22 / Грудень, 2021
Асоціація міст України та Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» у грудні  провели спільні заходи з обговорення  новацій податкового та бюджетного законодавства у Львові, Луцьку та Полтаві за участі представників громад, обласних держадміністрацій, профільних міністерств, а також народних депутатів та експертів.
За підсумками обговорень Асоціація міст України направила до Міністерства фінансів України переліком проблемних питань, піднятих представниками територіальних громад Львівської, Волинської та Полтавської областей, зокрема такі: 
► Недофінансування делегованих повноважень
Громади відзначають проблему недостатності фінансового ресурсу на забезпечення реалізації покладених державою на місцеве самоврядування видатків та повноважень, а саме делегованих повноважень щодо забезпечення соціальних державних програм, пільгового перевезення, послуг зв’язку, утримання закладів освіти та охорони здоров’я, підвищення заробітної плати та ін. У цьому контексті загострюється питання необхідності збільшення частки податку на доходи фізичних осіб, що зарахується до бюджетів місцевого самоврядування, а також перегляду підходів до сплати (зарахування) цього податку до  бюджетів.
► Недонадходження до бюджетів територіальних громад через відсутність контрольних та фіскальних повноваження у органів місцевого самоврядування
Бюджети територіальних громад втрачають (недоотримують) фінансові ресурси внаслідок ухилення платників податків від сплати податків та зборів. Податкові органи меншою мірою зацікавлені у адмініструванні податку на доходи фізичних осіб та місцевих податків і зборів у порівнянні із обов’язковими платежами до держбюджету, а у органів місцевих самоврядування відсутні дієві важелі впливу (в т.ч. контрольні та фіскальні повноваження) для притягнення до відповідальності таких осіб.
► Недосконалість системи фінансового вирівнювання демотивує органи місцевого самоврядування 
Чинна система горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування втрачає актуальність і демотивує органи місцевого самоврядування щодо збільшення обсягу зібраного на території громади податку на доходи фізичних осіб. Окрім того, в Україні не застосовується система вертикального вирівнювання, яка б збалансовувала існуючі недоліки системи горизонтального вирівнювання. Також потребують актуалізації статистичні показники (бази даних), що лежать в основі розрахунків обсягів базової та реверсної дотацій. 
► Недофінансування видатків на забезпечення повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.
Це обумовлено недостатнім обсягом освітньої субвенції та відсутністю інших субвенцій та дотацій із держбюджету на фінансування дошкільної та позашкільної освіти. Окрім того, хвилю невдоволення та непорозуміння викликав перерозподіл/перегляд показників освітньої субвенції до другого читання проекту Державного бюджету на 2022 рік у розрізі бюджетів територіальних громад, що відбувався за незатвердженою/нечинною формулою розподілу освітньої субвенції.
► Непрозорий та суб’єктивний порядок розподілу субвенцій та дотацій, внаслідок чого громади знаходяться у нерівних умовах щодо залучення до бюджету місцевого самоврядування коштів відповідних трансфертів.
Це, зокрема, стосується додаткової дотації на здійснення переданих повноважень у сфері освіти та охорони здоров’я, субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, субвенцій на соціально-економічний розвиток територій, інфраструктурні об’єкти тощо. Відсутність за окремими «новими» субвенціями та дотаціями відповідних порядків розподілу та умов надання унеможливлює планування органами місцевого самоврядування фінансового навантаження в частині подальшого співфінансування.
Також існує проблема із несвоєчасністю (зволіканням) розподілу субвенцій та дотацій, через що органи місцевого самоврядування: 
- не встигають освоїти кошти трансфертів, реалізувати довготривалі капітальні інфраструктурні об’єкти;
- не мають можливості рівномірно планувати бюджети громад в частині державних трансфертів;
- відволікають власні фінансові ресурси на забезпечення виплати заробітної плати у сферах освіти та охорони здоров’я (делеговані повноваження), що негативно вливає на баланс бюджету, планування подальших видатків.
► Недостатність у територіальних громад фінансових ресурсів на попередження, пом’якшення та усунення наслідків забруднення навколишнього природного середовища
Надходження екологічного податку концентруються на обласному рівні, попри те, що забруднюючі підприємства розташовані безпосередньо в громадах. Як наслідок, актуалізується, зокрема, необхідність перегляду часток розподілу екологічного податку між бюджетами різних рівнів місцевого самоврядування на користь бюджетів територіальних громад.
Асоціація міст України звернулася до Міністерства фінансів України з проханням опрацювати порушенні громадами проблемні питання у сфері місцевих фінансів та сприяти їх подальшому вирішенню, зокрема, шляхом врахування позиції місцевого самоврядування при підготовці відповідних урядових законопроєктів, а також підтримки ухвалення вже зареєстрованих у Верховній Раді України законопроєктів, спрямованих на подальше зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.  
Аналітичний центр АМУ 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)