Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Якщо міський голова у відрядженні, відпустці або на лікарняному, хто з керівників місцевого самоврядування може або повинен його заміщати?

Законодавство не містить системного підходу при вирішенні питання обсягу та суб’єкта здійснення повноважень сільського, селищного, міського голови у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень. Головною об’єднуючою ознакою випадків неможливості здійснення сільським, селищним, міським головою своїх повноважень виступає їх тимчасовість, обмеженість у часі на період певних обставин. З іншої сторони здійснення замість тимчасово відсутнього сільського, селищного, міського голови його повноважень іншою посадовою особою має обумовлюватись нагальною необхідністю здійснення тих чи інших дій з метою забезпечення належного функціонування органів місцевого самоврядування та недопущення порушення прав і законних інтересів територіальної громади. 

Враховуючи викладене вважаємо, що у разі тривалої відсутності міського голови та нагальною необхідністю здійснення певних дій з метою забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, повноваження міського голови стосовно представницького органу може здійснювати секретар ради, а стосовно виконавчих органів ради - відповідний заступник міського голови. Такий висновок можна зробити з аналізу частини другої статті 42, частини шостої статті 46, пунктів 2, 3 частини третьої статті 50, статті 53 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

У якому форматі потрібно подавати проектні заявки на участь у конкурсі ініціатив місцевих карпатських громад 2021?

За наступним посиланням Ви знайдете реєстраційну форму заявки та в презентації контактні телефони.

https://ekarpaty.com/konkurs-initsiativ-mistsevih-karpatskih-gromad-2021/

За посиланням можна переглянути презентацію про Проект.

 

Просимо роз’яснити на якому рівні потрібно затверджувати Положення про оплату праці та Положення про преміювання у комунальній установі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) селищної ради.
Відповідно до пункту 4 Постанови від 30.08.2002 № 1298 та з урахуванням норм статей 97 та 98 Кодексу законів про працю України керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, мають право:
- установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;
- затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
 
Тобто, Положення про оплату праці та Положення про преміювання у комунальній установі доцільно затверджувати керівником відповідної установи. Звертаємо увагу, що з практики діяльності комунальних установ та організацій вищезазначені положення затверджуються як частина колективного договору, який відповідно до законів України «Про оплату праці» та «Про колективні договори і угоди» затверджується між керівником установи та стороною трудового колективу.
Адміністрації КНП районна лікарня Селищної ради Сарненського району рівненської області просить розглянути та затвердити рішенням селищної ради: 1. Оголошення про передачу в оренду частини нежитлового приміщення першого поверху лікувального корпусу, площею 19,6м.кв. за адресою... ; 2. Умови оренди частини нежитлового приміщення першого поверху лікувального корпусу, площею 19,6м.кв. за адресою... Запитання: 1. Як правильно сформувати рішення по кроково? Чи оголошення про передачу в оренду частини нежитлового приміщення затверджується сесією?

Закон України від 3 жовтня 2019 року № 157-IX «Про оренду державного та комунального майна» визначає основні засади щодо передачі в оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності.

Згідно з частиною другою статті 2 цього Закону передача в оренду майна, що перебуває у комунальній власності, здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 5 встановлює Етапність передачі майна в оренду  державного та комунального майна, що передбачає:

прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;

внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до ЕТС;

прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного із Переліків;

опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди, щодо якого прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС;

розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;

проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в оренду без проведення аукціону, укладення та публікація в ЕТС договору оренди.

Слід звернути увагу на те, що частиною другою статті 5 визначено, що  Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, включаючи особливості передачі його в оренду  визначається Кабінетом Міністрів України.

Також цією статтею встановлено, що Особливості передачі в оренду комунального майна, передбачені цим Законом, додатково можуть визначатися рішенням представницьких органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог і обмежень, передбачених цим Законом і Порядком передачі майна в оренду.

Отже ВАША селищна рада може розробити та затвердити положення про передачу в оренду комунального майна. Таке положення є в багатьох громадах.

Відповідно до статті 6 передбачено положення про Прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду. Частиною другою передбачено деякі аспекти передачі майна в оренду, наприклад в залежності від того, хто є ініціатором оренди майна, в які терміну здійснюється погодження та приймається рішення.

Пропонуємо врахувати, пунктом 29 постанови КМУ від 3 червня 2020 р. № 483 встановлено, що:

29. Не можуть бути використані за будь-яким цільовим призначенням такі об’єкти оренди:

майно закладів охорони здоров’я;

майно закладів освіти;

об’єкти соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту);

нерухоме майно, в якому розміщені органи державної влади або органи місцевого самоврядування, Збройних Сил, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, правоохоронних органів і органів доходів і зборів;

майно, що було закріплене на праві господарського відання за Національним банком і передане до сфери управління інших державних органів або у комунальну власність або закріплене на праві господарського відання за Національним банком з цільовим функціональним призначенням для зберігання запасів готівки Національного банку та проведення технологічних процесів щодо забезпечення готівкового грошового обігу;

майно, щодо якого відповідним представницьким органом місцевого самоврядування прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватися лише для розміщення відповідних закладів або лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування, крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо такими закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів, їх працівників та відвідувачів.

Обмеження щодо використання майна закладів охорони здоров’я, освіти, соціально-культурного призначення (майна закладів культури, об’єктів спортивної інфраструктури) не поширюються на оренду будівель, споруд, окремих приміщень та їх частин, іншого нерухомого майна, що перебуває в аварійному стані або не використовується у діяльності таких закладів та об’єктів протягом трьох років (для об’єктів площею менш як 500 кв. метрів) або п’яти років (для об’єктів площею, що становить 500 і більше кв. метрів), за умови, що це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у такому закладі або об’єкті, крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

 

Знову ж таки нагадуємо, що вашою громадою може бути затверджене положення про оренду майна з урахуванням норм Закону та постанови КМУ від 3 червня 2020 р. № 483 «Про оренду державного та комунального майна».

 

 

Доброго дня! 1. Відповідно до норм діючого законодавства міська рада повинна створити Службу у справах дітей, як окрему юридичну особу. З метою раціонального використання коштів місцевого бюджету, яким чином можна уникнути введення в штат Служби посади бухгалтера. Відповідно до консультації аналітика АМУ, такий механізм можливий за наявності централізованої бухгалтерії. Виникає питання: централізована бухгалтерія, мається на увазі структурний підрозділ ради( тому що в нашому випадку відділ бухгалтерії створений в структурі виконкому, а не ради)? Чи може міська рада своїм рішенням делегувати бухгалтерії виконкому повноваження по здійсненню ведення бухгалтерського обліку Служби? Якщо є моделі централізованих бухгалтерій при радах, підкажіть, будь ласка, контакти? 2. Чи можливе створення Центру надання соціальних послуг, який буде надавати соціальні послуги мешканцям нашої громади, в структурі виконкому?
1. На сьогодні відсутній законодавчий обов’язок утворення служби у справах дітей як самостійного виконавчого органу. АМУ звертає увагу перш за все на необхідність виконання повноважень органом місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей. Якщо Ви прийняли рішення створювати Службу як окрему юридичну особу, то у Положенні про Службу Ви можете визначити, що фінансове обслуговування здійснюється іншим виконавчим органом ради (або структурним підрозділом ради, це не принципово). В такому випадку, у Положенні про Цей виконавчий орган повинно бути зазначено, що він здійснює фінансове обслуговування Служби у справах дітей. Така практика передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та застосовується у багатьох територіальних громадах.
2. Ми не рекомендуємо утворювати надавачів соціальних послуг як виконавчі органи ради (їх структурні підрозділи), оскільки в такому випадку орган місцевого самоврядування буде надавати соціальні послуги, а не організовувати їх надання. На сьогодні це не суперечить чинному законодавству, в той же час, доцільніше утворити окремого надавача – підприємство, установу, організацію.
Скажіть, будь-ласка, чи може бути надавач послуг "Центр надання соціальних послуг" при ОТГ не комунальним закладом, не окремою юридичною особою (хіба це не корупція?). Наперед вдячні за відповідь.
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» орган місцевого самоврядування має багато варіантів щодо організації надання соціальних послуг. Центр надання соціальних послуг може бути структурним підрозділом іншого підприємства, установи, організації. У такому випадку надавачем соціальних послуг буде вважатись сама юридична особа, а керівник надавача – керівник юридичної особи.
Після прийняття постанови 1035 чи має право управління соціального захисту населення міської ради приймати заяви від населення з 01.01.2020, якщо ми є містом обласного значення? Чи ці обов'язки потрібно передавати на ЦНАП і ліквідовувати відділ прийому?
Для сфери соціального захисту населення на території територіальних громад, які утворились з містами обласного значення, з 1 січня нічого не змінюється. Орган місцевого самоврядування самостійно вибирає місце та працівників, які приймають відповідні заяви. Передача всього обсягу повноважень до ЦНАП не є обов’язковим.
Підскажіть будь-ласка процедуру ліквідації Служби у справах дітей райдержадміністрації (ліквідованого району) та переходу її до ОТГ(міста/селища). Як відбувається передача повноважень з ССД РДА до ССД ОТГ.
Повноваження не передаються. Новостворена служба у справах дітей набуває визначених законом повноважень і діє на території відповідної територіальної громади. Відповідно до Урядової постанови від 24.09.2008 № 866 органи місцевого самоврядування забезпечують:
- роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- прийом від райдержадміністрацій особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які походять з відповідної територіальної громади, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають (перебувають) на території відповідної територіальної громади, згідно з примірним порядком, затвердженим Мінсоцполітики.
 
Мінсоцполітики на сьогодні розробляє відповідний примірний Порядок. Для організації роботи в ЄІАС «діти» рекомендуємо звернутись до служби у справах дітей РДА або до державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України».
В кінці 2019 року рішенням сесії був утворений кз "Центр надання соціальних послуг". Відповідно до Положення директор Центру був прийнятий згідно трудової книжки, без укладення договору. Згідно ЗУ "Про соціальні послуги" та постанови КМУ від 03.03.2020 № 177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг", директор Центру повинен прийматися на конкурсній основі за контрактом. Якщо в Положення про комунальний заклад внесено відповідні зміни, чи можна перевести директора на контракт?

Процедури переведення не існує. Якщо Положенням визначено, що директор установи призначається на конкурсній основі – необхідно проводити конкурс.

Якщо ліквідовується відділ освіти райдержадміністрації та методичний кабінет, відповідно припиняє свою роботу атестаційна комісія ІІ рівня, хто продовжує атестацію педагогів?
Атестація педагогів закладів освіти сіл, селищ, міст, які увійшли до територіальних громад, здійснюється відповідно до роз’яснень Міністерства освіти і науки у листі від 16.02.2016 № 1/9-80. 
МОН рекомендує для організованого проведення атестації педпрацівників керуватися пунктом 2.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, яким встановлено, що атестаційні комісії ІІ рівня створюються у відділах освіти районних держадміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади. 
Прийняття рішень щодо присвоєння педпрацівникам навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад, кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та/або присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням), тобто рішень, які  належать до компетенції атестаційних комісій ІІ рівня, здійснюється атестаційними комісіями органів управління освітою територіальних громад. 
Порядок атестації педпрацівників, прийняття рішень щодо яких належить до компетенції атестаційних комісій навчальних закладів, залишився незмінним.
 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)