16 / Квітень, 2019

Державна служба якості освіти України оприлюднила інформацію про завердження наказом Міністерства освіти і науки України від 09.01.2019 року № 17 нової процедури оцінювання шкіл в Україні - інституційного аудиту. Наказ набув чинності.

Метою інституційного аудиту є оцінювання діяльності шкіл та вироблення рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

Порядком передбачено, що інституційний аудит проводить Державна служба якості освіти та її територіальні органи.

Це єдиний плановий захід державного нагляду (контролю), метою якого є оцінювання діяльності шкіл та вироблення рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

Інституційний аудит буде здійснюватися один раз на десять років. Проте він може проводитися і позапланово у випадку, якщо за результатами незалежного зовнішнього моніторингу якості освіти школа має низьку якість освітньої діяльності або ж за ініціативою засновника закладу.

Передбачається, що перші аудити будуть проведені у закладах загальної середньої освіти вже у вересні поточного року.

Джерело: http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/hovyny/712-zatverdzheno-poriadok-provedennia-instytutsiinoho-audytu-v-ukrainskykh-shkolakh?fbclid=IwAR1ZfIT5MONa5Eq-D8SybkMQPNmelxD9l_2zlfeTiLVSihGviIFTPpdqFKM

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)