20 / Березень, 2020
Конвенція ООН про права дитини визначає, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Адже установи, служби і органи, відповідальні за піклування про дітей або їх захист мають відповідати нормам, встановленим компетентними органами в галузі безпеки й охорони здоров`я, зокрема з точки зору численності і придатності їх персоналу та компетентного нагляду.
Оскільки децентралізаційна реформа та реформа місцевого самоврядування направлені на покращення добробуту громадян, новостворені об’єднані територіальні громади, відповідно до чинного законодавства, повинні у своїх діях не забувати про забезпечення інтересів дітей. Так, стаття 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» визначає функціонування служб у справах дітей органів місцевого самоврядування в ОТГ. Інші законодавчі акти (зокрема закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, Порядок взаємодії органів державної влади, органів місцевого  самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю) визначають дії органів місцевого самоврядування в ОТГ з питань захисту прав дітей. Статті 32 та 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» також визначають делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, які стосуються дітей.
Тобто чинне законодавство визначає, що виконавчі органи рад ОТГ відповідальні за захист прав дітей. Проте захист прав дітей здійснюється, зокрема, службами у справах дітей.
З метою виконання законів України органи місцевого самоврядування в ОТГ повинні на себе взяти відповідні повноваження. Неможливість органу місцевого самоврядування виконувати передбачені законами повноваження з питань захисту прав дітей може призвести до визнання такого органу неспроможним та поставити під сумнів доцільність його подальшого функціонування.
АМУ звертає увагу, що служби у справах дітей райдержадміністрації не заміняють служби у справах дітей рад ОТГ, а лише доповнюють їх діяльність. Наявність служби у справах дітей в РДА не дає право громадам не створювати таку службу та не брати на себе відповідні повноваження. Такого висновку дійшов Адміністративний Суд (справи № 620/3802/19). Окрім того, Суд зобов’язав раду ОТГ створити у складі виконавчих органів ради службу у справах дітей.
АМУ рекомендує органам місцевого самоврядування в об'єднаних територіальних громадах взяти на себе повноваження із захисту прав дітей та створити службу у справах дітей.
 
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)