25 / Червень, 2024

В Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної служби надано пропозиції та зауваження Асоціації міст України до проєкту Закону України «Про Національну установу розвитку», реєстр. №11238, а саме:

1) виключити з пункту 8 частини першої статті 2 законопроєкту слова «програм органів місцевого самоврядування»;
2) викласти в проєкті визначення основних термінів;
3) змінити термін «відбудова економіки України» на «економічне відновлення України»;
4) передбачити можливість кредитів для комунальних підприємств, установ та організацій;
5) доповнити проєкт посиланням та зв’язком зі Стратегічною інвестиційною радою.
 
03 червня 2024 року Верховна Рада України у першому читанні схвалила за основу проєкт Закону України «Про Національну установу розвитку», яким передбачається створення Національної установи розвитку, що виконуватиме функції із забезпечення фінансової та іншої підтримки розвитку та економічного відновлення України, шляхом реорганізації Фонду розвитку підприємництва. 
 
Законопроєктом №11238 визначаються ключові питання щодо діяльності Національної установи розвитку, зокрема, такі як
- види, умови та принципи здійснення діяльності;
- управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Національної установи розвитку, та входження у статутний капітал Національної установи розвитку; 
- порядок скликання, компетенція та порядок прийняття органами управління рішень;
- державне регулювання діяльності та інші.
 
Відповідно до законопроєкту №11238 цільовою групою суб’єктів підприємництва, на яких буде спрямована підтримка Національної установи розвитку, визначені кредитоспроможні суб’єкти мікро-, малого та середнього підприємництва, які мають потенціал розвитку, або вид їх економічної діяльності чи напрям їх підтримки є пріоритетним для економіки України, та які через недосконалість або нерозвиненість роботи ринкових механізмів, кризу або інші обставини не мають доступу до фінансування на адекватних умовах або такий доступ ускладнений.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)