Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Чи реєструється відділ освіти ОТГ в Єдиному державному реєстрі?

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань» Законом регулюються відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб ‒ підприємців.

Отже, якщо відділ освіти є юридичною особою, то на нього розповсюджується дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань».

Аналітичний центр АМУ

Чи може бути призначена компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (84 роки),якщо вони ходячі, а не лежачі? Особи мають ряд хвороб: цукровий діабет, артроз колінного суглоба, гіпертонічна хвороба 2, остерохондроз.

Підставою для призначення виплати відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2004 № 558, є висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що особа потребує постійного стороннього догляду і не здатна до самообслуговування.

За рахунок якого бюджету фінансується відшкодування на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС?

Безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування здійснюється за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам або за рахунок коштів місцевих бюджетів (у випадку прийняття окремої програми)

«Порядком призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27 грудня 2001 р. передбачено, що документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, особисто. Одночасно, главою 17 ЦК України та Порядком вчинення нотаріальних дії нотаріусами України (згідно якого дії, які належить вчинити представнику за довіреністю, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними), не передбачено будь-яких виключень щодо можливості оформлення державних допомог представниками. В зв’язку із неоднорідним застосуванням зазначених положень, просимо надати роз’яснення, чи є можливим подання документів/заяв для оформлення державних допомог представниками на підставі нотаріально оформлених довіреностей. Заздалегідь вдячні за відповідь.

На сьогодні чинне законодавство не передбачає подачу документів за довіреністю чи в іншій формі представництва для оформлення відповідної допомоги. Лише особисто.

Чи має право Управління освіти покласти відповідальність на завідувача дошкільного закладу, який не має економічної освіти, оприлюднювати плани закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу, якщо при Управлінні освіти є відповідальна особа, яка проводить цю роботу в загальноосвітніх закладах?

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю. При цьому відповідно до абзацу дванадцятого частини першої статті 10 цього Закону відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи).

Якщо керівник закладу дошкільної освіти не є головою, секретарем тендерного комітету замовника або уповноваженою особою, то він не може оприлюднювати плани закупівель.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня, педагог працює з тижневим навантаженням 16,44 години та отримує доплату за завідування майстернею 20 відсотків. Яке загальне тижневе навантаження в педагога?

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» з 1 січня 2005 року затверджено розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності для працівників навчальних закладів.

Відповідно до даної постанови за завідування майстернями у загальноосвітніх навчальних закладах — 15‒20 відсотків.

Також відповідно до п. 44 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102, «учителям та іншим педагогічним працівникам, які проводять навчальні заняття з трудового навчання, за завідування кожною майстернею у загальноосвітніх навчальних закладах установлюється доплата в розмірі 15—20 відсотків ставки заробітної плати.

За завідування комбінованою майстернею (з обробки металу та деревини, обладнану в одному приміщенні) установлюється доплата в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати.

За виконання обовʼязків майстра навчальних майстерень, в яких проводяться заняття з обслуговуючих видів праці (обробка тканини, кулінарія), доплата провадиться як за одну майстерню, незалежно від того, в скількох приміщеннях вона розташована.

Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом на підставі умов колективного договору та затвердженого фонду на оплату праці».

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

класне керівництво ‒ 20-25 відсотків;

перевірка зошитів ‒ 10-20 відсотків;

завідування:

майстернями ‒ 15-20 відсотків;

навчальними кабінетами ‒ 10-15 відсотків;

навчально-дослідними ділянками ‒ 10-15 відсотків.

Згідно з абзацом дванадцятим частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується його керівником.

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Отже, якщо педагогічний працівник працює з тижневим навантаженням 16,44 години та отримує доплату за завідування майстернею 20 відсотків, що становить 3,3 години на тиждень, то загальне тижневе навантаження педагогічного працівника має становити 19,74 години.

Аналітичний центр АМУ

Скажіть, будь ласка, чи мають право і хто має право зняти % престижності для вчителів протягом навчального року в ОТГ, коли розпорядником коштів є голова ОТГ?
Відповідно до абзацу другого пункту першого постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (зі змінами від 11.01.2018 року) розмір надбавки за престижність праці встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці.
Якщо доведені показники фонду оплати праці на бюджетний (не навчальний) рік засвідчують необхідність економії коштів, то відповідно до доведених меж фонду оплати праці керівник може прийняти рішення про зменшення % надбавки «за престижність праці» педагогічним працівникам.
Як свідчить практика, таке рішення часто узгоджується із засновником закладу загальної середньої освіти, яким є у Вашому випадку рада ОТГ.
При цьому варто памʼятати, що відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України про зміну істотних умов праці, зокрема розмірів оплати, працівники, серед яких педагогічні, мають бути повідомлені не пізніше ніж за два місяці.
Аналітичний центр АМУ

 
Доброго дня! В апараті виконавчого комітету ОТГ створений методичний кабінет відділу освіти (фінансуються з апарату ради), чи можуть прийняті методисти працювати по сумісництву методистами на 0,5 ставки в дитячому садку, при тому що працюють на повну зайнятість і відповідно до колективного договору робочий день становить 8 годин?
Відповідно до статті 1021 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на  умовах  трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. При цьому відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно.
Однак згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Однак, як правило, зазначене Вами сумісництво здійснюється під час робочого дня методиста методичного кабінету відділу освіти.
Переліком робіт, які не є сумісництвом (додається до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, що затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 28.06.93 №43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій») передбачено, що всі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Зокрема пунктом 3 вищезазначеного Переліку зазначена педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік.
Останнім абзацом пункту 12 Переліку установлено, що виконання робіт, зазначених у пунктах 2-7, допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.
Зважаючи на те, що посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать до посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, вважаємо, що обовʼязки, які вони виконують у межах діяльності на цих посадах, належать до педагогічної роботи.
Таким чином, методисти як педагогічні працівники можуть здійснювати педагогічну діяльність в основний робочий час в обсязі не більше 240 годин на рік із погодинною оплатою праці, якщо дозвіл на таку роботу надав керівник відповідного органу.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи може міська рада прийняти рішення про звільнення від плати за теплопостачання та газ, що використовується для обігріву приміщення загальноосвітніх закладів ТОВ, яке надає послуги з харчування дітей у цих закладах?

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом. Тому міська рада не може звільнити ТОВ від сплати комунальних послуг.

Аналітичний центр АМУ

Які дії вчинити засновнику (міська рада) щодо працюючих директорів закладів дошкільної освіти з набранням чинності Закону України «Про освіту» №2145-VIII від 05.09.2017 (п.3 ст.31 ЗУ «Про дошкільну освіту»)?

Згідно з частиною другою статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» на посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти або уповноважена ним особа укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» (далі – Порядок), на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії міської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Відповідно до пункту 4 Порядку Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу. Отже, оголошення, проведення конкурсного відбору й укладання контракту з керівником закладу освіти можливо лише у зазначених вище випадках.

Оскільки Закон України «Про освіту» набув чинності лише у вересні 2017 року, його норми не стосуються осіб, які були призначені до цього часу, тобто вони продовжують працювати відповідно до укладеного під час прийняття на роботу трудового договору.

Випадки розірвання власником або уповноваженим ним органом трудового договору, укладеного на невизначений строк, а також строкового трудового договору до закінчення строку його чинності передбачені у статті 40 Кодексу законів про працю в Україні. При цьому варто зауважити, що зміна трудового договору, укладеного на невизначений строк, на строковий трудовий договір без згоди працівника може бути оскаржена у судовому порядку.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)