28 / Вересень, 2022
Асоціація міст України звертає увагу громад на внесені Урядом зміни постановою №1026 від 13 вересня 2022 року до постанов Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» і від 27.05.2022 р. № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану».
Постанова Уряду №1026 передбачає спрощення ряду узгоджувальних електронних процедур та надання органам місцевого самоврядування можливості застосовувати пільги і знижки щодо об’єктів оренди без ускладнень, використання яких унеможливлюється різними обмеженнями, в тому числі і бойовими діями в державі. Розглянемо детальніше, на що потрібно звернути увагу громадам:
Зміни щодо постанови №483:
- на результати електронного аукціону (протокол, договір оренди, зміни на продовження на новий строк та акт приймання-передачі об’єкта оренди) в електронній формі може накладатись кваліфікований електронний підпис, крім випадків, коли на підписанні таких документів у письмовій формі наполягає переможець аукціону (орендар);
- дозволено органам місцевого самоврядування в додаткових умовах оренди майна доповнювати на підставі пропозицій балансоутримувача, уповноваженого органу управління чи з власної ініціативи, здійснювати оплату послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов’язаних із виготовленням технічних паспортів, проведенням реєстраційних дій, незалежної оцінки, аудиту та у випадках, передбачених законодавством, обов’язкового екологічного аудиту;
- на підставі звернення орендаря (якщо такий не зазначений у окремому рішенні органу місцевого самоврядування) можуть застосовуватись знижки та звільнення від орендної плати майна, якщо у зв’язку із змінами у соціально-економічному становищі в країні або в окремих її регіонах внаслідок економічної кризи, стихійного лиха, запровадження карантинних обмежень або інших подій, які можуть негативно вплинути на їх здатність продовжувати сплачувати орендну плату за укладеними договорами оренди такого майна, якщо такі дії визначено у рішенні представницького органу місцевого самоврядування та без відповідних змін до договорів;
- нагадаємо, що термін таких знижок та звільнень від орендної плати надаються з дати, визначеної у рішенні представницького органу місцевого самоврядування, а припинення застосування знижки або звільнення відбувається з дати, визначеної у рішенні представницького органу місцевого самоврядування. Зміни до договору оренди про початок або припинення застосування знижки або звільнення у такому випадку не вносяться.
Доповнення до постанови №634:
- за договорами оренди державного майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше, звільняються від орендної плати орендарі, які є портовими операторами та використовують майно, розташоване в морських портах, визначених постановою;
- за договорами оренди державного майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше, звільняються від орендної плати орендарі, які використовують майно, розташоване в аеропортах державної форми власності, починаючи з 24 лютого 2022 р. і до моменту  відновлення авіаційної діяльності таких аеропортів.
 
Асоціація міст України нагадує, що відповідно до статтей 59, 71 Закону України «Про місцеве самоврядування і Україні» №280 від 21.05.1997 року, ради в межах своїх повноважень приймають нормативні та інші акти у формі рішень. Також, територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. А відповідно до статті 73 Закону №280 акти ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території. 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)