14 / Березень, 2019

Учора,13 березня 2019 року, відбулось чергове засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. На засіданні були присутні: народні депутати України - члени Комітету Олександр Співаковський, Тарас Кремінь, Ірина Констанкевич, Олексій Скрипник, народний депутат України Валерій Писаренко, Перший заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей, заступник Міністра культури України Тамара Мазур, заступник директора Департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Олександр Гіленко та інші представники освітянської та наукової спільноти, профспілкових та громадських організацій, а також експертного середовища. Від Асоціації міст України участь у засіданні взяла аналітик Аналітичного центру Людмила Мозгова.

На порядок денний засідання було винесено дев’ять питань, із яких пʼять стосуються компетенції органів місцевого самоврядування:

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства щодо протидії булінгу стосовно всіх учасників освітнього процесу» (реєстр. № 10086 від 26.02.2019, н. д. О. Білозір, О. Співаковський, С. Шахов, Т. Бахтеєва, О. Ледовських).

Нагадуємо, що 18 грудня 2018 року Верховною Радою України були прийняті зміни до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу, відповідно до якого було введено до чинного законодавства України поняття «булінгу» та запроваджена адміністративна відповідальність за цькування у закладах освіти. В той же час запроваджується відповідальність, якщо булінг вчиняється стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу. І таким чином, якщо булінг (цькування) відбувається зі сторони батьків по відношенню до педагогічних, науково-педагогічних працівників, відповідальність за такі дії не передбачена. З метою врегулювання вищезазначеної прогалини та з метою захисту від булінгу всіх учасників освітнього процесу, є необхідність прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства щодо протидії булінгу стосовно всіх учасників освітнього процесу».

Метою прийняття законопроекту є захист прав всіх учасників освітнього процесу від булінгу (цькування) та запровадження адміністративної відповідальності за такі дії для здобувачів освіти або педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників або батьків (або одного з батьків) здобувачів освіти або опікунів (або одного з опікунів) або фізичної особи, яка провадить освітню діяльність. Законопроектом пропонується запровадити адміністративну відповідальність за булінг (цькування) для здобувачів освіти або педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників або батьків (або одного з батьків) здобувачів освіти або опікунів (або одного з опікунів) або фізичної особи, яка провадить освітню діяльність, які здійснюють відповідні дії по відношенню до інших учасників освітнього процесу.

За результатами обговорення Комітетом було прийняте одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу та в цілому.

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» щодо здобуття загальної середньої освіти дітьми шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я» (реєстр. № 10087 від 26.02.2019, н. д. О. Білозір, О. Співаковський, С. Шахов, Т. Бахтеєва, О. Сотник, О. Ледовських).

Метою цього законопроекту є врегулювання на законодавчому рівні механізму здобуття загальної середньої освіти дітьми шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я. Раніше існувала практика, коли навчання при лікарнях було нормою в Україні, але за останні роки ми поступово втратили такий формат організації навчання. Враховуючи відсутність актуальної нормативно-правової бази з вищезазначеного питання, і з метою реалізації права кожної дитини, яка потребує тривалого стаціонарного лікування на освіту, спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України було розроблено та затверджене «Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я» (наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 13 листопада 2018 року № 1232/2067).

З метою врегулювання особливостей організації форм здобуття загальної середньої освіти дітьми шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я саме на законодавчому рівні є необхідність прийняття цього законопроекту. Ним пропонується внести зміни до деяких статей Закону України «Про загальну середню освіту» у частині законодавчого врегулювання питання здобуття загальної середньої освіти дітей шкільного віку, які перебувають стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Прийняття проекту акта сприятиме забезпеченню реалізації права на здобуття загальної середньої освіти дітьми шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

За результатами розгляду Комітет прийняв одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу та в цілому.

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту)» (реєстр. № 9443 від 21.12.2018, н. д. І. Крулько, А. Палатний, І. Спориш, Д. Силантьєв, О. Петренко).

Законопроектом пропонується забезпечити підтримку та врегулювати діяльність Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту. Законопроектом пропонується доповнити чинний Закон України «Про фізичну культуру і спорт» рядом нових норм, що стосуються, передусім, діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту. Зокрема, відповідно до цих доповнень Спортивна студентська спілка України та Українська федерація учнівського спорту зможуть представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах та гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях; організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи; отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету як громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування відповідно до закону. Органам місцевого самоврядування нормами законопроекту надається нормативно правове підґрунтя для фінансової підтримки учнівського спорту.

У звʼязку з відсутністю авторів законодавчої ініціативи розгляд цього законопроекту було перенесено.

  

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про освіту” щодо виконання резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи стосовно забезпечення прав корінних народів, національних меншин України на навчання рідною мовою» (реєстр. № 7259 від 07.11.2017, н. д. В. Писаренко).

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 7 Закону України “Про освіту”, якими надати право особам, які належать до національних меншин України, на здобуття не лише дошкільної, а й загальної середньої освіти поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини; а також розширити перелік мов, якими можуть викладатися одна або кілька дисциплін у закладах освіти, доповнивши цей перелік регіональною мовою або мовою національних меншин України. Крім того, запропоновано продовжити перехідний термін здобуття освіти відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим Законом, для осіб, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2030 року, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв рішення, що зазначений проект матиме вплив на показники бюджету (збільшуватиме витрати державного та місцевих бюджетів) і у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2018 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2019 року, а після 15 липня 2018 року – не раніше 1 січня 2020 року (або 1 січня наступного за цим року незалежно від часу прийняття закону).

Міністерство освіти і науки України вважає передчасним внесення відповідних змін до чинного Закону та вважає за доцільне дотримуватись домовленостей, досягнутих за результатами зустрічей керівництва МОН з іноземними партнерами та здійснювати подальші кроки з урахуванням двосторонніх консультацій та рішення Венеційської комісії.

Під час обговорення мною було наголошено на тому, що всі існуючі розбіжності стосовно мовного питання у сфері освіти мають бути комплексно вирішені у законі «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (р.н. 5670-д) який на цьому тижні розглядається Парламентом у другому читанні.

За результатами обговорення Комітетом було прийняте одноголосне рішення рекомендувати Верховній Раді України зазначений проект Закону відхилити.

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо врахування висновків Венеційської комісії стосовно положень Закону України «Про освіту», що регулюють використання державної мови та мови національних меншин в освіті» (реєстр. № 7402 від 14.12.2017, н. д. О. Вілкул).

Метою прийняття зазначеного законопроекту є врахування висновків Венеційської комісії стосовно положень Закону України «Про освіту» що регулюють використання державної мови та мови національних меншин в освіті з урахуванням рекомендацій  Парламентської асамблеї Ради Європи стосовно забезпечення прав корінних народів, національних меншин України на навчання рідною мовою та Звіту (Доповіді) Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні 16 серпня – 15 листопада 2017 року (пункти 155-160 стосовно положень Закону України «Про освіту»).

У звʼязку з відсутністю авторів законодавчої ініціативи розгляд цього законопроекту було перенесено.

Усі прийняті Комітетом рішення відповідають позиції АМУ.

Аналітичний центр АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)