Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Як здійснюється атестація бібліотекарів закладів загальної середньої освіти у звʼязку з новим Законом України «Про освіту»?

Щодо застосування норм Закону України «Про освіту» до атестації бібліотекарів закладів загальної середньої освіти та мехінізм їх атестації

Стаття 50 Закону України «Про освіту» регулює питання атестації педагогічних працівників. У той же час у «Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 963, відсутня посада бібліотекаря. Отже, питання атестації бібліотекарів регулюється іншими нормативно-правовими актами.

Зважаючи на це, атестація бібліотекарів закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до чинного наказу Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16.07.2007 року № 44.

Аналітичний центр АМУ

1. Чи буде дійсним попередження про можливі зміни умов праці, видане відділом освіти РДА до виходу у відпустку педагогів, якщо після відпустки заклади освіти, у яких вони працюють, будуть передані ОТГ? 2. Яку форму має узгоджене рішення органу управління освітою РДА і органу управління освітою ОТГ про (завершення, наприклад, навчального року) і як затверджується? Договір? Угода?

Щодо процедури звільнення та прийому на роботу педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, які передані від РДА до ОТГ

Відповідно до статті 36 КЗпП України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Тобто факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника).

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). У такому випадку попередження про можливі зміни умов, передбачене ст. 49-2 КЗпП України, праці матиме юридичну силу.

Про можливість укладання договору між РДА та ОТГ щодо співпраці у сфері освіти

Орган управління освітою належить до виконавчих органів сільської, селищної, міської ради згідно з абзацом одинадцятим статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування України». Згідно з частиною другою статті 24 Закону України «Про освіту» управління закладом освіти в межах повноважень здійснює засновник, тобто сільська, селищна, міська рада.

Відповідно до пункту 33-1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування України» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад. Таким чином, рада ОТГ має схвалити проект договору з РДА (районною радою), який підписують відповідно голова ОТГ та голова РДА (голова районної ради).

Аналітичний центр АМУ

На початку 2019 року районна рада вийшла із засновників КЗ «Будинок дитячої та юнацької творчості» (рішення сесії від 03.01.2019), а селищна рада ще в березні 2018 року прийняла рішення «Про прийняття із спільної власності у комунальну власність селищної ради бюджетних установ та майна, розташованих на території селищної ради» з 01.04.2018 року. Хто є засновником позашкільного закладу на даний момент і хто повинен його фінансувати? Головний розпорядник коштів відділ освіти РДА в розпачі ‒ ОТГ виділило фінансування 20% від потреби і заклад забирати не планує. Буду вдячний за консультацію.

Питання виходу із засновників регулюється не лише рішеннями рад, а й Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань». Зміни мають бути внесені в установчі документи, зокрема у Статут закладу, який затверджується рішенням ради, і разом з іншими документами, передбаченими вказаним законом, надаються реєстратору для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перевірити реальний стан щодо комунального закладу можна за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

Отже, таким чином можна встановити, хто є засновником закладу та відповідно з яких ресурсів має він фінансуватись.

Аналітичний центр АМУ

Если есть решение опекунского совета отг подписанное мером о пополнении приемной семьи детьми и создании ДБСТ на своей жилой площади,дети из другого района этой же области,областная служба по детям отказалась давать направление на знакомство и не согласна с решением отг. Правомочен ли отказ областной службы по делам детей.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» основними завданнями служб у справах дітей є забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення. Відповідно до цієї ж статті служби у справах дітей мають право приймати  з  питань,  що належать до їх компетенції, рішення, які  є обов’язковими до виконання органами місцевого  самоврядування.
Відповідно до Типового положення про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабміну від 30.08.2007 № 1068, обласна служба має право сприймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Ваше питання потрібно розглядати індивідуально. Рекомендуємо звернутись до Мінсоцполітики, яке відповідно до Положення про Міністерство контролює та координує діяльність служб у справах дітей.
Повноваження ОТГ щодо обстеження матеріально-побутових умов сімей

16 січня Уряд вніс зміни до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора (Постанова КМУ №1091), за якими в об’єднаних територіальних громадах акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї складаються уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад ОТГ. 
Асоціація міст України надає роз’яснення з цього питання.
1. Хто уповноважує особу на складання актів обстеження матеріально-побутових умов?
Повноваження працівників визначаються посадовими інструкціями або іншими документами. Місцеве самоврядування в цьому питанні надзвичайно гнучке: все залежить від повноважень, які сільський, селищний, міський голова передав на здійснення іншим посадовим особам (наприклад, своїм заступникам, керівникам самостійних структурних підрозділів тощо). Особу на складання актів обстеження уповноважує сільський, селищний, міський голова або інша особа, визначена головою. Якщо особу уповноважили складати акти обстеження, вона набула додаткових повноважень, тобто змінились її істотні умови праці. У зв’язку з цим необхідно враховувати вимоги статті 32 КЗпП «Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці».
2. Чи потрібно вносити зміни до Положення про структурний підрозділ виконавчого органу для здійснення обстеження матеріально-побутових умов?
Не завжди. Положення про виконавчий орган не дублює повністю повноваження, які передбачені посадовими інструкціями працівників. В Положенні містяться загальні норми. Тобто, якщо в Положенні передбачена норма, близька до «організація заходів з надання допомог, пільг, субсидій» тощо, то змін до положення вносити не потрібно.
3. Чи можна доручити складення актів обстеження матеріально-побутових умов працівнику комунального закладу?
Ні. Відповідно до Положення акти обстеження складаються уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад ОТГ. Оскільки працівники комунальних закладів не є працівниками виконавчих органів, вони не можуть складати акти обстеження.
4. Чи обов’язково акти обстеження матеріально-побутових умов повинна складати посадова особа місцевого самоврядування?
Ні. Постановою передбачено лише те, що особа повинна бути працівником виконавчого органу. Тобто, це можуть бути і посадові особи, і службовці, і робітники, які працюють в органах місцевого самоврядування.
5. Чи може староста складати акти обстеження матеріально-побутових умов?
Так. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Відповідно до частини сьомої статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Тобто рада повинна внести зміни до відповідного Положення про старосту та уповноважити його на складання актів обстеження.
На території ОТГ в КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації" тривалий час знаходиться неповнолітня дитини. Мама її життям не цікавиться і дитина бажає звернутися з листом до опікунської ради щодо позбавлення матері батьківських прав. Матір дитини проживає на території сусідньої ОТГ, зареєстроване місце проживання ще в іншій ОТГ. До якої саме опікунської ради повинна звернутися дитина та порушити питання щодо позбавлення батьківських? За фактичним місцем проживання матері чи за місцем реєстрації матері? В якій саме ОТГ опікунською радою повинно бути розглянуте вищезазначене питання?
Відповідно до Сімейного кодексу України лише Суд має право ухвалити рішення про позбавлення батьківських прав. Відповідно до статті 165 цього Кодексу право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років. Відповідно до статті 27 Цивільного процесуального кодекс України позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом. Тобто, питання про позбавлення батьківських прав повинен розглядати суд за місцем реєстрації матері.

В той же час, ми рекомендуємо спочатку звернутись до органу опіки та піклування. Відповідно до статті 19 Сімейного кодексу України особа має право на попереднє звернення за захистом своїх сімейних прав та інтересів до органу опіки та піклування. При розгляді судом спорів щодо позбавлення батьківських прав обов’язковою є участь органу опіки та піклування. Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.
Оскільки в центрі соціально-психологічної реабілітації  діти не проживають а тимчасово перебувають, на думку АМУ, необхідно звертатись до органу опіки та піклування за місцем походження дитини, тобто за місцем виникнення обставин, що призвели (призведуть) до позбавлення дитини батьківського піклування.

 
Також, рекомендуємо попередньо усно обговорити питання із органами опіки та піклування та службами у справах дітей.
 
Чи вказано в нормативних документах кількість членів опікунської ради при виконавчому комітеті сільської ради ОТГ? Чи є Типове положення про опікунську раду при виконавчому комітеті?

Діяльність опікунської ради регулюється Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 № 34/166/131/88.
Кількість членів опікунської ради та Типове положення на сьогодні чинним законодавством не визначається.

Яким документом органу місцевого самоврядування (розпорядженням міського голови чи рішенням виконавчого комітету) необхідно визначити уповноваженими особами (старост та спеціалістів відділу соціального захисту) на складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї для призначення державних соціальних допомог на території міської ради (ОТГ), що передбачено Положенням «Про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1091 від 21.08.2001 та постановою Кабінету Міністрів України №18 від 16.01.2019 «Про внесення змін до Положення про головного державного соціального інспектора»? Чи можуть бути цими уповноваженими працівники комунального закладу (центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)?
Відповідно до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого постановою КМУ від 21.08.2001 № 1091 (далі – Положення) в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї складаються уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад ОТГ.
 
Щодо документів, якими визначають уповноважену особу на складання актів обстеження
Повноваження працівників визначаються посадовими інструкціями або іншим документом. Місцеве самоврядування в цьому питанні надзвичайно гнучке: все залежить від повноважень, які сільський/селищний/міський голова передав на здійснення іншим посадовим особам. Уповноважити особу на складання актів обстеження може як голова, так і керівник виконавчого органу (якщо йому надано головою таке повноваження).
Що стосується старост, то відповідно до частини сьомої статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Тобто, рада повинна внести зміни до відповідного Положення про старосту та уповноважити його на складання актів обстеження.
 
Щодо можливості складання актів обстеження комунальними закладами.
Відповідно до Положення акти обстеження складаються уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад ОТГ. Цими уповноваженими особами можуть бути будь які працівники виконавчого органу (не тільки посадові особи). Оскільки працівники комунальних закладів не є працівниками ОМС, вони не можуть складати акти обстеження.
Як визнавати результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників за наявності сертифіката?

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 59 Закону України «Про освіту» підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо). При цьому звертаємо увагу, що педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження.

Окрім того, відповідно до абзацу третього частини другої статті 59 Закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної (вченої) ради. Умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації у таких суб’єктів визначаються відповідно до частини шостої цієї статті.

Частина шоста статті 59 Закону України «Про освіту» передбачає, що порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Оскільки станом на 20 лютого 2019 року порядок визнання результатів підвищення кваліфікації ще не розроблений і не затверджений Кабінетом Міністрів України, рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації приймає педагогічна рада. Рекомендуємо звертати увагу на відповідність курсу, зазначеного у сертифікаті, займаній посаді педагогічного працівника. Насамперед, на нашу думку, слід враховувати підвищення кваліфікації за фахом, із питань психолого-педагогічної діяльності та інклюзивної освіти та ін.

Аналітичний центр АМУ

В ОТГ був створений опорний заклад з двома філіями. Директори приєднаних шкіл були попереджені за 2 місяці про істотні зміни в умовах праці. Який правильний запис треба зробити таким працівникам у трудових книжках. Звільнено з директора та прийнято на завідувача філії опорного закладу? Чи звільнено за переведенням на посаду? Будь ласка, допоможіть у формулюванні запису до трудової книжки такого працівника з повним посиланням на пункти та статті КЗпП України для даного запису.
Щодо порядку ведення трудових книжок
Відповідно до п 2.3. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінʼюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінʼюсті 17.08.1993 за № 110 (далі ‒ Інструкція), записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.
Згідно з п. 2.4. інструкції всі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після  видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення ‒ у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). При цьому записи виконуються арабськими цифрами (число і місяць двозначними). Наприклад, якщо робітник або службовець прийнятий на роботу 5 січня 1993 р., у графі 2 трудової книжки записується «05.01.1993». Звертаємо увагу, що записи виконуються акуратно, ручкою кульковою або з пером, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольорів, і завіряються печаткою запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення. 
 
Щодо запису у трудовій книжці про переведення директора школи на посаду завідувача філією
Згідно з частиною четвертою статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників. Директори шкіл були попереджені про зміну істотних умов праці і погодились стати завідувачами філій, що приєднані до опорної школи. У той же час заклади освіти, які вони очолювали, втратили статус юридичної особи і були приєднані до іншої юридичної особи. Таким чином, відповідно до п. 2.28. Інструкції у трудовій книжці робиться запис: «Звільнений з посади директора у звʼязку з переведенням в (назва закладу освіти) згідно п. 5 статті 36 Кодексу законів про працю України». Під записом зазначається посада, підпис та ініціали керівника органу управління освітою, який видав наказ, та ставиться печатка. При цьому в графі 4 вказується номер та дата відповідного наказу (розпорядження).
Наступний запис містить дату у графі 2 трудової книжки, що є наступний робочим днем після дати звільнення (Наприклад, якщо звільнення було «20.02.2019 року», то запис про призначення робиться «21.02.2019 року). У графі 2 зазначається: «Призначений на посаду завідувача філії (повна назва закладу освіти)». Під записом зазначається посада, підпис та ініціали керівника органу управління освітою, який видав наказ. При цьому в графі 4 вказується номер та дата відповідного наказу (розпорядження).
Звертаємо увагу, що відповідно до абзацу третього п. 2.4. Інструкції печаткою завіряються запис про звільнення, а також відомості про нагородження та заохочення.
Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)