04 / Листопад, 2019
30 жовтня - 1 листопада 2019 року в Києві відбулося засідання Секції фінансистів місцевих рад Асоціації міст України. Захід організовано в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID.
На заході зібралися 31 учасник з 24 міст та 18 областей України – керівники департаментів, управлінь, відділів фінансів місцевих рад, експерти. У роботі Секції також взяли участь представники Асоціації фінансистів місцевого самоврядування Грузії – Президент Асоціації фінансистів місцевого самоврядування Грузії Давид Хосруашвили, керівник фінансового департаменту мерії м.Тбілісі Гайоз Талаквадзе, фінансовий директор Асоціації фінансистів місцевого самоврядування Грузії Інга Курдованідзе.
Асоціацію представляли заступник Виконавчого директора Асоціації міст України, директор Аналітичного центру Ярослав Рабошук та аналітик Асоціації міст України з питань місцевих фінансів Тетяна Палійчук.
Ярослав Рабошук відкрив засідання, окреслив актуальні питання для громад, представив учасникам пропозиції АМУ до проекту Закону України «Про Державного бюджету на 2020 рік» в частині місцевих бюджетів та розповів про основні завдання засідання Секції.
Давид Хосруашвили, Президент Асоціації фінансистів місцевого самоврядування, розповів про статус та діяльність Асоціації фінансистів місцевого самоврядування Грузії, основні джерела наповнення місцевих бюджетів та видаткові повноваження покладені на органи місцевого самоврядування. 
Аналітик у сфері місцевих фінансів АМУ Тетяна Палійчук розповіла учасникам про Асоціацію міст України, цілі та завдання АМУ, структуру та членів АМУ, про Проект USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), видання АМУ та дії Асоціації міст України у бюджетному процесі.
На засіданні учасники обговорювали актуальні питання та проблеми у сфері фінансів місцевого самоврядування України. Зокрема обговорювались: 
 • дії Асоціації міст України в бюджетному процесі 2019 року;
 • розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів;
 • ситуація блокування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами, у тому числі за об’єктами (заходами);
 • результати проведених бюджетних консультацій Міністерства фінансів України та Комітету ВРУ з питань бюджету з Асоціацією міст України щодо проекту Держбюджету на 2020 рік;
 • показники місцевих бюджетів у проекті Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» та враховані пропозиції АМУ у прийнятій постанові Верховної Ради України «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік»
 • пропозиції АМУ до проекту Закону України «Про внесення змін до бюджетного кодексу України» № 2144 від 16.09.2019;
 • стан реалізації середньострокового бюджетного планування у 2019 році;
 • вплив заборони розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду місцевих бюджетів на депозитних рахунках на стан місцевих бюджетів;
 • критерії доступності публічних сервісів та послуг, зокрема доступності закладів освіти (дошкільної, шкільної освіти), закладів охорони здоров’я, соціальних та адміністративних послуг; 
 • забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів за фактичним місцезнаходженням підприємств, установ, організацій;
 • фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах та необхідність збереження зарахування до місцевих бюджетів надходжень частина акцизного податку з виробленого в Україні пального та частина акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у 2020 році;
 • необхідність отримання органами місцевого самоврядування за запитами до Державної податкової служби України відповідно до пп.12.3.3. п.12.3 ст. 12 Податкового кодексу України інформації в розрізі платників податків та видів платежів:
  про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях – щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним; про суми списаного податкового боргу;
  розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання – щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу;
 • планування та виконання місцевих бюджетів в умовах реформування медичної галузі;
 • перспективи розширення функцій та повноважень органів місцевого самоврядування в частині адміністрування податків та зборів тощо; 
 • підхід щодо удосконалення системи оподаткування акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в частині тютюнових виробів.
Під час обговоренні зазначених питань учасники Секції домовились про те, що необхідним є: 
 • встановити частку зарахування до бюджетів місцевого самоврядування податку на доходи з фізичних осіб в обсязі не менше 80% для належного забезпечення виконання делегованих державою повноважень, за рахунок коштів додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, субвенцій на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, фонду державного регіонального розвитку, механізму сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
 • передбачити в Бюджетному кодексі пропорції розподілу загального обсягу додаткової дотації між рівнями бюджетів і критерії такого розподілу в межах визначених пропорцій та передбачення у держбюджеті на 2020 рік дотації в обсязі не менше 20 млрд грн.;
 • списати заборгованість місцевих бюджетів перед державним бюджетом за середньостроковими позиками, які надавались виключно на виконання делегованих державою повноважень;
 • внести зміни до Податкового кодексу України, якими забезпечити індексацію нормативної грошової оцінки землі та майна відповідно до індексу споживчих цін за відповідний рік;
 • скасувати пільгу по платі за землю для платників єдиного податку, гірничодобувних підприємств для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин;
 • передбачити освітню субвенції в обсязі 105 млрд. грн, що врахує підвищення заробітної плати педагогічним працівникам (постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» (зростання в середньому на 35%)), реальний контингент учнів, не допустить виникнення дефіциту освітньої субвенції;
 • внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими передбачити фінансування професійно-технічної освіти з 2020 року з обласних бюджетів;
 • передбачити збільшення тарифу за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, що встановлюються як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта на 2020 рік не менше ніж 500 гривень з урахуванням збільшення середньої заробітної плати;
 • затвердити у складі закону про Державний бюджет України на 2020 рік Програму медичних гарантій та передбачити необхідний обсяг коштів для її фінансування;
 • передбачити у 2020 році 1,5 млрд гривень коштів у державному бюджеті на здійснення переданих державою повноважень на лікування хворих на цукровий діабет та здійснювати видатки на лікування таких хворих за окремою бюджетною програмою, розпорядниками нижчого рівня якої визначити обласні держані адміністрації;
 • передбачити у державному бюджеті 2020 року кошти на сплату енергопостачальним підприємствам штрафних санкцій по рішеннях суду, які виникли внаслідок несвоєчасного перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на пільги та субсидії, в розмірі не менше 7 млрд. гривень;
 • передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади у розмірі 19 млрд. гривень;
 • підвищити ставки оподаткування екологічного податку та рентної плати, а також переглянути розподіл зарахування екологічного податку до місцевих бюджетів у бік збільшення частки для до міських бюджетів та бюджетів ОТГ;
 • передбачити спрямування освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти, вирівняти їх в правах з іншими педагогічними працівниками, зокрема, у розмірі заробітної плати;
 • підтримати розроблені АМУ законопроекти, зокрема щодо змін до Бюджетного кодексу України (№ 2144 від 16.09.2019 р.);
 • поновити норми Податкового кодексу України в частині встановлення контролю за сплатою податку з боку Державної податкової служби України з метою посилення контролю (відповідальності) за сплатою податку на доходи фізичних осіб податковими агентами, а саме підрозділами юридичних осіб незалежно від їх статусу за фактичним місцем здійснення ними діяльності. Внести зміни до Бюджетного та Цивільного кодексів України для забезпечення сплати податку на доходи фізичних осіб до відповідних бюджетів за фактичним місцезнаходженням підприємств, установ, організацій;
 • спрямувати не менше 20 відсотків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах безпосередньо до бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад;
 • забезпечити реалізацію норми Податкового кодексу України щодо надання інформації Державною фіскальною службою України органам місцевого самоврядування про сплачені податки та збори на відповідних територіях, суми податкового боргу по кожному платнику податків; 
 • підтримати підхід щодо удосконалення системи оподаткування акцизним податком з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в частині тютюнових виробів.
Засідання Секції проведено у форматі «круглого столу» – учасники обговорювали найбільш дискусійні та проблемні питання місцевих бюджетів. Крім того, була можливість поділитися передовим досвідом, кращими практиками та досягненнями.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)