05 / Листопад, 2021
Національне агентство України з питань державної служби проводить Всеукраїнський конкурс «Кращі практики управління персоналом». Служби управління персоналом органів державної влади та органів місцевого самоврядування запрошуются взяти участь у Конкурсі на трьох рівнях:
І рівень – служби управління персоналом:
  • державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення
  • сільських, селищних, міських, районних у містах рад;
ІІ рівень – служби управління персоналом:
  • органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя;
  • районних та обласних рад;
ІІІ рівень – служби управління персоналом:
  • державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
  • Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Конкурс проводиться у таких номінаціях:
1. «Краща практика залучення молоді на публічній службі»
Кращі практики щодо залучення молоді, наприклад шляхом проведення стажування. Опис практики, зокрема, може містити опис та процедуру реалізації заходів, що підвищують рівень зацікавленості молоді щодо вступу на роботу до державних органів та органів місцевого самоврядування. Важливо зазначити як дана практика сприяє посиленню спроможності органу в наборі вмотивованої та професійної молоді.
2. «Краща практика розвитку лідерства та формування команди на публічній службі»
Кращі практики в напрямку формування команди та згуртованості в колективі. До прикладу, практики можуть торкатися започаткованих лідерських програм в органі, заходів командотворення чи іншої діяльності спрямованої на ефективне виконання завдань державного органу та органу місцевого самоврядування.
3. «Краща практика формування та підтримки комфортного середовища на робочому місці»
Кращі практики з підтримки сприятливої та мотивуючої атмосфери на робочому місці. До прикладу, практики можуть стосуватися як облаштування приміщень органу так і формування традицій та налагодження балансу між роботою і особистим життям службовців. Також важливо зазначити, як впровадження цієї практики впливає на зміцнення організаційної культури в цілому.
Увага! Заповнену заявку на участь у Конкурсі необхідно надіслати до 11 листопада 2021 року на електронну пошту rada@nads.gov.ua.
 
Додаткову інформацію про участь у Конкурсі надає Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування НАДС за телефоном: (044) 256 00 28
 

Нагородження переможців Конкурсу у кожній з номінацій відбудеться в грудні 2021 року на засіданні Ради управління людськими ресурсами державної служби при НАДС.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)