23 / Березень, 2020
Міністерство фінансів України на виконання статті 28 Бюджетного кодексу України зобов'язано до 20 березня 2020 року здійснити публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2019 рік, про час та місце проведення якого було повідомлено в газеті «Урядовий кур’єр» №38 (6652) разом з публікацією інформації Міністерства фінансів України про виконання Державного бюджету України за 2019 рік.
Однак, з урахуванням вимог підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Міністерство фінансів України проводить публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за 2019 рік в інтерактивному режимі.
З огляду на вищезазначене, інформаційно-презентаційні матеріали щодо звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» розміщено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України
Звіт про виконання Державного бюджету за 2019 рік  (завантажити)  
Міністерство фінансів України у публікації в газеті «Урядовий кур’єр» №38 (6652) щодо місцевих бюджетів повідоляє наступне: 
"За п’ять років реформування бюджетної системи в контексті децентралізації досягнуто важливих результатів – зміцнено фінансову спроможність місцевих бюджетів, забезпечено надання якісних суспільних послуг споживачам завдяки розширенню видаткових повноважень органів місцевого самоврядування.
Реформа міжбюджетних відносин та зміни до податкового законодавства сприяли підвищенню рівня фінансового забезпечення місцевих бюджетів та забезпечили формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами, а також створили умови для мотивацій органів місцевого самоврядування до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.
Так, до загального фонду місцевих бюджетів за 2019 рік надійшло 275 млрд грн, або 101,9 відсотка до річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами. Порівняно з відповідним періодом 2018 року надходження збільшилися на 41,1 млрд грн, або на 17,6 відсотка.
Позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є щорічне збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів. У 2019 році обсяг капітальних видатків становив 99,8 млрд грн, що на 8,7 млрд грн, або на 9,5 відсотка більше порівняно з відповідним періодом 2018 року.
Частка капітальних видатків у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів (загальний та спеціальний фонд разом) збільшилась проти 2018 року на 1,6 відсотка та становить 17,6 відсотка (для порівняння: у 2016–2017 роках частка капітальних видатків становила 15,0 відсотків, у 2015 році – 11,5 відсотка, а у 2013 – 2014 роках – лише 6,5 та 6,2 відсотка відповідно).
В цілому, за 2019 рік Урядом забезпечувалося виконання усіх зобов’язань згідно з бюджетним законодавством, зокрема в частині перерахування міжбюджетних трансфертів.
За 2019 рік із Державного бюджету України до місцевих бюджетів перераховано трансфертів на загальну суму 261,4 млрд грн, у тому числі трансфертів із загального фонду — 245,4 млрд грн, з яких:
– субвенції соціального захисту — 79,3 млрд грн;
– медична субвенція — 56,1 млрд грн;
– освітня субвенція — 70,4 млрд грн;
– базова дотація для забезпечення зміцнення податкової спроможності місцевих бюджетів — 10,4 млрд гривень".

Аналітичний центр АМУ 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)