23 / Травень, 2019
Асоціація міст України розглянула проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну соціальну службу України», який розглядався на засіданні Кабміну та направлений на доопрацювання 22.05.2019.
 
Проектом постанови пропонується затвердити положення про Державну соціальну службу України, яка здійснюватиме контроль, зокрема за діяльністю ОМС, щодо:
• додержання вимог законодавства під час надання соціальної підтримки (зокрема соціальних послуг);
• здійснення державного контролю за використанням коштів місцевих бюджетів, спрямованих на надання соціальної підтримки.
Відповідно до статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади. На сьогодні у діючих законах України не передбачено повноважень органів державної влади здійснювати контроль за додержанням вимог законів під час надання соціальних послуг. Також, законами України не передбачено здійснення Держсоцслужбою державного контролю за використанням коштів місцевих бюджетів. Так, главою 17 Бюджетного кодексу України встановлено виключний перелік органів, які здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Тобто, вищезазначені норми проекту Положення не відповідають нормам чинного законодавства.
Це ж зауваження стосується і повноважень Держсоцслужби, які вона здійснюватиме для виконання покладених на неї завдань щодо:
• контролю соціальної підтримки та надання соціальних послуг;
• затвердження щорічних планів проведення перевірки ОМС, суб’єктів, що надають соціальні послуги, щодо правильності надання соціальної підтримки з питань:
-         дотримання законодавства при наданні соціальної підтримки;
-         використання коштів державного та місцевих бюджетів, спрямованих на виконання програм соціального захисту населення;
• забезпечення проведення планових та позапланових перевірок органів місцевого самоврядування, суб’єктів, що надають соціальні послуги щодо правильності надання соціальної підтримки.
 
Проектом Положення також передбачено здійснення Держсоцслужбою методичного та координаційного керівництва за діяльністю виконавчих органів міських, районних у містах рад. АМУ вважає, що центральний орган виконавчої влади не може здійснювати керівництво за діяльністю органів місцевого самоврядування, оскільки це суперечить принципам місцевого самоврядування. Також, зазначене повноваження не передбачено законами чи конституцією України. Відповідно до статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються організація і діяльність органів виконавчої влади.
 
Асоціація міст України пропонує вищезазначені норми проекту Положення, які суперечать чинному законодавству, виключити. За результатами аналізу проекту постанови АМУ направила листа Кабінету Міністрів України (лист АМУ).

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)