Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Звертається Кагарлицька міська рада з наступним питанням: Відповідно до чинного законодавства тарифи на виробництво теплової енергії, на транспортування та постачання теплової енергії встановлюються Національної комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством. В Кагарлицькій міській раді та її виконкомі відсутні спеціалісти, які б могли перевірити правильність формування вище вказаних тарифів. Хто повинен встановлювати тарифи на виробництво теплової енергії, на транспортування та постачання теплової енергії в межах міста Кагарлика? Хто повинен перевіряти правильність формування тарифів та хто може надати висновок?

Для надання відповіді на Ваші запитання щодо можливості встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на окремі комунальні послуги, фахівцями Асоціації міст України були проаналізувані наступні законодавчі акти, які діють у цій сфері:

Пункт 2 частини першої статті 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачає право органів місцевого самоврядування затверджувати тарифи на окремі житлово-комунальні послуги, що надаються на відповідній території. При цьому пункт 1 частини першої статті 21 цього Закону вказує, що виробник такої послуги має право розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подавати їх органам, уповноваженим здійснювати встановлення тарифів. Відповідно до Законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, належить, зокрема, встановлення тарифів на теплову енергію, тарифів на комунальні послуги (централізоване опалення, постачання гарячої води) суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією. Підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що виконавчі органи місцевого самоврядування  встановлюють в порядку і межах, визначених законом, тарифи на «…побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги...».

При цьому звертаємо увагу на ту обставину, що відповідно до частини першої статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», порядок формування тарифів на кожний вид житлово-комунальних послуг, що затверджуються органами місцевого самоврядування, визначає Кабінет Міністрів України. На виконання цієї норми Закону, постановою Кабінету Міністрів України від 01.01.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу формування тарифів на житлово-комунальні послуги», затверджено Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води. Необхідно зауважити, що до прийняття Урядом постанови від 21.07.2014 р. № 269 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», існувала норма щодо необхідності отримання висновку Державної інспекції з контролю за цінами щодо економічної обґрунтованості витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також вивезення побутових відходів. Та враховуючи внесені зміни до структури центральних органів виконавчої влади, відсутність територіальних органів Держцінінспекції, отримання таких висновків було досить ускладненим та тривалим у часі, тому норма щодо необхідності отримання такого висновку була скасована.

Таким чином, проаналізувавши нормативно-правові акти, що регулюють питання встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги, ми прийшли до наступних висновків:

  1. У разі, якщо підприємство теплопостачання, що виробляє теплову енергію для забезпечення потреб споживачів у Вашому населеному пункті, не є суб’єктом ліцензування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, то тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання повинен встановлювати виконавчий орган (виконавчий комітет) Кагарлицької міської ради.
  2.  Підприємство теплопостачання самостійно розробляє та подає на затвердження відповідному виконавчому органу місцевого самоврядування розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги. Орган місцевого самоврядування самостійно (або з залученням на договірних засадах фахівців у цій галузі) перевіряє подані розрахунки на їх відповідність вимогам чинного законодавства, зокрема, постанові Кабінету Міністрів України від 01.01.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу формування тарифів на житлово-комунальні послуги», та приймає рішення про встановлення тарифів.
Чи підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн означає відповідне підвищення окладів службовців органів місцевого самоврядування з подальшим нарахуванням премій та надбавок? Виноградівська міська рада, Закарпатської області.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про оплату праці" заробітня плата складається з основної заробітньої плата, що встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і додаткової заробітньої плати - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про оплату праці" мінімальна заробітна плата - це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.

Відповідно до сатті 3-1 Закону України "Про оплату праці" при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про оплату праці" мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки), встановленого Кабінетом Міністрів України у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (з 1 січня 2017 року - 1544 гривні)

Враховуючи викладене: мінімальна заробітня плата і посодовий оклад не взаємоповязані а їх розмір встановлюють різні гілки державної влади; нарахування премій та надбавок включається при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру; якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати.

Чи можна здійснювати фінансування у 2017 році дошкільних навчальних закладів перерозподілом освітньої субвенції на міські та сільські ради?

Відповідно до статті 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція спрямовується на оплату поточних видатків таких типів навчальних закладів:

1) загальноосвітні навчальні заклади усіх ступенів;

2) шкільні відділення навчально-виховних комплексів “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад”;

3) спеціалізовані школи (школи-інтернати), включаючи школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою; ліцеї (ліцеї-інтернати); гімназії (гімназії-інтернати); колегіуми (колегіуми-інтернати);

4) вечірні (змінні) школи;

5) загальноосвітні навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації: загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати; спеціальні загальноосвітні школи-інтернати; загальноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячі будинки (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей);

6) спеціальні загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, навчально-реабілітаційні центри.

Отже, освітня субвенція не може бути спрямована на оплату поточних видатків дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного Кодексу України видатки на дошкільну освіту здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Вважаємо, що використання освітньої субвенції на оплату видатків дошкільної освіти буде порушенням бюджетного законодавства і розглядатиметься відповідними органами як нецільове використання коштів.

Центр аналізу та розробки законодавства АМУ

Який механізм списання багатоквартирних будинків з балансу комунального підприємства Варвинської селищної ради, з врахуванням того, що Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 301 "Про затвердження Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків" не передбачає можливості списання будинків з балансів комунальних підприємств.

Експертами Асоціації міст України проаналізовано нормативно-правові акти, що регламентують порядок списання багатоквартирних житлових будинків в яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності. При цьому встановлено, що ні Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ні прийнятий на його виконання Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р., не передбачає прямого механізму списання багатоквартирних будинків з балансів комунальних підприємств. Оскільки комунальні підприємства, як суб’єкти процесу списання не передбачені у переліку  балансоутримувачів, визначеному Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», врегулювати цю проблему в підзаконному акті можливості вже немає.

Враховуючи необхідність вирішення проблеми по суті, нами пропонується кілька варіантів її вирішення:

1. Рішення про списання будинків (за переліком) приймається Вашою селищною радою, цим же рішенням затверджується персональний склад комісії та Положення про її діяльність. Цим рішенням також передбачається, що акт про списання багатоквартирного будинку з балансу, після підписання всіма членами комісії, передається на затвердження Варвинській селищній раді;

 2. Варвинська селищна рада приймає рішення, яким покладає на відповіде комунальне підприємство обов’язок по організації процесу списання, створенню відповідної комісії, затвердження Положення про комісію. При цьому, акти про списання багатоквартирного будинку з балансу, після підписання всіма членами комісії, передаються на затвердження Варвинській селищній раді. Фактично цей механізм ґрунтується на принципі аналогії права, і забезпечує проведення процедури списання за тим принципом, що й списання багатоквартирних будинків з балансу державних підприємств.

Враховуючи ту обставину, що у Вашій структурі відсутні виконавчі органи місцевого самоврядування – юридичні особи, на які можна покласти організацію процесу списання, ці варіанти є найбільше оптимальними на нашу думку.

Зазначаємо, що запропоновані нами  механізми ґрунтуються на тому, що саме рада є представницьким органом місцевого самоврядування, який відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення.

З повагою,  Центр аналізу та розробки законодавства Асоціації міст України

По якій категорії (населення чи промисловість) оплачується електроенергія, використана комунальним підприємством (по статуту некомерційна організація) в сільській місцевості для постачання води (насоси), перекачку нечистот (насоси), освітлення території населеного пункту (все це технічні цілі)? Постановою НКРЕ від 10.03.99 № 309 було однозначно встановлено розмір тарифу на технічні цілі аналогічно як для населення, яке проживає в сільській місцевості. Відповідне комунальне підприємство, як некомерційне створено громадою села для об’єднання зусиль по забезпеченню водою, викачки рідких побутових відходів та нечистот. Логічно, що централізація таких зусиль населенням не повинно привести до зміни (реально значного збільшення) тарифів на використовувану для цього (а це і є технічні цілі) електричну енергію. Дякую за підтверджену нормами діючого законодавства відповідь.

Проаналізувавши Ваше запитання, Центр аналізу та розробки законодавства АМУ повідомляє наступне:

Так, Порядком застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, який був затверджений постановою НКРЕ від 10.03.1999 р. № 309, передбачався спеціальний тариф на використання електричної енергії для технічних цілей населених пунктів. Але постановою НКРЕ від 23.04.2012  № 496 вказаний Порядок визнано таким, що втратив чинність. Таким чином, на сьогодні діє Порядок застосування тарифів на електроенергію (далі - Порядок), затверджений постановою НКРЕ від 23.04.2012  № 498. Вказаний Порядок відрізняється від попереднього в частині віднесення юридичних осіб до категорії споживачів електроенергії «населення». Так п.2.1.1. Порядку передбачає, що населенню, яке розраховується з ліцензіатом за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, відпуск електричної енергії проводиться за тарифами для населення. Оскільки комунальне підприємство, яке створене відповідною сільською радою, не підпадає під дію визначення, даного Порядком, то відпуск електричної енергії для його виробничих потреб за тарифами для категорії споживачів «населення» неможливий.

 

Як встановити, чи підлягає кандидат на зайняття посади в ОМС спеціальній перевірці

Відповідно до абзацу першого частини першої «Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття ПОСАД ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЗАЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО АБО ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАНОВИЩА, та ПОСАД З ПІДВИЩЕНИМ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКОМ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171, «спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком».

П’ятим абзацом зазначеної частини названого Порядку  визначено, що ПОСАДАМИ ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЗАЙНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО АБО ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАНОВИЩА, є, зокрема, «посади, які частиною першою статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” віднесені до першої - третьої категорій»;

Якщо ваша посада належить до названих категорій, то ви спецперевірці підлягаєте.

Якщо посада, на зайняття якої ви претендуєте, до першої-третьої категорій не належить, то треба перевірити, чи не віднесено її до посад з підвищеним корупційним ризиком.

Щодо  ПОСАД З ПІДВИЩЕНИМ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКОМ, то останнім абзацом частини першої «Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком» передбачено, що перелік таких посад затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

Такий «Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» затверджений Рішенням НАЗК від 17.06.2016 р. № 2.

Якщо посада, на яку ви претендуєете, у цьому переліку є, то спецперевірці ви підлягаєте. Якщо вона в переліку відсутня, то ви спецперевірці не підлягаєте.

Законодавчі підстави для виплати пенсій працюючим пенсіонерам ОМС

6 грудня Верховною Радою прийнято закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (проект був внесений Кабінетом Міністрів 15.09.2016 та зареєстрований за №5130), а станом на 27 грудня він був підписаний Президента України.

Зазначеним Законом змінено частину шосту статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» і викладено її в наступній редакції:

 

Стаття 21. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення

...

Пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах  місцевого самоврядування  та/або  державної  служби  не  менше   10   років, здійснюється у  порядку,  визначеному  законодавством  України про державну  службу. Пенсія в частині, що не перевищує розміру пенсії із  солідарної  системи,  що  призначається  відповідно  до Закону України  "Про  загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування",  виплачується  за  рахунок  коштів Пенсійного фонду України.  Частина пенсії, що перевищує цей розмір, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України. Тимчасово, у період по 31 грудня 2017 року, посадовим особам місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”), у період служби в органах місцевого самоврядування, пенсії призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Чи має право виконавчий комітет міської ради об’єднаної громади поставити на квартирний облік мешканця села, що входить до ОТГ? Чи можна виконкому вести окремі квартирні черги по кожному населеному пункту , що увійшов до складу ОТГ.

1. Щодо поставлення на квартирний облік
Відповідно до статті 39 Житлового кодексу Української РСР громадяни беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов за місцем проживання – виконавчим органом районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради за участю громадської комісії з житлових питань, створюваної при виконавчому органі;
Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої визначено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською. 
Тобто, новостворена ОТГ є єдиною адміністративно-територіальною одиницею із одним виконавчим органом ради. Тому, відповідно, виконавчий комітет ради має право ставити на квартирний облік усіх жителів територіальної громади.

2. Щодо квартирних черг в ОТГ
Оскільки ОТГ є однією адміністративно-територіальної одиницею, по всій громаді функціонує єдиний облік громадян, потребуючих поліпшення житлових умов.
Зазначаємо, що відповідно до Житлового кодексу Української РСР наявні 3 «черги»: чергове надання жилих приміщень (стаття 43), першочергове надання жилих приміщень (стаття 45), позачергове надання жилих приміщень (стаття 46). Іншого чинним законодавством не передбачено.
 

Посадова особа місцевого самоврядування здійснила насильство в сім"ї - побив і вигнав з власного будинку батька. Згідно з ухвалою суду, має відпрацювати на громадських роботах. Для проходження громадських робіт у виконавчому комітеті працівник «взяв» лікарняний. Чи може бути такий лікарняний оплаченим? Чи може працівник продовжувати працювати на посаді спеціаліста служби у справах дітей, якщо до його посадових обов’язків входить профілактика негативних явищ серед дітей, в тому числі і насильство в сім’ї?

1. Щодо виплату коштів за «лікарняний»

Відповідно до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 09.04.2008 № 189, непрацездатність - це стан здоров'я людини, обумовлений захворюванням, травмою тощо, який унеможливлює виконання роботи визначеного обсягу, професії без шкоди для здоров'я.

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності, яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).

Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності передбачено статтею 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наприклад,  допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби.

Якщо особа може здійснювати громадські роботи, то існує підозра щодо правдоподібності діагнозу «хворого» та доцільності виплати допомоги.

 

2. Щодо продовження роботи такого працівника у службі у справах дітей.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

Якщо розглядати профілактику насильства в сім’ї як виховну функцію, то особа вчинила проступок, не сумісний з продовженням даної роботи.

Водночас, тлумачення посадових обов’язків може бути не однозначним, тому це питання потребує більш детального правового вивчення.

Доброго дня! Надайте будь-ласка консультацію. Яким чином на сьогодні регулюються умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді? Центр створений міською радою. Працівники центру є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Чи можуть вони і надалі залишатися службовцями? Чи діє на даний час розпорядження КМУ 9-р від 18 січня 2003 року?

Доброго дня!

 

Умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді регулюються:

- постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

- наказом Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015  № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

На сьогодні розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 9-р «Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування» втратило чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 889, отже, вищезазначені посади працівників не можуть залишатись посадовими особами органів місцевого самоврядування.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)