26 / Квітень, 2021

23 квітня відбулося засідання Урядового комітету з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоровя, захисту довкілля, економічної, фінансової, правової політики та правоохоронної діяльності. Одним з питань був проєкт постанови «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної  системи у сфері будівництва». (звертаємо увагу, що це проєкт і після прийняття можливі зміни). Проєктом визначається Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, вносяться зміни до постанов Кабінету Міністрів України.

Органам місцевого самоврядування рекомендується забезпечити:

внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, які видані до запровадження такої електронної системи;

підключення  до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних;

вжиття заходів для забезпечення інституційної та технічної спроможності для належного використання виконавчими органами відповідних рад Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

 підключення центрів надання адміністративних послуг до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

  Окрім цього, Мінрегіон повинен забезпечити:

  • до 31 березня 2021 р. – інтеграцію до складу електронної системи відомостей проекту «Відкрите просторове планування» (http://pmap.minregion.gov.ua) та Геопорталу адміністративно-територіального устрою України (https://atu.gki.com.ua/);
  • до 31 березня 2021 р. – можливість використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних;

  • до 31 березня 2021 р. – затвердження єдиної системи класифікації та кодування об’єктів для формування баз даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва як складової містобудівного кадастру (включаючи класифікатор, атрибути об’єктів, умовні позначення, правила топології, асоціації між об’єктами, метадані, структуру бази геоданих);

  • до 30 червня 2021 р. – розробку сервісу валідації та публічного обговорення проектів містобудівної документації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

  Міністерству юстиції та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити до 30 червня 2021 р. технічну можливість електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва для:

  • отримання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про об’єкти нерухомого майна та їх обтяження за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна в цьому реєстрі та адресою об’єкта нерухомого майна;

  2) отримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно інформації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про: 

  результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;

  державну реєстрацію прав на нерухоме майно, що виникли до 1 січня
  2013 р. згідно з пунктом 3 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

  Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити:

  • до 31 березня 2021 р. – підключення працівників органів охорони культурної спадщини до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; 

  • до 31 березня 2021 р. – актуалізацію в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва інформації про об’єкти Державного реєстру нерухомих пам’яток України шляхом перевірки та підтвердження адрес таких об’єктів згідно із словником вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

  • до налагодження електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним реєстром нерухомих пам’яток України – щомісячне оновлення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про об’єкти Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

  Державній службі з питань праці забезпечити:

  • до 31 березня 2021 р. – підключення працівників Держпраці до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

  • до 31 березня 2021 р. –  актуалізацію в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва інформації про об’єкти підвищеної небезпеки, які внесено до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, шляхом перевірки та підтвердження адрес таких об’єктів згідно із словником вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

  • до налагодження електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним реєстром об’єктів підвищеної небезпеки – щомісячне оновлення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про об’єкти підвищеної небезпеки, які вносяться до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.

  Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити:

  • до 31 березня 2021 р. – призначення відповідальної особи кваліфікаційної комісії Держгеокадастру за проведення первинної верифікації в електронному кабінеті користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

  • до налагодження  електронної інформаційної взаємодії між Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та Державним земельним кадастром у режимі реального часу – первинну верифікацію в електронному кабінеті користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

  • до 31 березня 2021 р. – електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним земельним кадастром у режимі реального часу для отримання відомостей Державного земельного кадастру про: обмеження у використанні земельних ділянок; координати поворотних точок меж земельних ділянок; земельну ділянку за реквізитами адреси місцезнаходження земельної ділянки в Державному земельному кадастрі; межі адміністративно-територіальних одиниць; осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

  Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, окрім підпункту 37 пункту 60 Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, який набирає чинності з 1 квітня 2021 року.

  АМУ висловлює сподівання, що вже на найближчому засіданні Уряду дана постанова буде прийнята.

    

    

     

   Сторінку розроблено в рамках проекту
   «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)