13 / Березень, 2020
13 березня відбулося виїзне позачергове засідання Кабінету Міністрів України, під час якого розглядалося питання проведення реформи системи містобудування. Зокрема, на засіданні було прийнято такі постанови Кабінету Міністрів України:
   - «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду»;
   - «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Постановою «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» передбачено позбавити ДАБІ великої частини функцій, які розподіляються між двома державними органами. Так, Уряд прийняв рішення створити:
  • Державну інспекцію містобудування України, як центральний орган виконавчої влади, за якою закріпити функцію здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а за Державною архітектурно-будівельною інспекцією залишити дозвільну та реєстраційну функції.
  • Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні України, як центральний орган виконавчої влади, який здійснює функцію технічного регулювання у сфері містобудування.
На офіційному сайті Мінрегіону дані проєкти постанов були опубліковані 25.02.2020 і остаточно прийняті через 16 днів.Тобто не було дотримано процедуру публічного обговорення. Всупереч п.7 параграфу 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №950, зазначені проєкти постанов не надсилалися на погодження Асоціації міст України. Відсутність консультацій з органами місцевого самоврядування також суперечить ч. 6 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.1997 № 452/97-ВР.
Нагадаємо, більше 100 муніципалітетів на сьогодні виконують повноваження у сфері державного архітектурно-будівельного контролю. Варто також згадати, що саме передача цих повноважень органам місцевого самоврядування була одним із перших кроків децентралізаційної реформи. Асоціація міст України наголошує, що із проєктів постанов не зрозуміло подальшу долю органів ДАБК при органах місцевого самоврядування.
В п. 7 проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» передбачалося зупинити дію постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування України, без вказівки строків, у межах яких має розпочати виконання функцій і повноважень новоутворена Державна інспекція містобудування України. Це суттєво ускладнить виконання відповідних функцій органами місцевого самоврядування.
Наводимо презентований на засіданні Уряду графік цієї реформи:

Подивитися повну версію виїзного позачергового засідання Кабінету Міністрів України можна за посиланням

 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)