15 / Квітень, 2020

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета «Захист України» закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Проєкт розроблено згідно з положеннями Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, та відповідних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти.

Зауваження та пропозиції просимо до 1 травня 2020 року надсилати за електронною адресою: khomenko@mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом.

У проєкті запропоновано встановити єдині підходи до розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом, визначення компетентностей і їх змісту, які здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти набувають в процесі навчання, встановлення чітких та прозорих вимог до результатів навчання. Також пропонується структура та зміст стандарту професійної (професійно-технічної) освіти, який розробляється за компетентнісним підходом у відповідності до професійного стандарту.

Очікується позитивний вплив від реалізації проєкту Методики, а саме: приведення у відповідність до вимог ринку праці результатів навчання, підвищення якості професійної (професійно-технічної) освіти.

Проєкт Методики розроблено директоратом професійної освіти МОН відповідно до частини третьої статті 32 Закону України «Про освіту», на виконання пункту 3.2. Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 1077.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 15 травня 2020 року у письмовому вигляді та електронною поштою у формі порівняльної таблиці за адресами: Міністерство освіти і науки України, каб. 407, бульвар Т. Шевченка, 16, м. Київ, 01601;

e- mail: ponomarova@mon.gov.uagalinaponomarova23031938@gmail.com

Джерело

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)