21 / Червень, 2017
Сьогодні, 21 червня 2017 року, на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти буде вирішено долю Проекту Закону України «Про освіту» (№3491-д), доопрацьованого до другого читання. Асоціація міст України взяла участь у засіданнях робочої групи, що тривали з жовтня 2016 року по червень цього року.
За час роботи над Законопроектом АМУ вдалось:
Враховано позицію Асоціації міст України щодо проведення державної підсумкової атестації на кожному рівні повної загальної середньої освіти різні форми, у тому числі й у формі зовнішнього незалежного оцінювання, а не виключно у формі ЗНО, що забезпечить поступово відповідні зміни у перехідний період, підготує громади до прийняття цієї норми після здобуття базової середньої освіти у 9 класі.
Чітко визначено форми освіти дорослих, зокрема післядипломну освіту, а також розмежовано поняття атестації та сертифікації педагогічних працівників. Передбачено підставу для звільнення педагогічного працівника у разі непроходження ним атестації.
Узгоджено норми щодо забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців громадським транспортом із відповідними нормами підпункту 4 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Відхилено поправку народного депутата щодо імперативу створення умов органами місцевого самоврядування для територіального відокремлення закладів, що надають початкову освіту, від гімназій та ліцеїв.
Відхилено правки нардепів щодо обовʼязку ОМС створювати та утримувати мережу закладів освіти та їх філій у кожному населеному пункті; щодо обовʼязку ОМС різних територіальних одиниць проводити громадські слухання з метою прийняття спільного рішення про організацію здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти; щодо заборони засновникам скорочувати мережу навчальних закладів незалежно від кількості дітей.
Вдалось зберегти норму закріплення права здобувача освіти здобувати початкову та базову середню освіту за територіальним принципом, чим забезпечити збалансоване наповнення мережі навчальних закладів.
Також вдалось відхилити правку щодо обовʼязковості складання державної підсумкової атестації здобувачами базової загальної освіти предметів фізико-математичного та природничого циклів, оскільки так не передбачено складання української мови як державної, а також порушує права здобувачів освіти складати ДПА за власним вибором.
Вдалось відхилити правку народного депутата щодо обовʼязку засновника за рішенням загальних зборів протягом трьох днів видати розпорядчий документ про звільнення керівника навчального закладу, оскільки це суперечить Кодексу законів про працю України. Також внесено пропозицію щодо забезпечення права засновника навчального закладу у частині створення наглядової (піклувальної) ради як органу громадського нагляду. Робоча група підтримала позицію АМУ.
Вдалось зберегти методичні установи у системі післядипломної освіти, а також уточнити складники освіти дорослих, зокрема післядипломну освіту, професійне навчання працівників, курси перепідготовки та підвищення кваліфікації тощо.
Збережено норму щодо прав здобувачів освіти знати зміст програми ЗНО на початку здобуття освіти на відповідному рівні, а не за 1,5 роки до проведення ЗНО.
Вдалось зберегти норму щодо можливості робити винятки, передбачені законодавством, під час педагогічними працівниками проходження чергової атестації. Вдалось відхилити правку народного депутата, що передбачала імператив у виплаті щорічної грошової винагороди в розмірі не менше посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обовʼязків. У чинній редакції йдеться про виплату такої винагороди у розмірі до посадового окладу. Внесена народним депутатом правка по суті за умови обмеженого грошового ресурсу могла б призвести до відсутності таких виплат. Також вдалось доповнити редакцію частини першої статті 58 про державну гарантії педагогічним працівникам щодо надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла нормою про визначення такого порядку на рівні держави Кабінетом Міністрів України.
Вдалось відхилити правки народних депутатів, що передбачали втручання у діяльність органів місцевого самоврядування щодо створення, реорганізації та ліквідації закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, а саме йшлось про погодження такого рішення з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та шляхом проведення громадських слухань, місцевого референдуму. Окрім того, норми про безкоштовний проїзд учнів до закладів освіти узгоджено з нормами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і замінено на пільговий.
Здійснено узгодження Законопроекту з прийнятим Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 16.05.2017 № 2025-VІІІ, а саме щодо повноважень органів місцевого самоврядування в частині створення умов для здобувачів освіти, які навчаються за інклюзивною формою. Поряд із тим відповідно до зазначеного вище Закону України враховано позицію АМУ щодо виділення коштів освітньої субвенції на інклюзивну освіту (спеціальної освітньої субвенції) з уточненим цільовим призначенням, а саме, окрім матеріально-технічної бази, на корекційно-розвивальні, корекційно-розвиткові та корекційно-відновлювальні заняття. Це дозволить спрямувати кошти освітньої субвенції на заняття дітей із особливими потребами не тільки з дефектологами, логопедами, а й практичними психологами, соціальними педагогами, що забезпечить повною мірою розвиток учнів. Для органів місцевого самоврядування така норма сприятиме більш цільовому та раціональному засвоєнню коштів спеціальної освітньої субвенції, дозволить здійснити економію коштів основної освітньої субвенції та спрямувати їх на інші потреби галузі.
Вдалось відстояти права органів місцевого самоврядування здійснювати управління майном позашкільних навчальних закладів та приймати рішення щодо їх реорганізації.
Обговорено прикінцеві положення Законопроекту, що стосуються системи загальної середньої освіти та порядок оплати праці педагогічних працівників, уточнено формулювання термінів Законопроекту. Передбачено, зокрема, можливість спрямування коштів освітньої субвенції, окрім загальної середньої освіти, на дошкільну, позашкільну та професійну освіту.
Також під час участі у засіданнях робочої групи експертом АМУ уточнено права органів місцевого самоврядування здійснювати перепрофілювання навчальних закладів та виписано норму щодо прийняття спільного рішення органами місцевого самоврядування про утримання спільних освітніх установ.
Розглянемо основні норми Законопроекту, актуальні для органів місцевого самоврядування (далі – ОМС).
ОМС матимуть такі компетенції:
 • Визначають, поряд із центральними органами, державну політику у сфері освіти та належать до органів управління у сфері освіти.
 • Створюють умови для здобуття дошкільної освіти шляхом: формування і розвитку мережі закладів освіти; замовлення підготовки педагогічних працівників; реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків; проведення інших заходів.
 • Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти створюють і утримують мережу закладів освіти та їх філій.
 • ОМС різних адміністративно-територіальних одиниць мають право прийняти з урахуванням потреб і пропозицій територіальних громад спільне рішення про організацію здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти у закладі освіти (його філії) та забезпечення підвезення здобувачів освіти до нього і у зворотному напрямку.
 • Створюють умови для доступності позашкільної освіти шляхом формування, утримання та розвитку мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення.
 • Створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на усіх її рівнях з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, а також створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.
 • Створюють ресурсні центри інклюзивної освіти з метою забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.
 • Мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.
 • Забезпечують пільговий проїзд учнів, вихованців, студентів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.
 • Забезпечують безкоштовним гарячим харчуванням: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах (групах), та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) чи фахової освіти; інших категорій осіб, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.
 • У сфері освіти мають право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, проводити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).
 • Забезпечують реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території;
 • Виконують функції засновника закладів загальної середньої освіти на відповідній території;
 • створюють умови для одержання громадянами повної загальної середньої освіти;
 • створюють умови для розвитку закладів освіти усіх форм власності;
 • у разі ліквідації в установленому законодавством порядку комунального закладу загальної середньої освіти вживають заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів загальної середньої освіти;
 • організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-методичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;
 • забезпечують педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;
 • сприяють проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти;
 • компенсують кошти на навчання дітей пільгових категорій та мають право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевих бюджетів, у тому числі для осіб з інвалідністю, які навчаються за денною формою навчання у закладах вищої, фахової та/або професійної (професійно-технічної) освіти, до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Відповідно до частин другої та третьої статті 66 проекту Закону «Про освіту» визначено повноваження ОМС, а саме:
Районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад:
1) відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
2) планують та забезпечують розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
3) планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування (міські ради міст з населенням більше 50 тисяч – самостійно; міські ради міст з населенням менше 50 тисяч – за погодженням з обласною радою);
4) мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх;
5) закріплюють за закладами початкової та базової середньої освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);
6) забезпечують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживають заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;
7) забезпечують та фінансують підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти, і у зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);
8) ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
9) оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
10) забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти усіх форм власності;
11) здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законами.
Сільські, селищні ради:
1) відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної та початкової освіти;
2) мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх, забезпечують їх діяльність та розвиток;
3) оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
4) здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законами.
 
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)