Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

З якого бюджету фінансується освіта в ОТГ, в даному випадку я маю на увазі села, з власного чи державного? Дайте, будь ласка, чітку і повну відповідь.

Відповідно до частини другої статті 78 Закону України «Про освіту фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Щодо фінансування освіти з бюджету ОТГ

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються, зокрема, з бюджетів об’єднаних територіальних громад, належать видатки на освіту:

а) дошкільну освіту;

б) загальну середню освіту: загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі: загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів, спеціалізовані школи (школи-інтернати) (крім шкіл, визначених у підпункті "а" пункту 7 частини першої статті 87 та у підпункті "а-1" пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу), ліцеї (ліцеї-інтернати), гімназії (гімназії-інтернати), колегіуми (колегіуми-інтернати) (крім загальноосвітніх навчальних закладів, визначених у підпункті "а-1" пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу), вечірні (змінні) школи); навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад";

в) навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх навчальних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідного міста, району чи об’єднаної територіальної громади), інклюзивно-ресурсні центри;

г) інші державні освітні програми;

ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації державної та комунальної власності відповідно до програм соціально-економічного розвитку регіонів);

д) позашкільну освіту.

Щодо фінансування освіти з державного бюджету

Відповідно до частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України у Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти місцевим бюджетам, зокрема у сфері освіти:

4-2) додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;

6) освітня субвенція;

6-1) субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;

12) інші додаткові дотації та інші субвенції.

Звертаємо увагу, що згідно з статтею 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах навчальних закладів:

1) загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;

2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад";

3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

4) вечірні (змінні) школи;

5) загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки;

6) спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри;

7) професійно-технічні навчальні заклади державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти;

8) вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Відповідно до частини першої статті 1036 Бюджетного кодексу України додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я спрямовується на 1) видатки навчальних закладів, визначених у частині першій статті 103-2 цього Кодексу (крім видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників навчальних закладів, визначених пунктами 1-6 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, а також навчальних закладів, визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 103-2 цього Кодексу, в частині здобуття повної загальної середньої освіти).

Згідно із статтею 1033 Бюджетного кодексу України субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами спрямовується на надання державної підтримки для здобуття освіти дітьми сліпими та із зниженим зором, глухими та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектра) у закладах та установах освіти відповідно до частини другої цієї статті.

Відповідно до додатка 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачені у 2019 році такі види трансфертів місцевим бюджетам (інші види трансферів), як:

  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти у розмірі;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів;
  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти.

Напрями та цільове призначення цих субвенцій передбачені порядками та умовами надання їх місцевим бюджетам, що затверджуються відповідними актами Кабінету Міністрів України.

Аналітичний центр АМУ

Скажіть, будь ласка, чи може особа з вищою педагогічною освітою-спеціальність учитель музичного виховання, етики та естетики бути керівником закладу дошкільної освіти?

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» на посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Отже, Законом не передбачено обмежень щодо виключно вищої освіти за спеціальністю дошкільна освіта. Якщо Ваша кандидатура відповідає нормам частини другої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту», вона може очолити заклад дошкільної освіти.

Аналітичний центр АМУ

Коли в 2019 році будуть перші зарахування до загального фонду місцевих бюджетів частин акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального?

05 лютого Асоціація міст України погодила із зауваженнями проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» (вихідний лист від 05.02.2019 №5-56).

21 березня 2019 року на засідання Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності погоджено проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році».

Очікуємо прийняття зазначеного проекту постанови Кабінету Міністрів України 27 березня 2019 року.

Додатково повідомимо про прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році».

Прошу допомогти. Місцева влада регулярно звертається з проханням щодо дофінансування потреби в коштах на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет кожен раз наводячи різні цифри та відсоток забезпечення. Чи є у Вас якісь відомості з цього приводу? Зокрема скільки коштів закладено в Державний бюджет на 2019 рік для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, і чи покриває ця сума стовідсотково потребу в коштах, якщо ні, то на який відсоток покриває?

Відповідаючи на Ваше запитання слід зазначити наступне.

Протягом останніх років залишається проблемною ситуація із забезпеченням належним фінансуванням для лікування хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. Тільки протягом 2018 року Асоціація міст України неодноразово звертала увагу на критичний стан місцевих бюджетів у забезпеченні фінансування видатків у галузі охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції.

Асоціація міст Українизверталася до Прем'єр-міністра України з пропозицією переглянути обсяги медичної субвенції на 2018 рік та спрямувати на заклади охорони здоров’я у містах. Врешті в кінці року тричі було здійснено перерозподіл коштів медичної субвенції для забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, фінансування на лікування хворих на ниркову недостатність та виплату заборгованості по заробітним платам медикам. Неодноразово Асоціація зверталася до Міністерства охорони здоров'я з проханням збільшити фінансування для забезпечення хворих на цукровий діабет необхідним лікуванням.

Асоціація міст України отримала відповідь Міністерства охорони здоров'я України назвернення АМУ щодо забезпечення фінансування на лікування хворих на діабет. У червні 2018 року МОЗ повідомило, що обсяг фінансування лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у розмірі 701,5 млн гривень забезпечує потребу лише на 44%. Через це органи місцевого самоврядування змушені були постійно шукати кошти на фінансування цих напрямків.

У січні 2019 року АМУ отримала відповідь МОЗу, яка свідчить про те, що проблема недофінансування лікування хворих на цукровий діабет залишається актуальною і в 2019 році. При потребі у 969,2 млн гривень у Держбюджеті на цей напрямок передбачено 841,2 млн гривень, про що свідчить розподіл цільових коштів на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у розрізі адміністративно-територіальних одиниць Водночас, МОЗ підтвердило зібрані АМУ дані від органів місцевого самоврядування про те, що потреба галузі у 2019 році складає 92,6 млрд гривень, а дефіцит медичної субвенції становить 36,8 млрд грн (40%).

З листами Міністерства та обсягом цільового фінансування лікування цукрового діабету Ви можете ознайомитися на сайті АМУ за наступними посиланнями:

http://www.auc.org.ua/novyna/amu-otrymala-vidpovid-moz-shchodo-zabezpech...

http://www.auc.org.ua/novyna/moz-pidtrymuye-pozyciyu-amu-shchodo-neobhid...

В інформаційному листі АМУ від 22 грудня 2018 р. №1-407 зазначено, що Асоціацією "врегульовано не застосування вимог регуляторного законодавства до рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів". Яким чином? У змінах до Податкового кодексу цього "врегулювання" знайти не вдалося...

Незастосування вимог регуляторного законодавства до рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів врегульовано шляхом внесення змін Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 року №2628-VIII у Прикінцевих та перехідних положеннях прийнято:

«3. Установити, що у 2019 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4підпункту 12.3.4 пункту 12.3підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".» 

Як правильно ввести нову посаду у штатних розпис закладу дошкільної освіти: наказом завідувача закладу чи розпорядженням сільського голови?
Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року № 1055. Відповідно до абзацу третього пункту 2 цього наказу керівникам дошкільних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для цього закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий).
Отже, якщо Ви не виходите за межі фонду оплати праці, то достатньо відповідного наказу завідувача закладу дошкільної освіти. У той же час звертаємо увагу, що згідно з абзацом другим пункту 3 наказу у разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду дошкільними  навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.
 
Аналітичний центр АМУ
Відділ освіти утворено у лютому 2019. Як забрати в управління заклади освіти, щоб дати учням отримати документи про закінчення навчання ще у школах власності райради, і разом з тим за два місяці до відпустки попередити педпрацівників про можливі зміни (планується оптимізація мережі)?
Щодо терміну відпусток педагогічних працівників та зміни істотних умов праці
Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Згідно з абзацом третім пункту 2 «Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 346, керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь. Тобто фактично педагогічні працівники можуть йти у відпустки, починаючи з середини червня.
Як відомо, планується оптимізація мережі. Зважаючи на це, відпускний період в освіті, а також на норми статті 32 Кодексу законів про працю України щодо попередження працівників про зміну істотних умов праці та статті 49-2 Кодексу законів про працю України про вивільнення працівників (попередження про вивільнення не пізніше ніж за два місяці), рада ОТГ має забрати в управління заклади освіти не пізніше кінця березня 2019 року.
Щодо видачі документів про освіту випускникам закладів загальної середньої освіти
 
На атестатах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 737 «Про викладення в новій редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка» (далі ‒ Порядок) ставиться підпис керівника закладу і печатка закладу освіти, а не засновника (п. 2.3. ‒ Порядку).
З набуттям радою ОТГ повноважень засновника закладів освіти виникає необхідність внесення змін до їх статутів та відповідно зміни печаток. Якщо вчасно внести зміни до Статутів закладу освіти (дві перші сторінки подаються до відділу ведення реєстру інформаційно-технічного адміністратора ‒ додаток 3 пункту 2.3. Порядку) і змінити печатку, то можна скористатись нормою п. 3.12. Порядку, а саме у разі потреби навчальний заклад корегує Замовлення та подає зміни разом з паперовим підтвердженням (за формами, наведеними в додатках 17-19) для узагальнення і внесення їх у попереднє Замовлення.
Згідно з п. 3.20. Порядку з метою своєчасного виготовлення Документів Замовлення подаються за 3 місяці до дати вручення Документів про освіту випускникам загальноосвітніх закладів незалежно від їх підпорядкування та форм власності. Таким чином, статути закладів освіти мають бути затверджені у новій редакції не пізніше останніх чисел березня.
Отже, щоб здійснити оптимізацію мережі і видати випускникам закладів освіти документи про освіту заклади освіти мають перейти до комунальної власності ради ОТГ уже зараз, у березні 2019 року. В іншому випадку, попередити педагогічних працівників про їх можливе вивільнення та істотні зміни умов праці Ви зможете, як засновник, лише після виходу їх із відпустки.
Аналітичний центр АМУ

 
Селищна рада затверджує статути закладів освіти у звʼязку з приєднанням громад. Як правильно вказати назву школи І-ІІІ ступенів, НВК, дошкільних навчальних закладів? З урахуванням дії нового Закону України «Про освіту» залишаються чинними наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004 року № 120 та лист Держкомпідприємництва з даного питання?

Щодо назв закладів освіти

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про освіту» «повна загальна середня освіта має три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки (початкова школа); базова середня освіта тривалістю п’ять років (гімназія); профільна середня освіта тривалістю три роки (ліцей)». Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти, а відповідно до частини четвертої цієї статті заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи.

Оскільки статут закладу загальної середньої освіти затверджується на тривалий час, то організаційно-правова форма його діяльності має враховувати всі рівні, за якими надаватиметься у ньому освіта, незалежно від термінів впровадження нових програм.

Відповідно до абзаців девʼятнадцятого-двадцятого підпункту 2 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» «початкова школа, гімназія і ліцей можуть функціонувати як окремі юридичні особи або як структурні підрозділи іншого закладу освіти (зокрема закладу загальної середньої освіти I-II, II-III чи I-III ступенів). Ліцеї функціонують, як правило, як самостійні юридичні особи.

Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність».

Отже, якщо у Вас функціонує заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів на трьох рівнях: початкова школа, гімназія, ліцей, – то при затвердженні Статуту в новій редакції назву закладу буде визначено як Ліцей (№, власна назва) / назва сільської ради назва області. Якщо І-ІІ ступенів, то назва закладу відповідно буде як Гімназія.

Наприклад, Ліцей «Перспектива» імені В. Стефаника Тячівської міської ради Закарпатської області, або Гімназія № 1 Тетерівської сільської ради Житомирської області, або Початкова школа Новопсковської селищної ради Луганської області.

Звертаємо увагу, що типи закладів визначені спеціальними законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», в які внесені відповідні зміни після набуття чинності Закону України «Про освіту».

Щодо чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004 року № 120 та інших нормативних актів, що вийшли до прийняття Закону

На виконання Закону України «Про освіту» вносяться зміни у підзаконну нормативну базу, однак їх внесення потребує часу. Оскільки Закон України має вищу юридичну силу, варто дотримуватись його норм. Окрім того, зміни статутів закладів освіти спричинені саме набуттям чинності Закону України «Про освіту».

Аналітичний центр АМУ

Як здійснюється атестація бібліотекарів закладів загальної середньої освіти у звʼязку з новим Законом України «Про освіту»?

Щодо застосування норм Закону України «Про освіту» до атестації бібліотекарів закладів загальної середньої освіти та мехінізм їх атестації

Стаття 50 Закону України «Про освіту» регулює питання атестації педагогічних працівників. У той же час у «Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 963, відсутня посада бібліотекаря. Отже, питання атестації бібліотекарів регулюється іншими нормативно-правовими актами.

Зважаючи на це, атестація бібліотекарів закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до чинного наказу Міністерства культури і туризму України «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від 16.07.2007 року № 44.

Аналітичний центр АМУ

1. Чи буде дійсним попередження про можливі зміни умов праці, видане відділом освіти РДА до виходу у відпустку педагогів, якщо після відпустки заклади освіти, у яких вони працюють, будуть передані ОТГ? 2. Яку форму має узгоджене рішення органу управління освітою РДА і органу управління освітою ОТГ про (завершення, наприклад, навчального року) і як затверджується? Договір? Угода?

Щодо процедури звільнення та прийому на роботу педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, які передані від РДА до ОТГ

Відповідно до статті 36 КЗпП України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Тобто факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника).

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40). У такому випадку попередження про можливі зміни умов, передбачене ст. 49-2 КЗпП України, праці матиме юридичну силу.

Про можливість укладання договору між РДА та ОТГ щодо співпраці у сфері освіти

Орган управління освітою належить до виконавчих органів сільської, селищної, міської ради згідно з абзацом одинадцятим статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування України». Згідно з частиною другою статті 24 Закону України «Про освіту» управління закладом освіти в межах повноважень здійснює засновник, тобто сільська, селищна, міська рада.

Відповідно до пункту 33-1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування України» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад. Таким чином, рада ОТГ має схвалити проект договору з РДА (районною радою), який підписують відповідно голова ОТГ та голова РДА (голова районної ради).

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)