Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

п. 8 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачає повноваження органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах. В зв’язку з цим, а також враховуючи нові повноваження набуті із затвердженням постановою Кабінету Міністрів України Порядку здійснення Державного за додержанням законодавства про працю (№ 295 від 26.04.2017 року) та введенням посад інспектора праці в ОТГ чи правомірним буде покласти виконання повноважень, передбачених п. 8 ст. 34 ЗУ «Про місцеве самоврядування», на інспектора праці ОТГ і здійснення ним цих функцій під час перевірок суб’єктів підприємницької діяльності при наявності підстав зазначених вищевказаним Порядком.
Доброго дня! Органи місцевого самоврядування самостійно визначають службовців місцевого самоврядування, на яких будуть покладені ті чи інші повноваження, зокрема і в сфері охорони праці та контролю за дотриманням законодавства про працю.
Так, наприклад відповідно до пункту 3 Постанови № 295 від 26.04.2017 інспекторами праці є посадові особи, виконавчих органів рад, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.
При пониженню ступеня закладу загальної середньої освіти, з третього на другий, посада директора, який прийнятий на постійній основі, зберігається, чи приймається на конкурсній основі? Яка процедура реорганізації такого закладу?

Щодо процедури реорганізації закладу загальної середньої освіти

Статтею 143 Конституції України передбачено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є у комунальній власності, та крім іншого, утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Згідно з пунктом 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийняття рішень про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної форми власності відноситься виключно до компетенції сільських, селищних, міських рад.

Відповідно до абзацу пʼятого частини другої статті 66 Закону України «Про освіту» повноваження здійснювати реорганізації закладу освіти, у тому числі понижувати ступінь, належить до компетенції засновника, тобто районної, міської, селищної та сільської ради. Згідно з частиною першою статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту» повноваження з реорганізації закладу загальної середньої освіти належить засновнику, який готує відповідне рішення. При цьому відповідно до частини другої цієї ж статті у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини другої статті 1, частини п’ятої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обов’язковим має бути доступ громади до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, яким є комунальні заклади освіти. Тому обов’язковою процедурою у процесі реорганізації навчальних закладів має бути оприлюднення інформації про наміри засновника здійснити реорганізацію закладу шляхом, вказаним у статті 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Також зауважуємо, що у разі скорочення педагогічних працівників необхідно дотримуватись процедури, викладеної у пункті 1 статті 40, статті 42, абзаці першому статті 492 Кодексу законів про працю України.

 

Щодо трудових відносин із керівником закладу загальної середньої освіти після реорганізації закладу

Оскільки під час реорганізації змінюються умови праці керівника закладу загальної середньої освіти, то варто скористатись нормою частини третьої статті 32 Кодексу законів про працю України, а саме: у звʼязку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці ‒ систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших ‒ працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. У такому разі, якщо керівник закладу загальної середньої освіти погоджується зі змінами умов праці, то продовжує свою діяльність на посаді до внесення нових змін у законодавстві (готується до розгляду новий Закон України «Про загальну середню освіту»).

У разі незгоди трудові відносини із керівником закладу загальної середньої освіти припиняються й засновником оголошується конкурс відповідно до Закону України «Про освіту».

Поряд із тим, звертаємо увагу, що у звʼязку із змінами в законодавстві варто звернути увагу на судову практику з цього питання.

Аналітичний центр АМУ

 

При виконавчому комітеті селищної ради створено відділ освіти як юридичну особу, який є розпорядником коштів. Який орган повинен встановлювати надбавку керівникам закладів освіти за престижність праці згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011- відділ освіти чи селищна рада?

Відповідно до абзацу пʼятого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» преміювання керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Оскільки селищна рада делегувала повноваження сфері управління освіти відділу освіти, який має статус юридичної особи та є розпорядником коштів, то надбавку керівникам закладів освіти встановлює відділ освіти відповідим наказом.

Аналітичний центр АМУ

Чи є можливість працевлаштування в органах місцевого самоврядування без конкурсу випускників НАДУ після закінчення навчання за договорами

Така можливість є. Але тільки тих, які вступили до НАДУ до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. № 674 "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та продовжують навчання за спеціальностями "Державне управління", Публічне управління та адміністрування". Вони працевлаштовуються на умовах, що були визначені до набрання чингсті зазначеною постановою, тобто відповідно до Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою КМУ від 01.04.2013 р. № 255. Обгрунтування цього надано Нацдержслужбою в листі від 02.02.2018 р. № 843/13-18 (завантажити).

Щодо проблеми врегулювання поняття меж територій, утримання внутрішньобудинкових проїздів та порядок передачі територій у власність співвласникам житлових будинків

Щодо поняття меж внутрішньобудинкових проїздів та їх визначення.

Внутрішньобудинкові проїзди можуть бути частиною прибудинкової території, на якій розміщується багатоквартирний житловий будинок. Віднесення території внутрішньобудинкового проїзду до прибудинкової території або до земель загального користування визначається відповідною документацією (містобудівною та/або землевпорядною). Зокрема це можуть бути такі види документацій:

а) містобудівна: детальний план територій (може бути розроблений за кошти приватних осіб та/або місцевого бюджету, але виключно на замовлення ОМС); проекту розподілу території мікрорайону (кварталу) для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків, відповідно до ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова про розподіл території мікрорайону (кварталу) для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків» (може бути розроблений за кошти приватних осіб та/або місцевого бюджету).

б) документація із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та обслуговування багатоквартирного будинку та прибудинкової території (розробляється за кошти приватних осіб); документація із землеустрою щодо інвентаризації земель (розробляється за кошти приватних осіб та/або коштів місцевого бюджету).

Щодо порядку передачі територій співвласникам багатоквартирних житлових будинків.

Території внутрішьобудинкових проїздів можуть бути передані співвласникам багатоквартирних житлових будинків у власність або у постійне користування у складі прибудинкових територій у порядку визначеному статтею 42 Земельного кодексу України у разі розробки відповідної документації із землеустрою та її затвердження відповідною міською радою.

При прийнятті відповідного рішення радою про надання у власність або постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку земельних ділянок, які включають території внутрішньобудинкових проїздів, обов’язково мають бути встановлені обмеження, обтяження, сервітути на користь інших землекористувачів щодо проїзду, проходу, доступу до інженерних мереж.

Щодо утримання внутрішньобудинкових проїздів

Утримання внутрішньобудинкових проїздів у разі включення їх до прибудинкових територій здійснюватиметься за рахунок відповідних землекористувачів/землевласників, зокрема співвласників багатоквартирного будинку. У разі віднесення таких територій до земель загального користування їх утримання (благоустрій) здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

Хто приймає рішення і видає накази, наприклад, про призупинення освітнього процесу на час погіршення погодних умов, карантину тощо, керівник відділу освіти чи закладу освіти, якщо у статті 25 Закону України «Про освіту» зазначено: «Права і обов’язки засновника закладу освіти: 3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами»?

Погіршення погодних умов, необхідність запровадження карантину та інші проблеми стихійного характеру ‒ це зовнішні чинники, які впливають на благополуччя населення, у тому числі на дітей. Рішення, викликані такими проблемами, мають прийматись не керівником закладу освіти, оскільки до його повноважень це не належить.

Відповідно до частини другої статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» у разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень населення органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за поданням відповідних головних державних санітарних лікарів у межах своїх повноважень можуть запроваджувати у встановленому законом порядку на відповідних територіях чи об'єктах особливі умови та режими праці, навчання, пересування і перевезення, спрямовані на запобігання та ліквідацію цих захворювань та уражень.

Отже, міський, селищний та сільський голова видає розпорядження про призупинення освітнього процесу у закладах освіти відповідно до зазначеної вище норми та/або у звʼязку з іншими причинами згідно з частинами девʼятнадцятою-двадцятою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». При цьому зауважуємо, що прийняття такого рішення ніяким чином не суперечить автономії закладів освіти, визначеної у статті 25 Закону України «Про освіту».

 

Аналітичний центр АМУ

1. Коли посада керівника школи вважається вакантною? З яких підстав? У директора школи 15.03.2018 року закінчується строк строкового трудового договору. Чи вважається ця посада вакантною? З якого періоду? 2. Чи необхідно директору навчального закладу проводити конкурс? Чи можливо продовжити строковий трудовий договір за взаємною згодою сторін?

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 33 Кодексу законів про працю України закінчення строку трудового договору є підставою для його припинення. Засновник або уповноважений ним орган (у Вашому випадку відділ освіти) має повідомити особу про припинення з нею трудового договору.

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу за результатами конкурсного відбору.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» (далі – Порядок), на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії міської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Відповідно до пункту 4 Порядку Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

Отже, з 15 березня 2018 року ви маєте припинити трудовий договір із керівником закладу загальної середньої освіти й оголосити конкурс. При цьому відповідно до розпорядчого документа (наказу) зазначена особа може виконувати обовʼязки керівника закладу освіти на період тривалості конкурсу, а також брати участь у конкурсі на загальних підставах.

 

Аналітичний центр АМУ

 

У директора школи закінчується строковий трудовий договір. Чи можливо начальнику відділу освіти продовжити цей трудовий договір за своїм наказом без погодження з міською радою та на який строк? Дякую за відповідь.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 33 Кодексу законів про працю України закінчення строку трудового договору є підставою для його припинення. Засновник або уповноважений ним орган (у Вашому випадку відділ освіти) має повідомити особу про припинення з нею трудового договору.

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу за результатами конкурсного відбору.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» (далі – Порядок), на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії міської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Відповідно до пункту 4 Порядку Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

При цьому зазначена особа може виконувати обовʼязки керівника закладу освіти на період тривалості конкурсу, а також брати участь у конкурсі на загальних підставах.

Аналітичний центр АМУ

Чи виплачується матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань обслуговуючому персоналу ДНЗ та ЗНЗ?

Щодо виплати допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам

Абзацом сьомим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» передбачено виплату лише педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Відповідно до бюджетного законодавства оплата праці непедагогічних працівників здійснюється за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів. Так, згідно з пунктами 22, 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засновником закладів освіти, тобто радою, може бути прийнято рішення про виділення коштів із місцевого бюджету на виплату допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам та встановлено обсяг цієї допомоги.

 

Щодо допомоги на вирішення соціально-побутових питань

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» заохочувальні, компенсаційні і гарантійні виплати встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом. Вважаємо матеріальне вирішення соціально-побутових питань таким, що належить до заохочувальних виплат.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 38 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат. Отже, у випадку необхідності одержати матеріальну допомогу особа має звернутись до первинної профспілкової організації закладу.

Аналітичний центр АМУ

Хто повинен призначати на посади керівників загальноосвітніх закладів ОТГ: сільська рада рішенням чи сільський голова розпорядженням? І яким актом затверджується посадова інструкція директора ЗОШ: рішенням сільради чи розпорядженням голови? Відділ освіти як юридична особа не створений.
Щодо механізму призначення керівника закладу загальної середньої освіти
 
Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.
При цьому Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності», на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії ради ОТГ Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.
Оскільки у Вашій ОТГ не створено відділу освіти (уповноваженого радою органу в сфері освіти), то механізм призначення керівника закладу загальної середньої освіти такий:
  1. Сільська рада затверджує Положення про конкурс посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що оприлюднюється.
  2. Відповідно до термінів, визначених у Положенні, відбувається подача документів кандидатами та власне конкурс, результатом якого є визначення особи-переможця на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.
  3. Така особа призначається за результатами конкурсу розпорядженням голови сільської ради, і з нею укладається строкова трудова угода спочатку на 2 роки. Далі термін може бути продовжений на 4 роки і на 6 років (разом не більше 12 років).
 
Щодо порядку затвердження посадової інструкції директора закладу загальної середньої освіти
Відповідно до частини першої статті 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Тобто з моменту укладення з працівником трудового договору розпочинаються трудові правовідносини. Однією з основних умов трудового договору є трудова функція працівника, яка визначається відповідно до його конкретної роботи, кваліфікації, професії. Нині є велика кількість різних посад і професій. На основі кваліфікаційних характеристик посад працівників та особливостей штатного розпису для їхнього розмежування через чітке визначення конкретних функціональних обов’язків, які мають виконувати певні працівники, власник або уповноважений ним орган розробляє та затверджує такий локальний правовий документ, як посадові інструкції, наявність яких є обов’язковим елементом на кожному підприємстві, в установі, організації.
Посадові інструкції регулюють організаційно-правовий статус працівників і визначають їхні конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, потрібні для забезпечення ефективної роботи працівників.
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний мати в наявності відповідно до норм законодавства розроблені посадові інструкції працівників. Посадові інструкції складаються для всіх посад (професій), зазначених у штатному розписі, отже, відповідно й на керівника закладу освіти.
Посадові інструкції затверджуються наказом (розпорядженням) керівника або уповноваженого ним органу. Після того, як посадова інструкція буде затверджена керівником або уповноваженим ним органом, вона обов’язково має бути доведена до відома працівника під підпис.
Отже, у Вашому випадку посадову інструкцію керівника закладу освіти затверджує голова ради своїм розпорядженням, а посадові інструкції працівників закладу освіти затверджує керівник цього закладу відповідним наказом.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)