12 / Червень, 2020

1 квітня 2020 року стартувала Програма державних гарантій медичного обслуговування населення. Постанова від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» визначає механізми забезпечення оплати медичних послуг, повʼязаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації, що розпочне діяти з 1 квітня 2020 року. У межах програми медичних гарантій здійснюється реімбурсація лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми. НСЗУ в рамках програми медичних гарантій укладає договори про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій.
АМУ прогнозувала, що буде ряд медичних закладів, які не зможуть з 1 квітня перейти на нову форму роботи через недостатні фінансові та кадрові ресурси, застарілу або відсутню матеріально-технічну базу, інформаційні системи. Значна кількість населення буде позбавлена можливості отримати доступну та якісну медичну допомогу. Слід звернути увагу на недостатній рівень фінансування, який не дозволяє органам місцевого самоврядування забезпечити виконати вимоги Програми медичних гарантій та виконувати делеговані державою повноваження на забезпечення доступності і безоплатності медобслуговування. Закладами охорони здоров'я було обраховано тарифи на затверджені постановою КМУ від 05.02.2020 №65 пакети медичних послуг. Ці тарифи у більшості значно занижені та не покривають реальної собівартості таких послуг.
Ситуацію в охороні здоров`я, як і в цілому по країні, загострила пандемія коронавірусу. Окремо потребують врегулювання та визначення джерел фінансування проведення медичних оглядів дітей, працівників бюджетних сфер; участь лікарів та медсестер у військово-лікарських/призовних комісіях тощо. З самого початку проведення змін в охороні здоров’я серед багатьох проблемних питань, які порушують громади-члени АМУ, одним із ключових залишається фінансове забезпечення медичного обстеження призовників та діяльності військово-лікарських комісій. Здійснюючи постійний моніторинг проведення реформ в охороні здоров’я та їх вплив на доступність та якість медичної допомоги в громадах, АМУ постійно збирає проблемні питання, які виникають перед громадами у зв’язку з укладанням договорів з НСЗУ, змінами у фінансовій діяльності медичних закладів і потребують першочергового вирішення. Проблемні питання було надіслано до Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я.
Стаття 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії» передбачає, що програмою медичних гарантій визначається перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України. Статтею 10 цього закону визначено, що для всієї території України встановлюються єдині тарифи оплати надання медичних послуг, які надаються пацієнтам за програмою медичних гарантій, і оплата згідно з тарифом гарантована всім надавачам медичних послуг відповідно до укладених з ними договорів про медичне обслуговування населення. А тарифи розробляються і затверджуються в порядку, передбаченому для програми медичних гарантій та є її невід’ємною частиною. Тариф сплачується Національною службою здоров’я за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до програми медичних гарантій безпосередньо надавачам медичних послуг.
Наказом Міноборони передбачено, що кожний призовник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за наявності медичних показань і лікарями інших спеціальностей. У свою чергу, Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ від 27 грудня 2017 року №1075 передбачає, утому числі, витрати на заробітну плату медичних працівників та пов’язані з нею нарахування.
У межах програми медичних гарантій, визначеної постановою від 5 лютого 2020 року №65, надається Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу. Специфікацією цього пакету встановлено, що він включає, зокрема, надання консультативної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень тощо. Це означає, що огляд призовників є частиною пакету амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізована) медичної допомоги і тому повинен оплачуватися НСЗУ.
Ситуація з епідемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, в якій опинилися громади, змусила змістити акценти на запровадження протиепідемічних заходів у протидії поширенню коронавірусу. Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити готовність закладів охорони здоров’я до прийому хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV та своєчасного виявлення її. Повинні бути в наявності необхідні лікарські засоби, дезінфекційні засоби та засоби індивідуального захисту, спеціальне медичне обладнання тощо. Це суттєво ослабило місцеві бюджети.
Асоціація міст звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням врегулювати питання забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету медичного обстеження призовників до Збройних Сил України.
Під час брифінгу 7 червня 2020 року Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив:
“Зараз ми виправляємо помилки у плануванні медичної реформи, допущені попереднім керівництвом МОЗ. Здійснюється детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, метою експертизи є визначення спроможності та ефективності госпітальної мережі. Міністерство розпочало розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі”.
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)