Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Міська рада має на меті створення комунального некомерційного підприємства спортивного профілю, яке згідно зі Статутом буде працювати з дітьми, молоддю та іншими категоріями населення. Чи обовʼязково це підприємство підпорядковувати відділу освіти та/або підзвітність, підпорядкування та підконтрольність покласти на засновника ‒ міську раду? Дякую.

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій. Оскільки рада має на меті утворити заклад спортивного напряму, то згідно з абзацом девʼятим частини першої статті 15 Закону України «Про позашкільну освіту» цей заклад знаходиться в сфері діяльності позашкільної освіти. Отже, відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про позашкільну освіту» рада на правах засновника може прийняти рішення про створення такого закладу.

Згідно з абзацом сьомим частини другої статті 10 Закону України «Про позашкільну освіту» органи місцевого самоврядування належать до органів управління позашкільної освітою щодо утворених ними комунальних закладів позашкільної освіти. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до загальної компетенції сільських, селищних та міських рад належить, зокрема, затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Відповідно рада приймає рішення щодо компетенцій утворених органів.

Таким чином, заклад позашкільної освіти може бути переданий до компетенції як відділу освіти, так й іншого виконавчого органу. Наприклад, відділу культури, молоді та спорту (якщо такий утворений), або залишити підпорядкування виконавчому комітету ради.

Аналітичний центр АМУ

Чи реєструється відділ освіти ОТГ в Єдиному державному реєстрі?

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань» Законом регулюються відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб ‒ підприємців.

Отже, якщо відділ освіти є юридичною особою, то на нього розповсюджується дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб ‒ підприємців та громадських формувань».

Аналітичний центр АМУ

Чи може бути призначена компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (84 роки),якщо вони ходячі, а не лежачі? Особи мають ряд хвороб: цукровий діабет, артроз колінного суглоба, гіпертонічна хвороба 2, остерохондроз.

Підставою для призначення виплати відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2004 № 558, є висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що особа потребує постійного стороннього догляду і не здатна до самообслуговування.

За рахунок якого бюджету фінансується відшкодування на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС?

Безплатне придбання ліків за рецептами лікарів та безплатне позачергове зубопротезування здійснюється за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам або за рахунок коштів місцевих бюджетів (у випадку прийняття окремої програми)

«Порядком призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1751 від 27 грудня 2001 р. передбачено, що документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, особисто. Одночасно, главою 17 ЦК України та Порядком вчинення нотаріальних дії нотаріусами України (згідно якого дії, які належить вчинити представнику за довіреністю, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними), не передбачено будь-яких виключень щодо можливості оформлення державних допомог представниками. В зв’язку із неоднорідним застосуванням зазначених положень, просимо надати роз’яснення, чи є можливим подання документів/заяв для оформлення державних допомог представниками на підставі нотаріально оформлених довіреностей. Заздалегідь вдячні за відповідь.

На сьогодні чинне законодавство не передбачає подачу документів за довіреністю чи в іншій формі представництва для оформлення відповідної допомоги. Лише особисто.

Чи має право Управління освіти покласти відповідальність на завідувача дошкільного закладу, який не має економічної освіти, оприлюднювати плани закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу, якщо при Управлінні освіти є відповідальна особа, яка проводить цю роботу в загальноосвітніх закладах?

Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю. При цьому відповідно до абзацу дванадцятого частини першої статті 10 цього Закону відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи).

Якщо керівник закладу дошкільної освіти не є головою, секретарем тендерного комітету замовника або уповноваженою особою, то він не може оприлюднювати плани закупівель.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня, педагог працює з тижневим навантаженням 16,44 години та отримує доплату за завідування майстернею 20 відсотків. Яке загальне тижневе навантаження в педагога?

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» з 1 січня 2005 року затверджено розмір доплати за окремі види педагогічної діяльності для працівників навчальних закладів.

Відповідно до даної постанови за завідування майстернями у загальноосвітніх навчальних закладах — 15‒20 відсотків.

Також відповідно до п. 44 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 р. № 102, «учителям та іншим педагогічним працівникам, які проводять навчальні заняття з трудового навчання, за завідування кожною майстернею у загальноосвітніх навчальних закладах установлюється доплата в розмірі 15—20 відсотків ставки заробітної плати.

За завідування комбінованою майстернею (з обробки металу та деревини, обладнану в одному приміщенні) установлюється доплата в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати.

За виконання обовʼязків майстра навчальних майстерень, в яких проводяться заняття з обслуговуючих видів праці (обробка тканини, кулінарія), доплата провадиться як за одну майстерню, незалежно від того, в скількох приміщеннях вона розташована.

Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом на підставі умов колективного договору та затвердженого фонду на оплату праці».

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

класне керівництво ‒ 20-25 відсотків;

перевірка зошитів ‒ 10-20 відсотків;

завідування:

майстернями ‒ 15-20 відсотків;

навчальними кабінетами ‒ 10-15 відсотків;

навчально-дослідними ділянками ‒ 10-15 відсотків.

Згідно з абзацом дванадцятим частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти затверджується його керівником.

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Отже, якщо педагогічний працівник працює з тижневим навантаженням 16,44 години та отримує доплату за завідування майстернею 20 відсотків, що становить 3,3 години на тиждень, то загальне тижневе навантаження педагогічного працівника має становити 19,74 години.

Аналітичний центр АМУ

Скажіть, будь ласка, чи мають право і хто має право зняти % престижності для вчителів протягом навчального року в ОТГ, коли розпорядником коштів є голова ОТГ?
Відповідно до абзацу другого пункту першого постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (зі змінами від 11.01.2018 року) розмір надбавки за престижність праці встановлюється керівником закладу (установи) у межах фонду оплати праці.
Якщо доведені показники фонду оплати праці на бюджетний (не навчальний) рік засвідчують необхідність економії коштів, то відповідно до доведених меж фонду оплати праці керівник може прийняти рішення про зменшення % надбавки «за престижність праці» педагогічним працівникам.
Як свідчить практика, таке рішення часто узгоджується із засновником закладу загальної середньої освіти, яким є у Вашому випадку рада ОТГ.
При цьому варто памʼятати, що відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю України про зміну істотних умов праці, зокрема розмірів оплати, працівники, серед яких педагогічні, мають бути повідомлені не пізніше ніж за два місяці.
Аналітичний центр АМУ

 
Доброго дня! В апараті виконавчого комітету ОТГ створений методичний кабінет відділу освіти (фінансуються з апарату ради), чи можуть прийняті методисти працювати по сумісництву методистами на 0,5 ставки в дитячому садку, при тому що працюють на повну зайнятість і відповідно до колективного договору робочий день становить 8 годин?
Відповідно до статті 1021 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на  умовах  трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час. При цьому відповідно до абзацу другого пункту 1 цієї постанови для роботи за сумісництвом згоди адміністрації за місцем основної роботи не потрібно.
Однак згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Однак, як правило, зазначене Вами сумісництво здійснюється під час робочого дня методиста методичного кабінету відділу освіти.
Переліком робіт, які не є сумісництвом (додається до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, що затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 28.06.93 №43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій») передбачено, що всі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Зокрема пунктом 3 вищезазначеного Переліку зазначена педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік.
Останнім абзацом пункту 12 Переліку установлено, що виконання робіт, зазначених у пунктах 2-7, допускається в робочий час з дозволу керівника державного підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати.
Зважаючи на те, що посади завідувача навчально-методичної, науково-методичної та методичної установи, методистів належать до посад педагогічних працівників відповідно до абзаців першого та третього розділу «Посади педагогічних працівників» Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, вважаємо, що обовʼязки, які вони виконують у межах діяльності на цих посадах, належать до педагогічної роботи.
Таким чином, методисти як педагогічні працівники можуть здійснювати педагогічну діяльність в основний робочий час в обсязі не більше 240 годин на рік із погодинною оплатою праці, якщо дозвіл на таку роботу надав керівник відповідного органу.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи може міська рада прийняти рішення про звільнення від плати за теплопостачання та газ, що використовується для обігріву приміщення загальноосвітніх закладів ТОВ, яке надає послуги з харчування дітей у цих закладах?

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом. Тому міська рада не може звільнити ТОВ від сплати комунальних послуг.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)