Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Як правильно ввести нову посаду у штатних розпис закладу дошкільної освіти: наказом завідувача закладу чи розпорядженням сільського голови?
Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року № 1055. Відповідно до абзацу третього пункту 2 цього наказу керівникам дошкільних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).
Отже, якщо Ви не виходите за межі фонду оплати праці, то достатньо відповідного наказу завідувача закладу дошкільної освіти. У той же час звертаємо увагу, що згідно з абзацом другим пункту 3 наказу у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду дошкільними  навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.
 
Аналітичний центр АМУ
Відділ освіти утворено у лютому 2019. Як забрати в управління заклади освіти, щоб дати учням отримати документи про закінчення навчання ще у школах власності райради, і разом з тим за два місяці до відпустки попередити педпрацівників про можливі зміни (планується оптимізація мережі)?
Щодо терміну відпусток педагогічних працівників та зміни істотних умов праці
Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Згідно з абзацом третім пункту 2 «Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 346, керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь. Тобто фактично педагогічні працівники можуть йти у відпустки, починаючи з середини червня.
Як відомо, планується оптимізація мережі. Зважаючи на це, відпускний період в освіті, а також на норми статті 32 Кодексу законів про працю України щодо попередження працівників про зміну істотних умов праці та статті 49-2 Кодексу законів про працю України про вивільнення працівників (попередження про вивільнення не пізніше ніж за два місяці), рада ОТГ має забрати в управління заклади освіти не пізніше кінця березня 2019 року.
Щодо видачі документів про освіту випускникам закладів загальної середньої освіти
 
На атестатах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 737 «Про викладення в новій редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка» (далі ‒ Порядок) ставиться підпис керівника закладу і печатка закладу освіти, а не засновника (п. 2.3. ‒ Порядку).
З набуттям радою ОТГ повноважень засновника закладів освіти виникає необхідність внесення змін до їх статутів та відповідно зміни печаток. Якщо вчасно внести зміни до Статутів закладу освіти (дві перші сторінки подаються до відділу ведення реєстру інформаційно-технічного адміністратора ‒ додаток 3 пункту 2.3. Порядку) і змінити печатку, то можна скористатись нормою п. 3.12. Порядку, а саме у разі потреби навчальний заклад корегує Замовлення та подає зміни разом з паперовим підтвердженням (за формами, наведеними в додатках 17-19) для узагальнення і внесення їх у попереднє Замовлення.
Згідно з п. 3.20. Порядку з метою своєчасного виготовлення Документів Замовлення подаються за 3 місяці до дати вручення Документів про освіту випускникам загальноосвітніх закладів незалежно від їх підпорядкування та форм власності. Таким чином, статути закладів освіти мають бути затверджені у новій редакції не пізніше останніх чисел березня.
Отже, щоб здійснити оптимізацію мережі і видати випускникам закладів освіти документи про освіту заклади освіти мають перейти до комунальної власності ради ОТГ уже зараз, у березні 2019 року. В іншому випадку, попередити педагогічних працівників про їх можливе вивільнення та істотні зміни умов праці Ви зможете, як засновник, лише після виходу їх із відпустки.
Аналітичний центр АМУ

 
Селищна рада затверджує статути закладів освіти у звʼязку з приєднанням громад. Як правильно вказати назву школи І-ІІІ ступенів, НВК, дошкільних навчальних закладів? З урахуванням дії нового Закону України «Про освіту» залишаються чинними наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004 року № 120 та лист Держкомпідприємництва з даного питання?

Щодо назв закладів освіти

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про освіту» «повна загальна середня освіта має три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки (початкова школа); базова середня освіта тривалістю п’ять років (гімназія); профільна середня освіта тривалістю три роки (ліцей)». Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти, а відповідно до частини четвертої цієї статті заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи.

Оскільки статут закладу загальної середньої освіти затверджується на тривалий час, то організаційно-правова форма його діяльності має враховувати всі рівні, за якими надаватиметься у ньому освіта, незалежно від термінів впровадження нових програм.

Відповідно до абзаців девʼятнадцятого-двадцятого підпункту 2 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» «початкова школа, гімназія і ліцей можуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти (зокрема закладу загальної середньої освіти I-II, II-III чи I-III ступенів). Ліцеї функціонують, як правило, як самостійні юридичні особи.

Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність».

Отже, якщо у Вас функціонує заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на трьох рівнях: початкова школа, гімназія, ліцей, – то при затвердженні Статуту в новій редакції назву закладу буде визначено як Ліцей (№, власна назва) / назва сільської ради назва області. Якщо І-ІІ ступенів, то назва закладу відповідно буде як Гімназія.

Наприклад, Ліцей «Перспектива» імені В. Стефаника Тячівської міської ради Закарпатської області, або Гімназія № 1 Тетерівської сільської ради Житомирської області, або Початкова школа Новопсковської селищної ради Луганської області.

Звертаємо увагу, що типи закладів визначені спеціальними законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», в які внесені відповідні зміни після набуття чинності Закону України «Про освіту».

Щодо чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004 року № 120 та інших нормативних актів, що вийшли до прийняття Закону

На виконання Закону України «Про освіту» вносяться зміни у підзаконну нормативну базу, однак їх внесення потребує часу. Оскільки Закон України має вищу юридичну силу, варто дотримуватись його норм. Окрім того, зміни статутів закладів освіти спричинені саме набуттям чинності Закону України «Про освіту».

Аналітичний центр АМУ

Як здійснюється атестація бібліотекарів закладів загальної середньої освіти у звʼязку з новим Законом України «Про освіту»?

Щодо застосування норм Закону України «Про освіту» до атестації бібліотекарів закладів загальної середньої освіти та мехінізм їх атестації

Стаття 50 Закону України «Про освіту» регулює питання атестації педагогічних працівників. У той же час у «Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 963, відсутня посада бібліотекаря. Отже, питання атестації бібліотекарів регулюється іншими нормативно-правовими актами.

Зважаючи на це, атестація бібліотекарів закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до чинного наказу Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16.07.2007 року № 44.

Аналітичний центр АМУ

1. Чи буде дійсним попередження про можливі зміни умов праці, видане відділом освіти РДА до виходу у відпустку педагогів, якщо після відпустки заклади освіти, у яких вони працюють, будуть передані ОТГ? 2. Яку форму має узгоджене рішення органу управління освітою РДА і органу управління освітою ОТГ про (завершення, наприклад, навчального року) і як затверджується? Договір? Угода?

Щодо процедури звільнення та прийому на роботу педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, які передані від РДА до ОТГ

Відповідно до статті 36 КЗпП України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Тобто факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника).

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). У такому випадку попередження про можливі зміни умов, передбачене ст. 49-2 КЗпП України, праці матиме юридичну силу.

Про можливість укладання договору між РДА та ОТГ щодо співпраці у сфері освіти

Орган управління освітою належить до виконавчих органів сільської, селищної, міської ради згідно з абзацом одинадцятим статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування України». Згідно з частиною другою статті 24 Закону України «Про освіту» управління закладом освіти в межах повноважень здійснює засновник, тобто сільська, селищна, міська рада.

Відповідно до пункту 33-1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування України» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад. Таким чином, рада ОТГ має схвалити проект договору з РДА (районною радою), який підписують відповідно голова ОТГ та голова РДА (голова районної ради).

Аналітичний центр АМУ

На початку 2019 року районна рада вийшла із засновників КЗ «Будинок дитячої та юнацької творчості» (рішення сесії від 03.01.2019), а селищна рада ще в березні 2018 року прийняла рішення «Про прийняття із спільної власності у комунальну власність селищної ради бюджетних установ та майна, розташованих на території селищної ради» з 01.04.2018 року. Хто є засновником позашкільного закладу на даний момент і хто повинен його фінансувати? Головний розпорядник коштів відділ освіти РДА в розпачі ‒ ОТГ виділило фінансування 20% від потреби і заклад забирати не планує. Буду вдячний за консультацію.

Питання виходу із засновників регулюється не лише рішеннями рад, а й Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань». Зміни мають бути внесені в установчі документи, зокрема у Статут закладу, який затверджується рішенням ради, і разом з іншими документами, передбаченими вказаним законом, надаються реєстратору для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перевірити реальний стан щодо комунального закладу можна за посиланням https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

Отже, таким чином можна встановити, хто є засновником закладу та відповідно з яких ресурсів має він фінансуватись.

Аналітичний центр АМУ

Если есть решение опекунского совета отг подписанное мером о пополнении приемной семьи детьми и создании ДБСТ на своей жилой площади,дети из другого района этой же области,областная служба по детям отказалась давать направление на знакомство и не согласна с решением отг. Правомочен ли отказ областной службы по делам детей.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» основними завданнями служб у справах дітей є забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення. Відповідно до цієї ж статті служби у справах дітей мають право приймати  з  питань,  що належать до їх компетенції, рішення, які  є обов’язковими до виконання органами місцевого  самоврядування.
Відповідно до Типового положення про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабміну від 30.08.2007 № 1068, обласна служба має право сприймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
Ваше питання потрібно розглядати індивідуально. Рекомендуємо звернутись до Мінсоцполітики, яке відповідно до Положення про Міністерство контролює та координує діяльність служб у справах дітей.
Повноваження ОТГ щодо обстеження матеріально-побутових умов сімей

16 січня Уряд вніс зміни до Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора (Постанова КМУ №1091), за якими в об’єднаних територіальних громадах акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї складаються уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад ОТГ. 
Асоціація міст України надає роз’яснення з цього питання.
1. Хто уповноважує особу на складання актів обстеження матеріально-побутових умов?
Повноваження працівників визначаються посадовими інструкціями або іншими документами. Місцеве самоврядування в цьому питанні надзвичайно гнучке: все залежить від повноважень, які сільський, селищний, міський голова передав на здійснення іншим посадовим особам (наприклад, своїм заступникам, керівникам самостійних структурних підрозділів тощо). Особу на складання актів обстеження уповноважує сільський, селищний, міський голова або інша особа, визначена головою. Якщо особу уповноважили складати акти обстеження, вона набула додаткових повноважень, тобто змінились її істотні умови праці. У зв’язку з цим необхідно враховувати вимоги статті 32 КЗпП «Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці».
2. Чи потрібно вносити зміни до Положення про структурний підрозділ виконавчого органу для здійснення обстеження матеріально-побутових умов?
Не завжди. Положення про виконавчий орган не дублює повністю повноваження, які передбачені посадовими інструкціями працівників. В Положенні містяться загальні норми. Тобто, якщо в Положенні передбачена норма, близька до «організація заходів з надання допомог, пільг, субсидій» тощо, то змін до положення вносити не потрібно.
3. Чи можна доручити складення актів обстеження матеріально-побутових умов працівнику комунального закладу?
Ні. Відповідно до Положення акти обстеження складаються уповноваженими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад ОТГ. Оскільки працівники комунальних закладів не є працівниками виконавчих органів, вони не можуть складати акти обстеження.
4. Чи обов’язково акти обстеження матеріально-побутових умов повинна складати посадова особа місцевого самоврядування?
Ні. Постановою передбачено лише те, що особа повинна бути працівником виконавчого органу. Тобто, це можуть бути і посадові особи, і службовці, і робітники, які працюють в органах місцевого самоврядування.
5. Чи може староста складати акти обстеження матеріально-побутових умов?
Так. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Відповідно до частини сьомої статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою. Тобто рада повинна внести зміни до відповідного Положення про старосту та уповноважити його на складання актів обстеження.
На території ОТГ в КЗ "Центр соціально-психологічної реабілітації" тривалий час знаходиться неповнолітня дитини. Мама її життям не цікавиться і дитина бажає звернутися з листом до опікунської ради щодо позбавлення матері батьківських прав. Матір дитини проживає на території сусідньої ОТГ, зареєстроване місце проживання ще в іншій ОТГ. До якої саме опікунської ради повинна звернутися дитина та порушити питання щодо позбавлення батьківських? За фактичним місцем проживання матері чи за місцем реєстрації матері? В якій саме ОТГ опікунською радою повинно бути розглянуте вищезазначене питання?
Відповідно до Сімейного кодексу України лише Суд має право ухвалити рішення про позбавлення батьківських прав. Відповідно до статті 165 цього Кодексу право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина, заклад охорони здоров'я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому вона перебуває, орган опіки та піклування, прокурор, а також сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років. Відповідно до статті 27 Цивільного процесуального кодекс України позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, якщо інше не передбачено законом. Тобто, питання про позбавлення батьківських прав повинен розглядати суд за місцем реєстрації матері.

В той же час, ми рекомендуємо спочатку звернутись до органу опіки та піклування. Відповідно до статті 19 Сімейного кодексу України особа має право на попереднє звернення за захистом своїх сімейних прав та інтересів до органу опіки та піклування. При розгляді судом спорів щодо позбавлення батьківських прав обов’язковою є участь органу опіки та піклування. Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.
Оскільки в центрі соціально-психологічної реабілітації  діти не проживають а тимчасово перебувають, на думку АМУ, необхідно звертатись до органу опіки та піклування за місцем походження дитини, тобто за місцем виникнення обставин, що призвели (призведуть) до позбавлення дитини батьківського піклування.

 
Також, рекомендуємо попередньо усно обговорити питання із органами опіки та піклування та службами у справах дітей.
 
Чи вказано в нормативних документах кількість членів опікунської ради при виконавчому комітеті сільської ради ОТГ? Чи є Типове положення про опікунську раду при виконавчому комітеті?

Діяльність опікунської ради регулюється Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 № 34/166/131/88.
Кількість членів опікунської ради та Типове положення на сьогодні чинним законодавством не визначається.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)