Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Чи можливо затвердити технічну документацію та передати ЗОШ І-ІІІ ступенів у постійне користування земельну ділянку в тому числі й по угіддях, якщо на даний час дана ЗОШ вже перебуває на стадії ліквідації ?
Статтею 186 Земельного кодексу України передбачено що технічна документація із землеустрою затверджується замовником такої документації. Орган місцевого самоврядування готує рішення міської ради, яким затверджує технічну документацію.  Відповідно до статті 117 Земельного кодексу України у рішенні  ради  зазначається : площа земельної ділянки, адреса, категорія земель, цільове призначення, кадастровий номер (підстава стаття 16 ЗУ «Про державний земельний кадастр»), відомості про, обтяження прав  на земельну ділянку,  обмеження у її використанні. В рішенні окремим пунктом прописують доручення відповідальній особі здійснити дії щодо реєстрації права власності на земельну ділянку за територіальною громадою в реєстрі прав на нерухоме майно.
Якщо розпочато процедуру ліквідації ЗОШ, недоцільно передавати земельну ділянку у постійне користування закладу. При ліквідації потрібно буде приймати рішення про припинення права постійного користування землею на підставі статті 141 Земельного кодексу України.
Підготовлено Аналітичним центром АМУ
Чи може бути два опорних заклади освіти в об'єднаній територіальній громаді?

Діяльність опорної школи регулюється Положенням про освітній округ (далі ‒ Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777. Відповідно до пункту 2 Положення засновниками (співзасновниками) освітнього округу, опорного закладу та його філій можуть бути, окрім інших органів місцевого самоврядування, представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад. Згідно з пунктом 6 Положення саме засновник визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому загальноосвітніх навчальних закладів на конкурсній основі відповідно до затверджених ним умов. При цьому кількість таких опорних закладів освіти не обмежена чинним Положенням.

Отже, прийняття рішення засновником, тобто радою об’єднаної територіальної громади, щодо утворення двох та більше опорних закладів освіти не суперечить чинному законодавству.

Аналітичний центр АМУ

Як саме здiйснюється оплата працi працiвникiв служб у справах неповнолiтнiх ОТГ.
Оплата праці працівників служби у справах дітей здійснюється згідно з додатком 51 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268. Служба у справах дітей прирівнюється до самостійного управління, відділу.
Чи виплачуються аліменти на дітей з грошової допомоги учасника АТО?
Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб передбачений постановою Кабміну від 26.02.1993 № 146. Відповідно до пункту 12 цієї постанови з військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не провадиться з вихідної допомоги при звільненні з військової служби і з органів внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби, а також інших видів грошового забезпечення, що не має постійного характеру.
Якщо мова йде про одноразову грошову допомогу, яка надається згідно з постановою Кабміну від 25.12.2013 № 975, то з такої допомоги утримання аліментів не провадиться.
Доброго дня! Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад завідуючих ДНЗ (2 заклади). Особа (конкурсант) подала 1 заяву на участь у конкурсі на заміщення обох посад. конкурс один. На засіданні комісії перед конкурсом розгляд її заяви призупинено й запропоновано визначитися остаточно з бажаною посадою, інакше члени комісії хочуть зняти взагалі її документи з розгляду (так вирішено членами комісії). Особа відмовилася, бажає подати вже дві заяви на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад. Але конкурс один. Як бути?

Щодо порядку проведення конкурсу та можливості особи, яка претендує на участь у конкурсі, брати участь у двох конкурсах

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу розробляється та затверджується засновником на підставі Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти (далі ‒ Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291.

Відповідно до пункту 5 Положення для проведення конкурсу створюється комісія. При цьому Положенням не передбачено обмеження у поданні документів та участі у конкурсах на різні посади особою, яка претендує на участь у конкурсі.

За аналогією та з урахуванням частини другої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» засновник або уповноважений ним орган розробляє власне положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу дошкільної освіти. Зважаючи на те, що відповідно до пункту 6 Положення, крім інших документів, особа, яка претендує на участь у конкурсі, має подати мотиваційний лист. Вважаємо, що цей мотиваційний лист міститиме мотивацію зазначеної особи до призначення саме її на обрану посаду. Зрозуміло, що на різні посади мають бути різні мотиваційні листи. Крім того, до участі в кожному окремому конкурсі подають документи різні кандидати з різною фаховою підготовкою.

Отже, особа, яка претендує на участь у двох конкурсах, має подати відповідно два пакети документів та брати участь кожному конкурсі окремо. Для цього засновник або уповноважена ним особа створює умови для розмежування у часі проведення цих конкурсів.

Аналітичний центр АМУ

 

Після утворення ОТГ одну із шкіл визначено опорною. Саме у ній попередили про звільнення всіх працівників від адміністрації до обслуговуючого персоналу. Набір персоналу проводитимуть за конкурсом. Наскільки це законно?

Щодо розірвання трудових договорів із працівниками закладу загальної середньої освіти, на базі якого утворено опорну школу

Відповідно до частини четвертої статті 17 Кодексу законів про працю України у разі реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. Також згідно з частиною четвертою статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників, а також повної ліквідації відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. Підставою для такого звільнення може, наприклад, бути скорочення мережі класів, і як наслідок зменшення кількості годин. У такому разі працівників попереджують за два місяці до розірвання трудових договорів.

Отже, утворення опорної школи не може бути підставою для розірвання трудових договорів із працівниками закладу без згоди працівників закладу.

 

Щодо проведення конкурсу

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти (далі ‒ Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291, рішення про оголошення конкурсу приймає засновник. При цьому застосування механізму конкурсного відбору стосується лише керівників закладів освіти.

При цьому відповідно до пункту 3 Положення засновник приймає рішення про оголошення конкурсу лише у разі прийняття рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти; не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти; упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

Аналітичний центр АМУ

Чи має право міська рада приймати програму фінансування капітальних ремонтів будинків, у яких створені ОСББ? Якщо так, то чи є чітке визначення у якому розмірі співфінансування мають робитися відповідні види робіт?

Стаття 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. При цьому законодавець не обмежує органи місцевого самоврядування в цільовому призначенні таких програм, даючи їм право самостійно визначитися як в їх спрямуванні, так і в об’ємі коштів на їх реалізацію. Таким чином, органи місцевого самоврядування, за умови наявності коштів можуть самостійно визначати в цільових програмах як категорії отримувачів відповідних коштів, відсоток відшкодування, так і роботи, виконання яких буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету.

Як свідчить практика, органи місцевого самоврядування підходять до визначення таких умов на власний розсуд, наприклад спіфінансування з місцевого бюджету здійснюється у розмірі від  від 10% до 70%.

У звʼязку з прийняттям Закону України «Про освіту», чи змінився порядок атестації керівників дошкільних навчальних закладів? Чи можливо створити свою атестаційну комісію при виконавчому комітеті ради з залученням педагогічних працівників? (Раніше атестацію проводила комісія районного відділу освіти при райдержадміністрації, окремий підрозділ освіти при раді відсутній)
Щодо атестації керівників закладів дошкільної освіти
Відповідно до частини другої статті 50 Закону України «Про освіту» атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, окрім випадків, передбачених законодавством. Таким чином, визначено обовʼязковість та черговість проходження атестації педагогічними працівниками.
Оскільки посада керівника закладу дошкільної освіти згідно з абзацом першим Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, належить до педагогічних посад, то норми щодо атестації стосується також і цих працівників.
 
Щодо створення при виконавчому комітеті ради атестаційної комісії для атестації педагогічних працівників
Відповідно до частини пʼятої статті 50 Закону України «Про освіту» Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. На сьогодні чинним є наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 № 930.
Зауважуємо, що відповідно до цього Положення атестаційні комісії І рівня утворюються на рівні закладів освіти. Отже, у Вашому запиті йдеться про атестаційну комісію ІІ рівня.
Згідно з пунктом 2.3. Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестаційні комісії II рівня створюються у відділах освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів  рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади.
Таким чином, Ви можете створити свою атестаційну комісію при виконавчому комітеті ради з залученням педагогічних працівників. Під час формування складу атестаційної комісії рекомендуємо користуватись нормами пп. 2.6 та 2.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
Аналітичний центр АМУ
Чи може згідно з новим Законом України «Про освіту» школа І ступеня і заклад дошкільної освіти функціонувати як одна установа?

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України «Про освіту» «повна загальна середня освіта має три рівні освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки (початкова школа); базова середня освіта тривалістю п’ять років (гімназія); профільна середня освіта тривалістю три роки (ліцей)». Згідно з частиною шостою статті 22 Закону України «Про освіту» статус, організаційно-правова форма, тип закладу освіти визначаються засновником і зазначаються в установчих документах закладу освіти, а відповідно до частини четвертої цієї статті заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти та за різними видами освіти, утворювати для цього структурні підрозділи.

Оскільки статут закладу загальної середньої освіти затверджується на тривалий час, то організаційно-правова форма його діяльності має враховувати всі рівні, за якими надаватиметься у ньому освіта.

Заклад загальної середньої освіти, що реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність».

При цьому зауважуємо, що відповідно до частини пʼятої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник має право створювати заклад освіти, що здійснює освітню діяльність на кількох рівнях освіти.

Отже, початкова школа може мати у своїй структурі заклад дошкільної освіти, що має бути відображено у статуті закладу. При цьому назва закладу у документах буде зазначена за вищим рівнем, тобто «Початкова школа».

 

Аналітичний центр АМУ

Питання збереження полезахисних смуг на території району. До кого потрібно звернутися щоб ініціювати питання щодо передачі лісів з державної власності у комунальну, а конкретно сільським та селищним радам району, який порядок такого звернення, перелік необхідних документів та процедура передачі?
          Відповідно до статті 22 Земельного кодексу України полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження відносяться до несільськогосподарських угідь земель сільськогосподарського призначення.
         З даного питання варто визначити форму власності земельної ділянки , на якій знаходяться полезахисна смуга. З цією метою варто зробити запити до територіальних органів Держгеокадастру щодо отримання інформації з обліку земель про землі та земельні ділянки за цільовим призначенням та угіддями (форма 16-зем (річна)), про землі та земельні ділянки за власниками та користувачами, формами власності (форма № 12-зем (річна)), затверджені наказом Міністерства регіонального розбитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 30.12.2015 № 337 «Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем)» та Інструкцій щодо їх заповнення. У відповіді на запит має бути зазначено чи відноситься така земельна ділянка до державної, колективної чи приватної власності.
Питання передачі земель із колективної власності до державної чи комунальної можливе лише за рішенням загальних зборів членів відповідного колективного сільськогосподарського підприємства.
Якщо така земельна ділянка перебуває у державній власності питання її передачі у комунальну вирішується у порядку, визначеному статтею 117 Земельного кодексу України. Відповідно до статті122 Земельного кодексу України розпорядником земель державної власності сільськогосподарського призначення (у тому числі земель запасу зайнятих полезахисними лісосмугами) визначено Держгеокадастр України та його територіальні органи. Таким чином у цьому випадку з питань передачі таких земель необхідно звернутися до територіальних органів Держгеокадастру. Для цього орган місцевого самоврядування приймає рішення «Про звернення до територіального органу Держгеокадастру, щодо прийняття наказу про розроблення документів на земельні ділянки та передачі цих земель органам місцевого самоврядування». Територіальні органи Держгеокадастру приймають відповідний наказ та зомовляють виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель у разі потреби. Після виконання всіх підготовчих робіт орган місцевого самоврядування приймає рішення про прийняття таких ділянок, і підписує з територіальним управлінням Держгеокадастру акт прийому –передачі ділянок. Орган місцевого самоврядування здійснює реєстрацію права на земельні ділянки в реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Даний алгоритм дій зі зразками документів розміщено на сайті АМУ за посиланням: https://www.auc.org.ua/novyna/asociaciya-mist-ukrayiny-rozrobyla-praktychnyy-posibnyk-dlya-otg-z-pytan-peredachi-u
У разі якщо така ділянка належить до приватної власності, питання передачі її до комунальної власності вирішується шляхом укладання цивільно-правових угод між органом місцевого самоврядування та приватною особою.
Підготовлено Аналітичним центром АМУ
 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)