08 / Грудень, 2022
На розгляді  Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики перебувають проєкти Законів України №8178 та №8178-1 з однаковою назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок». Вони пропонують спростити процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок, віднесених до категорії земель сільськогосподарського призначення на вид цільового призначення в межах категорії земель житлової та громадської забудови або категорії земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення задля швидкої реалізації проєктів з будівництва житлових будинків, об’єктів промисловості та інфраструктури.
 
Асоціація міст України проаналізувала норми цих законопроєктів та звертає увагу на недотримання правил співвідношення між видом цільового та видом функціонального призначення ділянки. На думку АМУ, зміни щодо неврахування тправил співвідношення цільового та функціонального призначення ділянок, особливо земель приватної власності, є неприпустимими, оскільки призведуть до:
  • хаотичної забудови територій на місцях без урахування громадських інтересів цілих населених пунктів,
  • змарнованих витрат органів місцевого самоврядування, які виступали замовниками містобудівної документації на місцях (Комплексних планів території, генеральних планів населених пунктів тощо) та витрачали величезні кошти, щоб упорядкувати стратегічний розвиток територій на майбутнє.
Статтею 23 Земельного кодексу України визначено приорітетність: землі, придатні для потреб сільського господарства, насамперед повинні надаватися для сільськогосподарського використання. Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, провадиться на підставі даних Державного земельного кадастру.
Ця стаття ЗКУ закріплює положення, спрямовані на збереження фонду сільськогосподарських земель України та кореспондується з частиною першою статті 164 ЗКУ, яка передбачає захист сільськогосподарських угідь від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб.
 
На відміну від інших категорій земель, які використовуються головним чином як просторово-територіальний базис життєдіяльності людини, землі сільськогосподарського призначення виступають основним засобом виробництва у сільському господарстві, що зумовлює встановлення особливого правового режиму їх використання, запровадження різноманітних засобів охорони сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів, а також недопущення вилучення їх з сільськогосподарського обігу.
 
Отже, норми законопроєктів №8178 та №8178-1 суперечать містобудівному законодавству та не сприятимуть розвитку територій та їх природному функціонуванню. Такі дії ведуть до неврегульованого процесу зміни цільового призначення земель і їх забудови. Крім цього, спрощення виключення сільськогосподарських земель з обігу товарного виробництва може сприяти загрозі продовольчої безпеки держави на майбутнє.
Натомість, Асоціація міст України пропонує залучати інвестиції (інвесторів) у вже існуючі на територіях громад індустріальні парки, де створені комфортні умови та пільгові підходи оподаткування для ведення виробничого бізнесу.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)