19 / Червень, 2019
14 червня 2019 року в Києві відбулася Всеукраїнська конференція «Регіональна/місцева політика МСП: від теорії до сталого розвитку», організована Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за підтримки проекту FORBIZ | EU4Business.
У заході взяли участь близько 150 представників центральних органів виконавчої влади, ОМС, бізнесу, а також міжнародної донорської спільноти. Асоціацію міст України представляла експертка з місцевого економічного розвитку Діна Серебрянська, яка виступила з доповіддю «Мале і середнє підприємництво – драйвер розвитку територіальних громад».
У своєму виступі вона зазначила, що «реформа з децентралізації кардинально змінила бачення місця та ролі ОМС у системі міжбюджетних відносин. На сьогодні їх повноваження полягають не лише у забезпечені громадян життєво необхідними послугами (освітніми, медичними, соціальними), а й у розробці та запровадженні ефективних інструментів місцевого економічного розвитку». І якраз в цьому контексті малий та середній бізнес є ядром системи функціонування міст, сіл, селищ, ОТГ, завдяки чому вони мають змогу стати центрами економічного зростання.
Також експертка підкреслила, що Асоціація міст України всебічно підтримує територіальні громади у напрямку сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Зокрема, через:
  • роботу регіональних консультантів, які комплексно допомагають ОМС у вирішенні всіх нагальних питань та проблем у сфері місцевого економічного розвитку. Лише протягом останнього року надано близько 1 тис. консультацій;
  • розробку стратегій розвитку для 10 територіальних громад, відібраних на конкурсних засадах;
  • проведення серій секцій, практикумів у всіх регіонах України, присвячених темі розбудови економічного потенціалу територій та ін.
Також було наведено результати роботи Асоціації міст України у напрямку розвитку МСП на прикладі конкретних громад членів Асоціації міст України.
 
На заході також було обговорено питання, які стосуються стану виконання Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, нового циклу стратегій регіонального розвитку (презентація), нового підходу до регіональної та місцевої політики розвитку МСП (презентація) надання державної допомоги на регіональному та місцевому рівнях, про діяльність Офісу розвитку МСП, який є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (презентація) та ін.
Крім цього, делегація з Чернігова та Ніжина мала змогу поділитися набутим досвідом щодо політики розвитку МСП:
  • «Довід міста Ніжин: нова парадигма місцевої політики МСП (презентація)»;
  • «Досвід Чернігівської області: нова парадигма регіональної політики МСП (презентація)».
Для довідки: Чернігівська область, а також міста Чернігів і Ніжин, були пілотними в реалізації проекту FORBIZ щодо розробки та імплементації стратегічних документів у частині розвитку підприємництва.
На заході також було презентовано «Рекомендації щодо довгострокового планування розвитку малого та середнього підприємництва на рівні регіонів та територіальних громад», розроблені проектом технічної допомоги FORBIZ у межах ініціативи Європейського Союзу EU4Business за участі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Пропонуємо ознайомитися із документом.
Рекомендації є покроковим алгоритмом розроблення оперативної цілі щодо розвитку МСП на рівні областей, міст та ОТГ як складової частини регіональних (місцевих) стратегій розвитку. Розроблення оперативної цілі, відповідно до Рекомендацій, націлене на забезпечення ефективного довгострокового планування розвитку МСП на відповідній території.

    

Отже, сьогодні як державна, так і місцева політики спрямовані на активізацію розвитку підприємницького сектору в територіальних громадах. Адже саме підприємства формують місцеві бюджети і те, на якому вони знаходяться рівні розвитку, фактично залежить життєдіяльність громади.
АМУ не планує зупинятися на досягнутих результатах підтримки територіальних громад у розвитку бізнес сектору. Для АМУ є надзвичайно актуальним продовжувати роботу по сприянню створенню міцних, успішних, фінансово незалежних громад.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)