14 / Липень, 2020

На громадське обговорення винесено проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку видачі, продовження та обліку документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність». 
Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність» розроблено з метою врегулювання порядку видачі документів що засвідчують тимчасову непрацездатність із використанням веб-орієнтованого сервісу внесення даних про тимчасову непрацездатність в Електронний реєстр листків непрацездатності (до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системі охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності).
Чинна Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян затверджена наказом МОЗ України від 13 листопада 2001 року № 455, зареєстрованим в Мінюсті України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196. На сьогодні механізм видачі документів що засвідчують тимчасову непрацездатність, встановлений зазначеною Інструкцією, заснований на паперовій формі листків непрацездатності (виписуються бланки встановленої форми). Заповнення бланків здійснюється згідно Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ України, Мінсоцполітики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року 2 № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованим в Мінюсті України 17 листопада 2004 року за № 1456/10055. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328 «Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього» передбачає організацію процесу видачі листків непрацездатності через взаємодію інформаційно-телекомунікаційних систем, з обов’язковим введенням даних в Електронний реєстр листків непрацездатності в електронному вигляді, з метою забезпечення накопичення, зберігання та використання інформації про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності для реалізації прав застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. До забезпечення інформаційної взаємодії електронної системі охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності, порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього визначається постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 159 «Про особливості ведення Електронного реєстру листків непрацездатності до забезпечення інформаційної взаємодії електронної системи охорони здоров’я з Електронним реєстром листків непрацездатності». Відповідно до пункту 2 цієї постанови, МОЗ України до 01.04.2020 р. мав розробити та затвердити за погодженням з Фондом Соціального страхування України порядок видачі, продовження та обліку листків непрацездатності.
Відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67, одним із головних завдань цифрової медицини є перехід медичного документообігу в електронний формат. Запровадження нового порядку видачі листків непрацездатності із застосуванням веб-орієнтованого сервісу слугуватиме тимчасовим рішенням, яке забезпечить електронну взаємодію медичних працівників з Електронним реєстром листків непрацездатності в процесі видачі листків непрацездатності до моменту, коли функціонал медичних висновків про тимчасову непрацездатність буде повноцінно реалізовано в центральній базі даних Електронної системи охорони здоров’я.
На сайті Міністерства можна можна ознайомитися, опрацювати проєкт наказу та підготувати пропозиції.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)