Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

У листі Міністерства освіти і науки України від 31.03.2017 р. № 1/9-179 «Щодо постанови КМУ від 14.02.2017 №88» щодо обсягу додаткових корекційно-розвиткових годин на одну дитину з особливими освітніми потребами вказано: «Обсяг додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) на одну дитину з особливими освітніми потребами на тиждень визначається відповідно до пункту 12 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.11 р. № 872, не допускаючи перевищення гранично допустимого навантаження на одного учня». Просимо роз’яснити: чи проводити з учнями, які навчаються у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів ще додаткові індивідуальні корекційно-розвиткові заняття, як при інклюзії; враховуючи, що з цими учнями вже заплановано і проводиться певна кількість корекційно-розвиткових занять (згідно з Типовими навчальними планами спеціальних ЗНЗ), які вони відвідують усім класом?
Відповідно до пункту 1.6. Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 р. № 1224, консультативну допомогу щодо відкриття та комплектування спеціальних класів, змісту навчання та корекційно-розвиткової роботи з дітьми надають відповідні психолого-медико-педагогічні консультації. Пунктом 3.5. цього Положення визначено особливість навчально-виховного процесу у спеціальних класах, якою є його корекційна спрямованість. При цьому розклад уроків у спеціальних класах складається відповідно до робочого плану навчального закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
Отже, проведення додаткових індивідуальних корекційно-розвиткових занять у спеціальних класах, що можуть призвести до перевищення гранично допустимого навантаження на одного учня, не допускається.
Аналітичний центр АМУ
Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради просить роз’яснити можливість та механізм здійснення роботи із застосуванням профілактора Євмінова в загальноосвітніх навчальних закладах міста Нікополя з профілактики сколіозу та порушення постави у дітей. Вертебролог-фізреабілітолог Безгодов Т.В. (ліцензія МОЗ України серія АГ № 600429 від 09.07.2012 та свідоцтво МОЗ №4881/2006 від 31.01.2006 на застосування профілактора Євмінова) звернувся до відділу освіти і науки з пропозицією підготувати відповідних спеціалістів з числа педагогічних працівників або медичних сестер шкіл та придбати профілактори Євмінова за кошти місцевого бюджету.

Відповідно до Переліку спортивного обладнання, спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 10.06.2014 № 1851, профілактор для відновлення опорно-рухового апарату (типу "Євмінова") (далі – профілактор) належить до обладнання та інвентарю допоміжного призначення, а також до спортивного обладнання та інвентарю для загальнофізичної підготовки.

Окрім того цей наказ містить рекомендацію органам місцевого самоврядування щодо придбання такого обладнання та інвентарю.

Зважаючи на те, що профілактор належить до обладнання та інвентарю загальнофізичної підготовки, вважаємо, що він може застосовуватись у загальноосвітніх навчальних закладах під час уроків фізичного виховання, діяльності спортивних гуртків та секцій під контролем підготовлених фахівців.

Аналітичний центр АМУ

В управлінні освіти ОТГ створено методичний кабінет. Чи правомірно це?
 
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Отже, рішення про створення управління освіти, методичного кабінету приймає рада ОТГ.
Відповідно до п. 1.3. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119 засновником районного (міського) методичного кабінету (центру) є місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування.
Отже, створення методичного кабінету в управлінні освіти відповідає нормам чинного законодавства.

Аналітичний центр АМУ

 

На території обʼєднаної громади знаходиться школа, яка є філіалом опорної школи, що знаходиться в райцентрі. Як у такій ситуації прийняти дану школу в комунальну власність обʼєднаної громади?

Філія опорного навчального закладу, про яку йдеться, перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад району і не є юридичною особою. Рада ОТГ, на території якої перебуває філія, має звернутись до районної ради з проханням у зв’язку з утворенням ОТГ передати майно філії зі спільної комунальної власності територіальних громад до комунальної власності ОТГ. Для цього районна рада має прийняти рішення про виведення зі складу освітнього округу зазначеної філії та передати цей заклад до комунальної власності ОТГ, а рада ОТГ прийняти цей заклад до комунальної власності ОТГ.

Аналітичний центр АМУ

Чи повинні оприлюднюватись кадрові розпорядження міського голови та офіційному сайті? Чи мають кадрові розпорядження надаватись на запит громадянам?

Названий  різновид документів не підпадає під визначені статтею 6 закону "Про доступ до публічної інформації" різновиди інформації з обмеженим доступом: конфіденційної, таємної, службової.
Зокрема, до службової законом віднесена інформація,  "що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони
пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень". Кадрові розпорядження сюди, очевидно, не відносяться.
Таким чином, вважаю, вона має оприлюднюватися у встановленому зазначеним законом порядку і надаватися на запити.
 

Якщо посадова особа місцевого самоврядування у 2016 році проходила лікування онкологічної хвороби та одержувала ліки безкоштовно за державні кошти, чи зазначається це у декларації? Якщо так, до якої позиції в електронній декларації вносяться ці дані?

Це в декларації слід відобразити, а саме в позиції, що стосується "отриманих (нарахованих) доходів, у тому числі доходів у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отриманих як за основним місцем роботи, так
і за сумісництвом, гонорарів, дивідендів, процентів, роялті, страхових виплат, БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ, пенсії, доходів від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунків та інші доходів" (пункт 7 частини 1 статті 46 Закону України "Про запобігання корупції").
 

Що потрібно вказувати у електронній декларації у графі "Місце роботи або проходження служби" та у графі "Займана посада", якщо декларацію заповняє депутат місцевої ради, який не працює на посаді у відповідній раді.

Оскільки особа заповнює декларацію, як депутат, а не як вчитель чи підприємець, то у графі "місце роботи", вважаю, треба писати "...ська міська рада", а у графі "посада" писати "депутат". Хоча насправді він працює не в
раді, а депутатство не є посадою.
 

Якщо співробітник (посадова особа місцевого самоврядування) за ухвалою суду відсторонений від справ, чи може він підти у відпустку, або чи можливо перевести його на іншу посаду?

Ні. Частиною 5 статті 72 чинного закону "Про державну службу" прямо передбачено, що " Під час відсторонення від виконання посадових обов’язків державний службовець зобов’язаний перебувати на робочому місці відповідно до правил внутрішнього службового розпорядку та сприяти здійсненню дисциплінарного провадження".

Чи є необхідність особі, яка переведена із одного органу місцевого самоврядування у інший ( шляхом обрання), подавати е-декларацію, якщо останній день роботи на попередньому місці -3 березня, а перший на новому - 6 березня?

Відповідно до пунктів 1б і 1в частини першої статті 3, частини першої статті 45 закону "Про запобігання корупції" ВСІ депутати місцевих рад, посадові особи місцевого самоврядування, сільські, селищні, міські голови "зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством".  Винятків закон не передбачає.
 

У 2010 році мене було обрано секретарем селищної ради. У 2012 році за станом здоров"я, маючи 10 років вислуги в органах дежавної влади, у зв"язку з ІІ групою інвалідності я склала достроково свої повноваження та пішла на пенсію. Призначено пенсію посадової особи місцевого самоврядування. У кінці 2014 року, мене знову обрали секретарем селищної ради того самого скликання. При виході на роботу, мені було припинено виплату пенсії як особі місцевого самоврядування, а виплата відбувалася на загальних підставах. Чи правильно відбувалось нарахування пенсії? Чи, можливо, це ініціатива нашого управління ПФУ?

Слід взяти до уваги норму статті 21 чинного закону "Про службу в органах місцевого самоврядування":
"Посадовим  особам  органів  місцевого  самоврядування,  які в період перебування на службі в цих органах визнані інвалідами I таII груп, незалежно від причини інвалідності пенсії по інвалідності
призначаються  в розмірах, передбачених законодавством України продержавну  службу, після припинення ними служби в органах місцевогосамоврядування,  за  наявності  стажу  служби  в органах місцевого
самоврядування та/або державної служби не менше 10 років та стажу,встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно доЗакону   України   "Про   загальнообов'язкове   державне  пенсійне
страхування"  (  1058-15  ).  У разі повернення зазначених осіб на службу  в  органи  місцевого  самоврядування чи на державну службу виплата   пенсії   відповідно   до  цього  Закону  зупиняється  до звільнення   з   роботи  або   досягнення  ними  граничного  віку перебування  на  службі  в  органах місцевого самоврядування чи на державній  службі. У цей час вони мають право на одержання пенсії, призначеної на загальних підставах. "
Зазначене свідчить, що  відділ ПФУ діє відповідно до закону.
 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)