02 / Липень, 2020
Асоціація міст України проаналізувала розроблену Мінсоцполітики Концепцію реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей. Метою Концепції є визначення та впровадження ефективної моделі взаємодії органів виконавчої влади на всіх рівнях та органів місцевого самоврядування для реалізації державної політики соціального захисту населення та захисту прав дітей із забезпеченням сервісного підходу до надання соціальних послуг та додержанням принципу їх максимальної доступності для споживачів, а також здійснення державного контролю за виконанням вимог законодавства у цій сфері.
Втім, Асоціація міст України звертає увагу на наступне:
Концепція не відповідає урядовим ініціативам щодо утворення єдиного первинного рівня місцевого самоврядування
Відповідно до пункту 7-1 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розпоряджень Кабміну, прийнятих 12.06.2020 р., замість сільських, селищних, міських (районного, обласного, республіканського рівнів) рад, рад об’єднаних територіальних громад після проведення чергових місцевих виборів 25.10.2020 р. та переходу всіх територіальних громад на прямі міжбюджетні відносини, буде утворений єдиний базовий рівень місцевого самоврядування – сільські, селищні, міські ради територіальних громад.
АМУ пропонує привести Концепцію у відповідність чинному законодавству та філософії створення базового рівня місцевого самоврядування з однаковими повноваженнями.
 
Концепція не відповідає Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Концепцією визначено, що на другому етапі передбачається методичний супровід виконавчих органів сільських, селищних та міських рад щодо утворення структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, служб у справах дітей, введення посад фахівців із соціальної роботи, визначення фахівців з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, визначення посадових осіб, відповідальних за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. По-перше, відповідно до статей 11 та 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в органах місцевого самоврядування утворюються виконавчі органи в не структурні підрозділи, вони ж і наділяються відповідними повноваженнями. По-друге, виконавчі органи рад утворюються за рішенням відповідної ради. По-третє, питання утворення служби у справах дітей доцільно замінити питанням утворення виконавчого органу з питань захисту прав дітей. Зазначене буде відповідати і нормам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і практиці реалізації Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей». По-четверте, АМУ вважає не доцільним виписувати в Концепції норми щодо визначення відповідальних осіб в органах місцевого самоврядування.
На думку АМУ, первинними є повноваження, а не визначення обов’язків окремих осіб.
 
Концепція включає норми, які не стосуються сфери соціального захисту населення
В Концепції на третьому етапі її реалізації визначається повноваження базового рівня місцевого самоврядування щодо виділення земельних ділянок окремим категоріям громадян. Це повноваження взагалі не стосується сфери соціального захисту населення і не може бути частиною Концепції.
АМУ пропонує виключити з Концепції повноваження із земельних питань.
 
Концепція визначає окремі повноваження базового рівня місцевого самоврядування, які суперечать чинному законодавству
Концепція містить окремі повноваження органів місцевого самоврядування, які не відповідають чинному законодавству, зокрема «профілактика сімейного насильства», «екстрене та кризове реагування», «надання особам з інвалідністю спеціального спортивного інвентарю».
Асоціація міст України погодила із зауваженнями Концепцію реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей і надала Мінсоцполітики відповідні пропозиції.
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)