06 / Червень, 2019
Міністерство соціальної політики України розробило проекти типових положень:
- про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (денний центр);
- про спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (спеціалізована служба).
 
Асоціація міст України, проаналізувавши вищезазначені типові положення надала ряд пропозицій (лист АМУ):
1. Типовим положенням про спеціалізовану службу, передбачено створення хоча б однієї служби у кожній адміністративно-територіальній одиниці. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» адміністративно-територіальними одиницями є, в тому числі,  село, селище, місто. Бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення обмежені в доходах, тому організація надання послуг, зокрема соціальних, на їх території здійснюється районними державними адміністраціями.
Оскільки відповідно до статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради, їх виконавчі органи, до повноважень яких належить здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, відносяться до суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, АМУ вважає, що створення Спеціалізованої служби є одним із способів виконання повноважень, передбачених Законом, який рекомендується Урядом.
Враховуючи, що специфіка місцевого самоврядування в кожній територіальній громаді різна, Асоціація пропонує прибрати норму щодо обов'язковості створення спеціалізованої служби.
 
2. Типовими положеннями про спеціалізовану службу денний центр, передбачено щоквартальне звітування такими установами обласним держадміністраціям про результати виконання завдань і функцій. По-перше, АМУ вважає, що звітування кожні 4 місяці не є доцільним і створить додаткове навантаження на працівників відповідних установ: замість виконання своїх прямих обов’язків у сфері запобігання та протидії насильству вони будуть готувати звітність. По-друге, звітування напряму ОДА, є недоцільним, оскільки установи звітують про свою діяльність засновникам. А звітування засновників передбачено Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
Асоціація пропонує виключити або змінити з урахуванням викладених зауважень норми по звітуванню

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)