29 / Грудень, 2021
29 грудня Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про службу в органах місцевого самоврядування, поданий Нацдержслужбою.
Всупереч позиції Асоціації міст України та основному завданню законопроекту - забезпечити впровадження статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування щодо автономії у організації управлінських структур та кадрової роботи, Уряд підтримав пропозицію Мінфіну обмежити 4 прожитковими мінімумами базовий показник розрахунків посадових окладів – мінімальний посадовий оклад спеціаліста.
АМУ наголошує, така зміна є критичною, оскільки ставить під сумнів головну ідею: регулювання рівня заробітної плати посадовими окладами, а не додатковими надбавками і преміями. Посадовий оклад мав стати суттєво вищим за мінімальну заробітну плату, поглинувши надбавку за високі досягнення. Встановлення обмежень для премій, виправдовувалося відсутністю обмежень для посадових окладів.
На сьогодні мінімальна заробітна плати становить 6500 грн (мінімальна оплата некваліфікованої праці), а погоджений Урядом максимум 9924 (2481*4). Фактично, цей максимум знаходиться на рівні нинішнього максимуму посадового окладу головного спеціаліста у територіальній громаді, де проживає понад 900 тис. осіб, з урахуванням надбавки за високі досягнення.
Тобто Уряд з подачі Мінфіну допускає подальше існування посадових окладів службовців місцевого самоврядування на рівні мінімальної заробітної плати і відсутність реальних перспектив підвищення шляхом збільшення посадового окладу або за рахунок премій. На жаль, такими діями закладаються передумови для деградації служби в органах місцевого самоврядування.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)