02 / Жовтень, 2019
Державна регуляторна служба України (ДРС) звернулась до Кабінету Міністрів України з проханням скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №823 «Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю». У зв'язку з цим Асоціація міст України звернулась до Прем’єр-міністра України О.Гончарука з проханням не скасовувати чинний Порядок здійснення контролю додержанням законодавства про працю.
У зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати у 2017 року (до 3200 грн), виникла загроза різкої тінізації зайнятості, про що свідчить зростання чисельності працюючих у неформальному секторі економіки, яка у 2016 році досягла 3,7 млн громадян. Тому Верховна Рада України Законом від 06.12.2016 №1774 надала право органам місцевого самоврядування (ОМС) здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю. Рішення делегувати ОМС зазначені повноваження було логічним і послідовним у контексті децентралізаційної реформи, оскільки саме на місцях:
  • найкраще знають, які суб’єкти господарювання порушують закон у сфері праці та зайнятості;
  • найбільше зацікавлені у детінізації праці з метою зростання зайнятості власної територіальної громади та доходів місцевих бюджетів.
Асоціація міст наголошує на тому, що:
1. Скасування Постанови №823 призведе до тінізації зайнятості
ОМС почали здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю лише з 2018 року та за рік досягнули вражаючих результатів:
  • кількість застрахованих осіб зросла на 387 тис. осіб, тобто майже в 4 рази більше, ніж у 2017 році (97 тис. осіб);
  • кількість найманих працівників зросла на 240 тис. осіб, тобто в 12 разів більше, ніж у 2017 році (20 тис. осіб);
  • рівень безробіття населення віком 15–70 років знизився до 9,3 % та досягнув найнижчого показника, починаючи з 2014 року;
  • рівень зайнятості населення віком 15–70 років підвищився до 56,6 % та досягнув найвищого показника, починаючи з 2014 року.
Позбавлення ОМС права здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю через рішення Апеляційного суду м.Києва 14.05.2019 зразу призвело до тінізації ринку праці. За травень-червень 2019 року через відсутність контролю кількість найманих працівників зменшилась на 284 тис. осіб (на 2,7%), хоча починаючи з січня 2019 року вона зростала. Зазначаємо, що у відповідний період 2018 року кількість зайнятих працівників зростала. Тобто, у разі скасування Постанови №823 продовжиться тінізація зайнятості.
2. Скасування Постанови №823 призведе до звільнення працівників місцевого самоврядування
Скасування Постанови № 823 призведе до того, що 562 інспектора праці – посадових осіб місцевого самоврядування будуть позбавлені законних повноважень здійснювати відповідний контроль. Так, на сьогодні 86% виконавчих органів міських рад міст обласного значення та 50% виконавчих органів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю. Тобто, якщо Уряд скасує Постанову №823, 562 посадові працівники місцевого самоврядування можуть бути звільнені через законодавчі обмеження повноважень ОМС.
 
3. Скасування постанови №823 суперечить курсу Президента України на детінізацію зайнятості
Згідно з Указом Президента України від 20.09.2019 № 713/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» Кабінету Міністрів України доручено до 01.12.2019 зменшити нелегальну зайнятість, зокрема шляхом детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, посилити відповідальність за порушення законодавства про працю. Скасування Постанови №823 призведе до діаметрально протилежних результатів.
У разі прийняття рішення Урядом розробити проект Закону, яким встановлюватимуться особливості здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, АМУ просить долучити її представників до його розробки. В той же час Асоціація міст України вважає, що розробка та прийняття законодавства не має впливати на можливість громад виконувати свої законні повноваження.
 
Асоціація міст України просить Прем’єр-міністра України не скасовувати Порядок здійснення контролю за додержанням законодавства про працю, оскільки це призведе до тінізації ринку праці та інших негативних наслідків 
 
Ознайомитися з Оновленим методичним посібником АМУ «Здійснення органами місцевого самоврядування контролю за додержанням законодавства про працю»

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)