17 / Травень, 2021
Асоціація міст України розглянула проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розподілу повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою», а також законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою».
За результатами аналізу АМУ висловила такі зауваження:
Законопроєкти, надіслані на погодження Мінрегіоном, згідно з пояснювальних записок до цих проєктів, направлені на досягнення ідентичної мети, мають однакові обґрунтування необхідності їх прийняття, впливають на інтереси одних і тих самих заінтересованих осіб. Таким чином, обидва законопроєкти становлять єдину нерозривну систему правових норм, які врегульовують організаційну-правову основу діяльності органів місцевого самоврядування, сформованих на новій адміністративно-територіальній основі.
АМУ не підтримує запропонований варіант розділення та подання двох окремих законопроєктів, які становлять єдину систему та мають бути подані єдиним законопроєктом. Окрім цього, подання єдиного законопроєкту полегшить процедуру його проходження у Верховні Раді, оскільки поправки будуть подаватися та узгоджуватися одночасно як до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», так і до галузевого законодавства.
Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою» лише частково відповідає пункту 317 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, оскільки він не містить норми щодо розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у секторальних сферах. Крім того, він неповною мірою визначає обсяг повноважень органів місцевого самоврядування у цих сферах.
АМУ не підтримує запропоновані зміни до Земельного кодексу в частині погодження будь-якої містобудівної та землевпорядної документації місцевого рівня зі структурними підрозділами відповідних районних державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури. Адже відповідно до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», планування територій на місцевому рівні, розробка та затвердження генеральних планів, планів зонування та детальних планів територій провадиться органами місцевого самоврядування територіальних громад. Тобто новостворені райдержадміністрації не зможуть забезпечити належне виконання вимог Земельного кодексу в частині погодження документації із землеустрою.
Пропоноване правове регулювання погодження райдержадміністраціями землевпорядної документації в частині дотримання законодавства в сфері містобудування та архітектури заблокує реалізацію прав громадян та юридичних осіб на отримання у власність і користування земельних ділянок. Оскільки вирішення питань у сфері містобудування - це питання місцевого значення і не відноситься до повноважень районних державних адміністрацій, то і погодження такими органами документації із землеустрою місцевого рівня є недоцільним.
АМУ пропонує поновити повноваження органів місцевого самоврядування в частині державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.
Враховуючи зазначене, Асоціація міст України не погоджує проєкти Законів «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо розподілу повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою» (лист АМУ) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою» (лист АМУ) та наголошує на необхідності їх доопрацювання.
Нагадаємо, раніше АМУ надала Мінрегіону пропозиції щодо змін 46 кодексів та законів у зв'язку з адмінтерреформою, які стосуються всіх секторів діяльності місцевого самоврядування: освіти, охорони здоров’я, місцевого економічного розвитку, управління земельними ресурсами, житлово-комунальним господарством, адміністративних послуг тощо.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)