20 / Серпень, 2019
Під час опрацюванні постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №616 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. №877 «Про затвердження Порядку та умов надання у  2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (Порядок №616) органи місцевого самоврядування стикнулись з рядом запитань та звернулися до АМУ щодо надання роз'яснення.
Асоціація міст України надає відповіді на запитання громад:
Коли має бути враховано вік особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до 23-років?
Виходячи з постанови КМУ №616, ключовою нормою є прийняття рішення місцевою комісією про придбання дитині житла або виплата їй грошової компенсації. Тому особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не має досягнути 23 років до моменту прийняття місцевою комісією Рішення, передбаченого пункту 30 Порядку №616.
 
Якщо дитина на момент написання заяви має свою сім’ю (дітей, чоловіка/дружину), чи розраховується гранична вартість з урахуванням членів сім’ї?
Ні. Порядок № 616 передбачає забезпечення тільки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а не їх сімей.
 
В пункті 19 Порядку №616 зазначено, що не допускається одночасне перебування дитини на квартирному обліку за місцем її походження та за місцем її проживання. Чи стосується це внутрішньо переміщених дітей? До чиєї компетенції належить перевірка неперебування на квартирному обліку за місцем походження/проживання?
Статтею11 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що органи місцевого самоврядування забезпечують зарахування внутрішньо переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Також на сьогодні неможливо підтвердити неперебування на квартирному обліку осіб на тимчасово окупованих територіях. Тому, логічним є не застосовувати норми абзацу другого пункту 19 Порядку №616 до дітей, у випадку неможливості підтвердити їх перебування на квартирному обліку за місцем походження. Перевірка неперебування на квартирному обліку за місцем походження/проживання дитини, на думку АМУ, належить до повноважень місцевої комісії відповідно до абзацу п'ятого пункту 8 Порядку №616.
 
Чи буде затверджено бланк заяви на отримання житла/виплату компенсації або вона має надаватись в довільній формі? На чиє ім’я пишеться заява – голови міської комісії, чи керівника органу соціального захисту населення?
Затвердження форми заяви не передбачено чинним законодавством. Тому вона подається в довільній формі. Оскільки відповідно до пункту 24 Порядку №616 дитина звертається з відповідною заявою до органу соціального захисту населення, логічно, що заява пишеться на ім’я керівника цього органу. Водночас, це не визначено  Порядком №616
 
Пунктом 23 Порядку № 616 передбачено, що орган соціального захисту населення надсилає рекомендованим листом дитині за місцем її проживання/перебування повідомлення. Яким чином, від кого та за яких умов управління отримує інформацію про осіб, яких необхідно запросити до управління, з уточненими адресами, телефонами, електронною поштою?
Інформацію щодо дітей, які перебувають на квартирному обліку, доцільно отримувати від виконавчого органу ради, до повноважень якого відноситься ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (детальніше - Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 №470). Інформацію про дітей доцільно отримувати від міської служби у справах дітей (детальніше – Наказ Міністерства соціальної політики України від 28.12.2015 №1256 «Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів»). Питання щодо отримання інформації доцільно визначати на засіданні місцевої комісії, оскільки до її компетенції належать формування потреби, уточнення пропозицій та визначення дітей, які будуть забезпечені житлом.
 
Пунктом 28 Порядку №616 передбачено, що документи, зазначені в абзацах 6, 8-14 цього пункту, у разі придбання житла за рахунок коштів грошової компенсації, подаються після вибору житлового приміщення. На розгляд комісії орган соцзахисту має передавати пакет документів, після надання всіх, зазначених у пункті 28 документів, чи тільки ті, що зазначені у абзаців 1-5, 7 цього пункту?  У який термін дитина має надати документи, зазначені в абзацах, 8-14, після надання заяви?
Для придбання житла комісії подається увесь пакет документів, передбачений пунктом 28 Порядку №616. Для виплати грошової компенсації комісії подаються документи, окрім зазначених в абзацах 6, 8-14 пункту 28. Відповідно до пункту 40 Порядку №616 грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку. Термінів для подачі документів, визначених абзацами 6, 8-14 пункту 28 не передбачено.
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)