06 / Квітень, 2021
Кафедра Публічного управління і проектного менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» звертається з проханням надати зауваження і пропозції до Проєкту освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії.
Мета освітньо-наукової програми - забезпечити здобувачів вищої освіти якісною фаховою науково-методологічною підготовкою через надання їм поглиблених знань і компетентностей з галузі публічного управління та адміністрування, задля продукування ними нових ідей, розв’язання значущих проблем професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, ефективного здійснення науково-педагогічної діяльності, зокрема, у сфері менеджменту освіти, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики, а також проведення власного грунтовного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, підтверджені успішним захистом кваліфікаційної наукової праці.
 
Перелік зауважень та пропозицій необхідно надати до 31.05.2021 р. шляхом заповнення google форми.
 
У разі виникнення запитань звертайтеся до Алейнікової Олени Володимирівни +38(050) 52-42-982

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)