02 / Липень, 2020

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. №513 «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році». Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. №65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».
Екстрена медична допомога
Збільшено тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою для 100 осіб та становить:
  • протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 р. — 11 661,24 грн;
  • протягом періоду з 1 липня до 31 грудня 2020 р. — 16 393,7 грн.
Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток базової капітаційної ставки, чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 року, розділеної на 100.».
Гострий мозковий інсульт
Збільшено тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачених специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:
  • протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 р. — 19 332,31 грн;
  • протягом періоду з 1 липня до 31 грудня 2020 р. — 26 947 грн.».
Гострий інфаркт міокарда
Збільшено тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачених специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить:
  • протягом періоду з 1 квітня до 30 червня 2020 р. — 16 001,43 грн;
  • протягом періоду з 1 липня до 31 грудня 2020 р. — 30 108 грн.».
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
Продовжено фінансування у вигляді глобальної ставки 100% з червня до вересня. Запланована вартість медичних послуг за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) таким чином:
Місяць
Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків
Частка ставки на пролікований випадок (PPDplan), відсотків
Квітень
100
0
Травень
100
0
Червень
100
0
Липень
100
0
Серпень
100
0
Вересень
100
0
Жовтень
90
10
Листопад
80
20
Грудень
70
30
 
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я
Порядок затверджений постановою 65 доповнено главою 31 такого змісту:
«Глава 31. Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я.
Передбачено, що НСЗУ укладає договори про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я відповідно до укладених надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.
Тариф на перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я застосовується протягом періоду з 1 липня до 31 грудня 2020 р.
Договори про перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я укладаються із закладами, які уклали договір із НСЗУ про надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами з квітня 2020 року, за винятком спеціалізованих стоматологічних закладів, центрів громадського здоров’я, санаторно-курортних закладів, центрів первинної медико-санітарної допомоги, лікарсько-фізкультурних диспансерів (центрів спортивної медицини).
Запланована вартість перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я, передбачених цією главою, за місяць розраховується як комбінація глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору про медичне обслуговування населення надавачем медичних послуг з урахуванням виконання закладом охорони здоров’я плану розвитку, який затверджено власником або госпітальною радою відповідного госпітального округу та є частиною договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, за формулою:
Σfinance = Σglob · (PPGplan + PPCplan · Kplan),
де Σfinance — запланована вартість перехідного фінансового забезпечення;
Σglob — глобальна ставка;
PPGplanPPCplan — відповідні заплановані частки глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору в частині виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я у відповідному місяці;
Kplan — коефіцієнт виконання закладом охорони здоров’я у відповідному місяці плану розвитку, який затверджено власником або госпітальною радою відповідного госпітального округу та є частиною договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Під час розрахунку запланованого обсягу перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я Kplan становить 1.
Розміри часток глобальної ставки та ставки за результатами виконання договору встановлюються таким чином:
Місяць
Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків
Частка ставки за результатами виконання договору (PPCplan), відсотків
Липень
100
0
Серпень
100
0
Вересень
100
0
Жовтень
90
10
Листопад
90
10
Грудень
90
10
 
Під час здійснення виплати вартість перехідного фінансового забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров’я за місяць розраховується за відповідною  формулою.
Фактична глобальна ставка за місяць перераховується виходячи з фактичної вартості наданих медичних послуг надавачем цим послуг за договорами медичного обслуговування за програмою медичних гарантій за звітний місяць, до якого включено пакети медичних послуг, зазначені в главах 3–26 цього Порядку, за відповідною формулою.
Виплати на перехідне фінансове забезпечення закладів охорони здоров’я здійснюються виключно в разі позитивного значення суми глобальної ставки за звітний місяць, розрахованої за формулою, зазначеною в главі 31  Порядку.
Виплата частки ставки за результатами виконання договору (PPCplan) здійснюється за результатами моніторингової оцінки виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я за місяць, а Kplan становить:
  • якщо показники плану розвитку за звітний місяць виконано — 1;
  • якщо показники плану розвитку за звітний місяць не виконано — 0.
У разі коли показники плану розвитку за звітний місяць не виконано, то моніторингова оцінка виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я повторно проводиться в наступному місяці.
Власник закладу охорони здоров’я або госпітальна рада відповідного госпітального округу проводить моніторингову оцінку виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я та складає звіт з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я. Затверджений власником закладу охорони здоров’я або госпітальною радою відповідного госпітального округу звіт з моніторинговою оцінкою виконання плану розвитку закладу охорони здоров’я подається до НСЗУ для здійснення виплат за відповідний звітний період.».
Все фінансування відбуватиметься починаючи з 1 липня і до кінця 2020 р. Зараз НСЗУ укладає договори із відповідними закладами. За словами Міністра охорони здоров’я, наразі в Україні 332 медичних заклади опинилися на межі існування  мають дефіцит державного фінансування, що становить більше ніж 50%.
Асоціація міст України прогнозувала, що буде ряд медичних закладів, які не зможуть з 1 квітня перейти на нову форму роботи через недостатні фінансові та кадрові ресурси, застарілу або відсутню матеріально-технічну базу, інформаційні системи. Значна кількість населення буде позбавлена можливості отримати доступну та якісну медичну допомогу. Слід звернути увагу на недостатній рівень фінансування, який не дозволяє органам місцевого самоврядування забезпечити виконати вимоги Програми медичних гарантій та виконувати делеговані державою повноваження на забезпечення доступності і безоплатності медобслуговування. Закладами охорони здоров'я було обраховано тарифи на затверджені постановою КМУ від 05.02.2020 №65 пакети медичних послуг. Ці тарифи у більшості значно занижені та не покривають реальної собівартості таких послуг. Ситуація з епідемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, в якій опинилися громади, змусила змістити акценти на запровадження протиепідемічних заходів у протидії поширенню коронавірусу. Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити готовність закладів охорони здоров’я до прийому хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV та своєчасного виявлення її. Повинні бути в наявності необхідні лікарські засоби, дезінфекційні засоби та засоби індивідуального захисту, спеціальне медичне обладнання тощо. Це суттєво ослабило місцеві бюджети. 
Асоціація міст України, захищаючи та турбуючись про інтереси органів місцевого самоврядування, здійснює моніторинг проведення реформ в охороні здоров’я та їх вплив на доступність і якість медичної допомоги в громадах. АМУ вважає, що порушені муніципалітетами проблеми повністю віддзеркалюють реальну ситуацію в охороні здоров’я країни. 
Асоціація міст України зібрала та надіслала до Офісу Президента, МОЗ України та НСЗУ проблемні питання, які виникли у громадах у зв’язку з укладанням договорів з НСЗУ зі змінами у фінансовій діяльності медичних закладів і потребують першочергового вирішення. АМУ застерігала про ризики, які виникнуть в охороні здоров’я.
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)