17 / Квітень, 2019
У Верховній Раді України зареєстровано схвалений Кабінетом Міністрів України та розроблений Міністерством освіти і науки України за участі Асоціації міст України проект Закону України "Про повну загальну середню освіту" (№ 10204 від 05.04.2019, Кабінет Міністрів України).
Необхідність прийняття проекту акта обумовлюється потребою в нормативному забезпеченні реформування системи загальної середньої освіти, розпочатого після прийняття Закону України «Про освіту» у 2017 році. Прийняття проекту акта сприятиме досягненню стратегічних цілей, визначених Програмою діяльності Уряду, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, а саме: підвищення якості загальної середньої освіти; розширення автономії шкіл з метою реалізації проектів державно-приватного партнерства; формування в учнів необхідних для життя компетентностей; розвитку закладів освіти усіх форм власності тощо.
Проект акта урегульовує питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти, зокрема:
  • доступності для осіб з особливими освітніми потребами, а також територіальної доступності закладів загальної середньої освіти, обов’язку органів влади забезпечувати відповідну доступність;
  • забезпечення якості повної загальної середньої освіти та забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти;
  • мови освіти в закладах загальної середньої освіти
  • сертифікації педагогічних працівників
  • ресурсного (інформаційного, науково-методичного, матеріально-технічного) забезпечення закладів;
  • засад здійснення інституційного аудиту;
  • самоврядування в закладі освіти, зокрема учнівського та батьківського;
  • прав та обов’язків учасників освітнього процесу;
  • розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти тощо.
Наразі законопроект опрацьовується у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти, а також має пройти обговорення в іших профільних парламентських комітетах. Асоціація міст України очікує його прийняття у першому читанні до жовтня 2019 року. Нагадуємо, що законопроект був погоджений Асоціацією міст України із зауваженнями.
Аналітичний центр АМУ

 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)