08 / Лютий, 2021

Асоціація міст України розглянула проєкт Указу Президента України «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки», надісланий Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до вимог Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» проєкти нормативних актів, які стосуються місцевого самоврядування, мають отримати погодження всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.
АМУ детально проаналізувала проєкт документу та надала зауваження і пропозиції: 
1. Поза метою стратегічного завдання Стратегії залишається цілий масив законодавства, що регулює діяльність органів державної влади.
2. Законодавче закріплення обов'язку органів місцевого самоврядування приймати Статут із визначеною на рівні закону структурою не являється предметом регулювання Стратегії та не пов'язане з розвитком громадянського суспільства безпосередньо.
Такий пункт слід виключити з проєкту Указу, адже питання прийняття Статуту територіальної громади відноситься до питань функціонування місцевого самоврядування та його органів і є предметом регулювання іншої Стратегії – реорганізації місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
3. Чинне законодавство не забороняє органам місцевого самоврядування створювати різного роду консультативно-дорадчі органи, а формалізація такого права на законодавчому рівні не додасть ефективності взаємодії між сторонами та позбавить органи місцевого самоврядування автономності.
Ефективність участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, в першу чергу, залежить від активності громадян, а не від законодавчого примусу. При цьому, варто удосконалити правове регулювання окремих напрямків взаємодії органів місцевого самоврядування та організацій громадянського суспільства (з повною автономією місцевого самоврядування у питаннях доцільності створення консультативно-дорадчих органів). 
4. Запровадження громадської експертизи діяльності виконавчих органів ради становить небезпеку підміни чи дублювання повноважень місцевої ради у контролі за діяльністю своїх виконавчих органів, оскільки такий контроль витікає із принципу розподілу повноважень, який закріплено на рівні Конституції.
Організаціям громадянського суспільства доречніше надати право ініціювати перед радою у певних випадках проведення ревізії ефективності діяльності того чи іншого виконавчого органу ради та брати участь у такій діяльності місцевої ради.
5. Встановлення пільг на сплату податків окремим категоріям організацій порушує принципи податкового законодавства і зумовлює ослаблення фінансової спроможності місцевих бюджетів.
Таким чином, слід відмовитися від впровадження ініціатив, які направлені на послаблення бюджетів громад.
 
Ознайомитися детальніше з рекомендаціями Асоціації міст України щодо Стратегії можна за посиланням.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)