгів з такими вимогами до виконавця: вартість робіт , терміни проведення, кількість проведених торгів за останні 2 роки. Після визначення виконавця комісією, приймається рішення ради де визначається виконавець торгів, з яким орган місцевого самоврядування укладає договір.
Зауважуємо, що витрати (видатки), здійснені сільською, селищною, міською радою (організатором земельних торгів) або суб’єктом господарювання (виконавцем земельних торгів) на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів (стаття 135 ЗКУ). Сільська, селищна, міська рада приймає рішення про продаж прав на земельну ділянку, в якому зазначаються умови продажу; стартовий розмір річної орендної плати; виконавець земельних торгів, дата і місце проведення земельних торгів.За результатами земельних торгів укладається договір оренди земельної ділянки. Звертаємо увагу, що орендна плата за земельні ділянки комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів, за перший рік - вноситься у строки не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди (постанова КМУ № 890 від 22.11.2017 року).

 

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)