28 / Серпень, 2019
Наказом Мінекономрозвитку від 19.08.2019 № 1420 до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено приватний індустріальний парк «Бізнес Прайм». Ініціатор створення – ТзОВ «Рубікон Трейд». Земельна ділянка приватної власності площею 17,5 га, на якій створено індустріальний парк "Бізнес Прайм", знаходиться у с. Тернопілля Тростянецької сільської об'єднаної територіальної громади Миколаївського району Львівської області. Це 41 зареєстрований індустріальний парк в Україні та 7 у Львівській області.
Тростянецька сільська рада Об'єднаної сільської територіальної громади підтримала створення індустріального парку (лист від 08.08.2019 № 02.2-26/629).
Заявлений строк функціонування індустріального парку – 30 років.
Метою створення індустріального парку є формування єдиної території з облаштованою інфраструктурою для розміщення нових господарських підприємств переробної промисловості, інноваційної сфери, логістики i надання супутніх послуг, підвищення конкурентоспроможності регіону.
Функціональне призначення індустріального парку передбачає створення комфортних умов для провадження його учасниками господарської діяльності у галузях промислового виробництва та сфері не фінансових послуг:
  • виробництво харчових продуктів та безалкогольнихнапоїв,зберіганняiпереробка продукції рослинництва i тваринництва;
  • текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із тканин i шкіри та інших матеріалів з використанням інноваційних технологій;
  • оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини;
  • машинобудування, приладобудування, виробництво електричного, електронного та оптичного обладнання;
  • надання послуг в сфері телекомунікацій та IT;
  • логістичні послуги з оптимізації транспортних потоків в зовнішньоекономічному обороті між ЄС та Україною , складське господарство та допоміжна діяльність у сфера транспорту.
За попередніми розрахунками на території індустріального парку може бути створено до 1750 нових робочих місць. Прогнозується, що завдяки функціонуванню індустріального парку до місцевого бюджету надійдуть такі доходи: податок з доходів фізичних осіб – 5,87 млн грн/міс.; надходження від оренди землі – 189 тис. грн/рік.
ТзОВ "Рубікон Трейд" уклало меморандуми з двома потенційними учасниками індустріального парку.
За інформацією Мінекономрозвитку, станом на сьогодні, у 17 індустріальних парках – вибрано керуючі компанії, у семи – залучено учасників.
 
Експерт з місцевого економічного розвитку АМУ входить до складу Міжвідомчої комісії з підготовки рекомендацій щодо включення індустріальних (промислових) парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків.  
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)