01 / Березень, 2019
За інформацією Міністерства фінансів України, темп зростання видатків зведеного бюджету на освіту за 5 років збільшився на 115 млрд грн, тобто у два рази.
Проаналізуємо основні показники бюджету (загального та спеціального фонду) по роках.
 
 
 
 
                                    Динаміка видатків зведеного бюджету на освіту у 2015–2019 рр.
                                                                  (загальний та спеціальний фонд)
                                                                                                                                    млн грн
Обсяг видатків  2015 (звіт) 2016 (звіт) 2017 (звіт) 2018 (звіт) 2019 (затверджено)
ВВП 1 988 544,0 2 383 182,0 2 982 900,0 3 332 300,0 3 946 900,0
Видатки на освіту –
зведений бюджет
114193,5 129437,7 177915,8 210032,3 228779,8
% до ВВП 5,7 5,4 6,0 6,3 5,8
Видатки на освіту ‒
державний бюджет
30185,7 34826,5 41297,3 44324,3 53257,4
Видатки на освіту ‒
місцеві бюджети
84007,8 94611,2 136618,5 165708 175522,4
Частка видатків місцевих
бюджетів на освіту у
відповідних видатках
зведеного бюджету (%)
73,6 73,1 76,8 78,9 76,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як бачимо, частка видатків місцевих бюджетів на освіту у видатках зведеного бюджету за 5 років зросла на 3,1 відсоткових пунктів. У цілому видатки на освіту з місцевих бюджетів зросли на 91,5 млн. гривень. Найбільше видатків на освіту з місцевих бюджетів спрямовано у 2018 та 2019 роках, що передусім повʼязано з впровадженням реформи з децентралізації влади, зокрема передачі повноважень на базовий рівень, та стартом реформи Нової української школи.

Окрім того, змінюється відсоток видатків на освіту відповідно до ВВП. У 2019 році затверджено видатки на рівні 5,8% ВВП. При цьому звертаємо увагу, що згідно з частиною першої статті 78 Закону України «Про освіту» держава має забезпечувати асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 відсотків валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Як бачимо, наразі ця норма виконується частково.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)