20 / Січень, 2020
1 січня 2020 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення" (№390-ІХ від 18 грудня 2019 року). Цим законом розширюються можливості самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді
У назву законопроєкту вкладено, власне, мету з якою він ухвалювався – розширити можливості для певних суб’єктів реалізувати право на самопредставництво в суді не тільки через керівника або члена виконавчого органу суб’єкта, а і через іншу особу, яка перебуває з суб’єктом у трудових відносинах.
Оскільки мова йде про працівників (тобто осіб, які перебувають у трудових відносинах), документи, що мають бути подані в суд на підтвердження повноважень щодо самопредставництва, насамперед повинні підтверджувати трудові відносини.
Посадові особи органів місцевого самоврядування, які будуть представляти за посадою в порядку самопредставництва такі органи, мають надавати до суду:
копію розпорядчого документа, який підтверджує трудові відносини (контракт – у разі оформлення трудових відносин на підставі нього);
посадову інструкцію, якою визначені обов’язки по здійсненню захисту в суді прав відповідного органу (вважаємо, що в посадовій інструкції варто окремо зазначити про право представляти та захищати інтереси ради та виконавчого комітету);
положення про управління, департамент, відділ до функцій якого віднесено представництво інтересів в суді відповідного органу місцевого самоврядування.
З метою уникнення ототожнення понять «представництво інтересів в порядку самопредставництва» та «представництва за довіреністю», слід максимально близько застосовувати термінологію, яка визначена у законі. Наприклад, «… в порядку самопредставництва здійснює захист прав та інтересів виконавчого комітету в судах…». При цьому варто також розмежовувати окремими пунктами здійснення представництва в судах та у відносинах з іншими юридичними особами.
До формування єдиної судової практики в питаннях самопредставництва, рекомендуємо посадовим особам органів місцевого самоврядування у певних випадках для обґрунтування законності представництва відповідно до положень процесуальних кодексів, також посилатися на:
  • Висновок Конституційного Суду України у справі №2-248/2019(5580/19) від 31.10.2019 року (п.2.21.): "Поняття "надання професійної правничої допомоги" не тотожне поняттю "представництво особи в суді". Надання професійної правничої допомоги здійснюють адвокати, натомість представництво особи у суді може бути здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб’єктом. З аналізу частини першої статті 131-2 Конституції України у системному зв’язку з її статтею 59 випливає позитивний обов’язок держави, який полягає в гарантуванні участі адвоката у наданні професійної правничої допомоги особі з метою забезпечення її ефективного доступу до правосуддя за рахунок коштів держави у випадках, передбачених законом."
  •  Пояснювальну записку до законопроєкту №2261

Також пропонуємо Правові підходи щодо застосування судами Закону України №390-ІХ від 18.12.2019р. щодо розширення можливостей самопредставництва в суді (за матеріалами ФБ сторінки Центру досліджень судової практики):
З 01.01.2020 особам, які представляють державні органи для участі в судовому процесі необхідно подати докази самопредставництва (статут, положення, трудовий договор, контракт чи витяги з них та документ, що посвідчує призначення особи на посаду) або докази представництва таких органів в якості адвоката
⇒ Ухвала господарського суду Тернопільської області від 14.01.2020 №921/6/19: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86879822
Відповідно до Закону України від 18.12.2019 № 390 - ІХ представнику суб`єкта владних повноважень на підтвердження своїх повноважень необхідно надати наказ про призначення на посаду, положення про юридичний відділ (управління), та посадову інструкцію на здійснення представництва в судових установах.
⇒ Ухвала Чернігівського окружного адміністративного суду від 10.01.2020 №620/3898/19: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86827141
Довіреність, за відсутності інших передбачених частиною 4 ст.56 ГПК України доказів (статуту, положення, трудового договору, контракту), а також відсутності у Єдиному реєстрі адвокатів України відомості про те, що відповідна особа має статус адвоката і такого документа не додано, не може належним чином підтверджувати, що відповідна особа є уповноваженою особою відповідного органу місцевого самоврядування та державної влади, котра діє від їх імені.
⇒Ухвала Господарського суду Тернопільської області від 13.01.2020 №921/76/19: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86879811
⇒Ухвала Касаційного адміністративного суду від 15.01.2020 №280/3503/19 (К/9901/1750/20): http://reyestr.court.gov.ua/Review/86929281
Особи, які представляють юридичну особу за довіреністю і виконують процесуальні дії на підставі наданих їм довіреністю повноважень, виступають від імені цієї особи як довірителя, а не в порядку самопредставництва.
⇒Ухвала Запорізького окружного адміністративного суду від 11.01.2020 №808/7465/13-а: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86898667
Повноваження представляти інтереси підприємства у суді не встановлюється наказом про прийняття працівника на роботу, а права та обов`язки такого працівника визначаються власником підприємства у відповідних документах (статут, положення, посадова інструкція тощо).
⇒Ухвала Господарського суду Чернігівської області від 09.01.2020 №927/1018/19: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86875939
Наказ про прийняття на посаду Регіонального директора не є достатнім для реалізації Товариством права на самопредставництво юридичної особи.
⇒Ухвала Господарського суду Донецької області від 08.01.2020 №905/1716/17: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86816849
 
 
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)