28 / Листопад, 2019

27 листопада, Уряд ухвалив Програму медичних гарантій для первинної з 1 січня та для вторинної, третинної, екстреної, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації з 1 квітня 2020 року. Також Програма медичних гарантій для населення діятиме для реімбурсації ліків при серцево-судинних захворюваннях, бронхіальній астмі та цукровому діабеті І та ІІ типу. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України. На Програму медичних гарантій на 2020 рік передбачено 72 млрд гривень.
Змінами до постанови № 410 від 28 лютого 2019 року “Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій“ у 2020 році усі види медичних послуг в Україні мають оплачуватися НСЗУ на підставі підписаних договорів. Унесені зміни дозволять заключати договори закладам всіх видів медичної допомоги.
Розширюється можливість внесення більшості інформації для укладення і виконання договору про медичне обслуговування в електронну систему. Це може спростити процеси укладення договорів та багаторазового використання інформації в електронній системі охорони здоров’я для різних типів договорів, що також потребує відповідних змін у порядок укладення договорів.
Крім того ухвалено проєкт постанови «Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік». Цією постановою визначається, що оплата послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров’я України буде продовжуватися так само, як і у 2019 році, тобто за кількістю поданих декларації лікарям цього закладу.
Постанова запроваджує нову базову ставку та коефіцієнти. У 2020 році розрахункова капітаційна ставка складатиме 600 грн, але коригувальні коефіцієнти знижено, і тому оплата за кожну вікову групу залишиться на рівні 2019 року. За дорослого віком від 18 до 39 років НСЗУ буде так само, як і у 2019 році оплачувати 370 грн, а за дитину до 5 років - 1440 грн. Ураховуючи 33 мільйона осіб, які підписали декларацію з лікарем закладається відразу дефіцит коштів на надання первинної медичної допомоги.
Вікова група
2019
 2020
від 0 до 5 років
4
2,465
від 6 до 17 років
2,2
1,356
від 18 до 39 років
1
0,616
від 40 до 64 років
1,2
0,739
понад 65 років
2
1,232

 

Також вносяться зміни до постанови про пілотний проєкт в Полтавській області, якими в першому кварталі 2020 року буде продовжено пілотний проєкт. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році» закріплює, за яким механізмом і на основі чого відбуватиметься оплата кожного виду допомоги, та відповідно формулу, за якою буде розраховуватися тариф на медичну послугу.

Ухвалено постанову «Деякі питання створення госпітальних округів». Ця постанова затверджує оновлений порядок створення госпітальних округів, а також типове положення про госпітальну раду. Це значить, що тепер буде відмінено рішення Уряду про затвердження складу госпітальних округів (відповідний проект акта знаходиться на сайті МОЗ України на обговоренні). Починаємо знову. Мережа медичних закладів має бути спланована і працювати максимально ефективно та забезпечити фізичний доступ пацієнта до лікаря. Органи місцевого самоврядування неодноразово піднімали питання та АМУ про це постійно звертала увагу профільного Міністерства (лист АМУ) щодо:

  • недієвості та неефективності госпітальних рад (прийняті пропозиції та рішення не приймаються до виконання); недосконалість формули визначення складу госпітальної ради госпітальних округів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 20.02.2017 року №165, а саме більшість сформована таким чином, що навіть нечисельні громади (3000-5000 мешканців) мають свого представника, а центри госпітальних округів, які представляють більше половини мешканців округу, опиняються в меншості представництва в госпітальній раді (від невеликих ОТГ більше ніж від міст зі значно більшою кількістю населення), що призводить до дисбалансу у складі Госпітальної ради, неможливості прийняття нею ефективних рішень щодо оптимізації та перепрофілюванню малопотужних лікарень;
  • відсутності рекомендацій стосовно створення мережі закладів охорони здоров’я у рамках госпітальних округів (окрім багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування І та ІІ рівнів та перинатальних центрів), у першу чергу, з урахуванням потреб громад.
Договори про медичне обслуговування населення медичні заклади укладають з Національною службою здоров'я України. Для цього медичні заклади, що надають вторинну та третинну медичну допомогу повинні оцінити майно, перетворитися на комунальні некомерційні підприємства, поставити комп'ютери, інформаційну медичну систему для підключення до національної системи електронного здоров'я eHealth та отримати ліцензію на медичну практику. 
Довідково. 
Асоціація міст внесла пропозиції до законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000 від 15.09.2019), який знаходиться на розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування і поданий Урядом. За результатами проведеного комплексного аналізу зазначених законодавчих ініціатив у сфері охорони здоров’я Асоціація вважати необхідним наступне:
  • Збільшити фінансування Програми державних гарантій медичного обслуговування населення на 31,9 млрд гривень.
Фінансування Програми державних гарантій медичного обслуговування населення передбачено в розмірі 72,3 млрд грн, а розмір медичної субвенції на перший квартал 2020 року - 14,5 млрд грн. Однак, потреба медичної галузі за орієнтовнми розрахунками становить 118,6 млрд грн.
Прикінцевими положеннями проєкту Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік» (далі – Проєкт закону) установлено, що абзац другий частини п’ятої статті 4 та абзац другий частини третьої статті 10 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів. В обґрунтуванні зафіксовано, що зазначену норму у проекті Державного бюджету України на 2020 рік передбачено, оскільки відсутні додаткові кошти на реалізацію відповідних законів.
Перша згадана норма абзацу другого частини п’ятої статті 4  передбачає, що «Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій, щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) у розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту України. Видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету». Та, що стосується норми абзацу другого частини третьої статті 10, то вона визначає «При розрахунку тарифів та коригувальних коефіцієнтів базою для визначення компонента оплати праці медичних працівників є величина, що є не меншою за 250 відсотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в якому будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти».
Тому Асоціацією  було внесено пропозицію виключити з пункту 4 Прикінцевих положень Законопроєкту наступні слова «абзац другий частини п’ятої статті 4 та абзац другий частини третьої статті 10 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31)» як такі, що обмежують право громадян на охорону здоров'я, доступну медичну допомогу та порушують право медичних працівників на гідну заробітну плату. 
Отже, про яку доступну  медичну допомогу може йти мова. Важко уявити, як можуть бути здійснені ефективні реформи в охороні здоров’я без підтвердження необхідними ресурсами.
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)