22 / Липень, 2021
На Урядовому порталі оприлюднено Постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва" від 23 червня 2021 р. №681. Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 88 Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Порядок), затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 серпня 2021 року, і абзацу тринадцятого підпункту 2 пункту 60 та пункту 174 зазначеного Порядку, які набирають чинності з 1 жовтня 2021 року.
Постановою затверджується Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, вносяться зміни постанов Кабінету Міністрів України, а також дається ряд доручень міністерствам щодо забезпечення взаємодії між реєстрами та  інтеграцію до даної електронної системи наявних ресурсів, визначається процедура та вимоги щодо ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі — електронна система).
Метою створення та ведення електронної системи є забезпечення створення, перегляду, надсилання, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробки, використання, розгляду, зберігання, захисту, обліку та надання інформації у сфері будівництва, а також електронна взаємодія між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг під час отримання/надання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, передбачених цим Порядком, здійснення заходів щодо архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
Електронна система забезпечує сумісність та електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу в форматі “запит-відповідь” з іншими електронними інформаційними ресурсами та мережами з метою і під час надання/отримання адміністративних послуг та інших послуг у сфері будівництва, визначених Порядком, здійснення заходів щодо державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Загалом передбачається взаємодія з 26 реєстрами, автоматизованими та інформаційними системами. До підключення інформаційних систем та мереж до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів електронна інформаційна взаємодія електронної системи з такими інформаційними системами та мережами здійснюється на підставі угоди або спільного наказу про встановлення порядку інформаційної взаємодії держателів/розпорядників таких систем та мереж. До налагодження електронної інформаційної взаємодії з реєстрами (кадастрами, іншими електронними системами), які не інтегровані із системою електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, електронною системою, можливе використання відомостей таких реєстрів у складі електронної системи шляхом завантаження даних, що надані держателями таких реєстрів (кадастрів, інших електронних систем).
 
Органам місцевого самоврядування постановою рекомендується забезпечити:
1) внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, які видані до запровадження такої електронної системи;
2) підключення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних;
3) вжиття заходів для забезпечення інституційної та технічної спроможності для належного використання виконавчими органами відповідних рад Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
4) підключення центрів надання адміністративних послуг до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
 
До введення в дію Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в частині створення інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, технічних паспортів закінчених будівництвом об’єктів та їх частин (житлових та нежитлових приміщень), об’єктів незавершеного будівництва, укладення електронних договорів про проведення технічної інвентаризації та вчинення інших дій щодо цих документів з 1 серпня 2021 року:
  • фізичні особи — підприємці або юридичні особи, які відповідно до частини другої статті 393 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” проводять технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, вносять до електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомості про проведену технічну інвентаризацію об’єкта нерухомого майна;
  • суб’єкти державної реєстрації прав під час надання послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень використовують дані про об’єкт нерухомості, право на який підлягає реєстрації, з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Доступ заявника до результатів адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, що надаються за допомогою електронної системи, здійснюватиметься через:
1) портал електронної системи;
2) електронний кабінет (у разі його наявності);
3) іншу державну інформаційну систему, користувачами якої є суб’єкт звернення та суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги, — у разі подання документів для отримання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва з використанням такої системи.
Результати адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, що надаються з використанням електронної системи, за зверненням заявника до суб’єкта надання таких послуг надаються йому в паперовій формі шляхом роздрукування електронного документа з електронної системи та надсилання його протягом двох робочих днів заявнику.
 
Постанова урегульовує питання зберігання інвентаризаційних справ створених в електронній системі, але не вирішує питання де саме мають зберігатися інвентаризаційні справи об'єктів нерухомого майна у паперовому вигляді. Нагадаємо, що відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24 травня 2001 року №127 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2018 року №186) зберігач – це юридична особа публічного права, яка здійснює зберігання інвентаризаційної справи за місцем розташування об’єкта нерухомого майна. Зберігач не проводить роботи з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна (тобто бюро технічної інвентаризації (БТІ) зберігачем бути не може). Інструкція набрала чинності 22.06.2019. Органи місцевого самоврядування по-різному підходять до її реалізації в частині створення зберігача: покладають такі обов'язки на комунальне підприємство (вже існуюче або створюють нове) чи на окрему посадову особу. Але в багатьох органах місцевого самоврядування таких зберігачів не створено взагалі.
Таким чином питання збереження інвентаризаційних справ об'єктів нерухомого майна у паперовому вигляді в органах місцевого самоврядування залишається відкритим і потребує нормативного врегулювання. 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)