10 / Вересень, 2019
Асоціація міст України проаналізувала проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування» від 29.08.2019 №1064 та пов’язаний з ним проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування)» від 29.08.2019 №1041, які знаходяться на розгляді у парламентських Комітетах з питань бюджету і з питань транспорту та інфраструктури, та надала свої висновки і пропозиції (пропозиції АМУ щодо законопроєктів №1064 та №1041 до Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури (лист АМУ) та до Комітету ВРУ з питань бюджету (лист АМУ)).
Законопроєктом №1064 пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу, передбачивши, що за бюджетними програмами, які здійснюються із використанням коштів Державного дорожнього фонду, розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання понад фактичних надходжень спеціального фонду з урахуванням того, що кредиторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів за середньостроковими зобов’язаннями за договорами на кінець поточного бюджетного періоду не може перевищувати залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, утвореного за рахунок надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду.
Законопроєктом №1041 пропонується внести зміни до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», якими скасувати погодження Комітетом Верховної Ради з питань бюджету переліків об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг. 
Окрім того, проєкти Законів України №1064, №1041 передбачають, що:
  • Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення з переліком автомобільних доріг, на яких заплановано роботи з нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, із зазначенням обсягів фінансування таких доріг в розрізі балансоутримувачів, затверджується Кабінетом Міністрів України.
  • Складений відповідно до Державної цільової економічної програми щорічний перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері дорожнього господарства.
Асоціація міст України підтримує необхідність забезпечення виконання середньо- та довгострокових зобов’язань за договорами на нове будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, передбачену аконопроєктами №1064 та №1041. Разом з тим АМУ звертає увагу на існування недоліків чинного механізму використання ОДА коштів субвенції з Дорожнього фонду на дороги місцевого значення, вулиці і дороги комунальної власності, а саме:  
  • ОДА не визначають чітких пріоритетів для фінансування відновлення місцевих доріг, зокрема забезпечення доступності освітніх та медичних послуг, а відтак не враховуються першочергові потреби громад на формування спроможних мереж закладів освіти та охорони здоров’я (є приклади, коли створена опорна школа, до якої не відремонтована дорога і, як результат, батьки відмовляються віддавати дітей до цієї опорної школи);
  • кошти субвенції переважно спрямовується на дороги місцевого значення, а не на вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах, хоча Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» передбачає таку можливість;
  • високий рівень суб’єктивізму та непрозорості при розподілі субвенції з Дорожнього фонду на місцях.
Зважаючи на це та з метою врахування потреб громад на формування спроможних мереж закладів освіти та охорони здоров'я, АМУ пропонує прийняти зміни до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», якими: 
1. Визначити чіткі критерії розподілу субвенції на відновлення мережі доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із врахуванням потреб громад на формування спроможних мереж закладів освіти та охорони здоров’я та передбачити прозорий механізм розподілу субвенції:
  • 10 відсотків загального обсягу субвенції як і зараз залишається бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у місті Києві;
  • 55 відсотків загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними обласними бюджетами та бюджетом Автономної Республіки Крим залежно від протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
  • 35 відсотків загального обсягу субвенції розподіляється між відповідними бюджетами місцевого самоврядування (крім бюджету міста Києва) залежно від протяжності вулиць і доріг комунальної власності у відповідній адміністративно-територіальній одиниці станом на 1 січня року, що передує плановому на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності.
2. Передбачити, щоб перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджувався Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією.
Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджувався виконавчими органами відповідних місцевих рад, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи відповідних місцевих рад при затвердженні відповідного переліку мають у першу чергу враховувати потребу в підвищенні транспортної доступності мереж закладів освіти та охорони здоров’я, зокрема в сільській місцевості, у яких здійснено реіновацію (відновлення), мережі вулиць і доріг населених пунктів, які є складовими та/або суміщаються з автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, якими забезпечується транспортування учнів та/або пацієнтів до закладів освіти та/або охорони здоров’я.
 
Асоціація міст України звернулась до голів парламентських Комітетів з проханням врахувати пропозиції АМУ під час розгляду законопроєктів №1064 №1041, зокрема, щодо запровадження чіткого механізму розподілу дорожньої субвенції з урахуванням потреб громад.
Аналітичний центр АМУ
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)