17 / Березень, 2022
Президент підписав Закон «Про хмарні послуги» 2075-IX від 17.02.2022 (законопроєкт №2655).  
Закон визначає правові відносини, що виникають при наданні хмарних послуг, та встановлює особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження.
технологія хмарних обчислень – технологія забезпечення дистанційного доступу на вимогу користувача до хмарної інфраструктури через електронні комунікаційні мережі
хмара (хмарна інфраструктура) – сукупність динамічно розподілюваних та налаштовуваних хмарних ресурсів, що можуть бути оперативно надані користувачу хмарних послуг і вивільнені через глобальну та локальні мережі передачі даних
хмарна послуга – послуга з надання хмарних ресурсів за допомогою технології хмарних обчислень
хмарні ресурси - будь-які технічні та програмні засоби або інші компоненти інформаційної (автоматизованої) системи, доступ до яких забезпечують технології хмарних обчислень, зокрема процесорний час (обчислювальна потужність), місце у сховищах даних, обчислювальні мережі, бази даних і комп’ютерні програми
Законом встановлено, що надання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних публічним користувачам хмарних послуг має здійснюватися з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, про захист інформації та про кібербезпеку.
Забороняється обробка інформації, що становить державну таємницю, службової інформації, державних та єдиних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких встановлено законами, за допомогою хмарних ресурсів та/або центру обробки даних, що розміщені за межами кордону України або на тимчасово окупованій території України; або належать державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором або державою окупантом; або належать суб’єктам, діяльність яких підпадає під дію Закону України «Про санкції» та щодо яких прийнято рішення про застосування санкцій в Україні.
У розумінні цього Закону органи місцевого самоврядування, як і органи державної влади,  - публічний користувач хмарних послуг. Закупівля хмарних послуг органами місцевого самоврядування має здійснювати відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".
 
Асоціація міст Украни звертає увагу, що Закон не встановлює норму, що всі органи місцевого самоврядування одночасно мають перейти на хмарні послуги. Це вибір кожної ради.
 
Ззаконом передбачено в яких випадках може знадобитися хмарний сервіс:
  • для організації забезпечення інфраструктурних потреб розвитку інформаційного суспільства
  • формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів
  • упровадження сучасних інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій
  • для підтримки своєї діяльності
  • реалізації повноважень та виконання покладених завдань соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у сферах загальнодержавного значення
                                                

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)