26 / Лютий, 2021
24 лютого Уряд затвердив Державну програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року (ознайомитись з Державною програмою). Метою Програми є удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації а також підвищення ефективної взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.
Мету програми пропонується досягнути шляхом:
удосконалення системи запобігання та протидії насильству, а також відповідної нормативно-правової бази;
► формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильства та посилення готовності протидіяти його проявам, небайдужого ставлення до постраждалих осіб;
► запровадження системного реагування на насильство;
► забезпечення постраждалим особам незалежно від віку та стану здоров’я доступності до комплексних послуг;
► надання доступних якісних соціальних послуг постраждалим особам;
► належного розслідування фактів домашнього насильства, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їх поведінки на ненасильницьку;
► підвищення рівня поінформованості населення;
► надання кожній постраждалій особі інформації про її права та забезпечення реалізації таких прав;
► створення єдиного підходу для розвитку і розбудови притулків та відповідної інфраструктури для постраждалих осіб від домашнього насильства;
► забезпечення доступу до загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб.
Програму планується реалізовувати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
Орієнтовний обсяг фінансування програми, тис. грн
 
2021
2022
2023
2024
2025
державний бюджет
274 290
261 188
230 977
33 166
33 464
місцеві бюджети
54 446
74 460
75 405
89 294
97 576
інші джерела
13
18
20
23
28
 
Нагадаємо, що Асоціація міст України залучена до вдосконалення роботи урядової «гарячої лінії» з протидії насильству
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)